Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

PROHLÁŠENÍ RADY FEDERACE FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RUSKÉ FEDERACE

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

v souvislosti s vraždou Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v Turecké republice Andreje Gennadijeviče Karlova

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace s hlubokým zármutkem přijala zprávu o kruté vraždě Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v Turecké republice Andreje Gennadijeviče Karlova, spáchané 19. prosince 2016 v Ankaře.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace je rozhořčena tímto nelidským činem, důrazně ho odsuzuje a konstatuje, že mezinárodní terorismus nejen že pokračuje v útocích na pokojné občany s cílem jejich zastrašování a demonstrace své síly, ale také provádí atentáty na vysoce postavené činitele států se záměrem vyprovokování konfliktů a krizí v mezistátních vztazích.

  • rady-federace-federalniho-shromazdeni-ruske-federace

 

Je zřejmé, že podobné akce, zaměřené na rozdělení mezinárodního společenství, jen potvrzují závěr o nutnosti sjednocení úsilí všech států v boji proti společnému nepříteli. Provolání Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace k parlamentům cizích států a mezinárodním parlamentním organizacím v souvislosti s nutností sjednocení úsilí v boji proti mezinárodnímu terorismu, které bylo přijato 18. listopadu 2015, obsahuje výzvu odložit politické rozepře a zaujmout pevný postoj ve prospěch budování široké a efektivní meziparlamentní a mezistátní spolupráce v oblasti boje proti mezinárodnímu terorismu. Tato výzva je i dnes aktuální jako nikdy předtím.

Je na čase konečně přestat s nesmyslnými pokusy dělit teroristy na "umírněné" a "neumírněné", přestat s manipulacemi veřejným míněním, zastavit informační kampaně proti těm, kteří ve skutečnosti, a nikoliv slovy bojují s teroristy a poskytují humanitární pomoc obětem jejich činností. Teroristické útoky jsou páchány ne proti jednotlivcům a jednotlivým státům, ale proti celému

mezinárodnímu společenství, proti stávajícímu světovému uspořádání s cílem vyvolání v něm chaosu a rozkolu.

Máme společný cíl – zabránit tomu, aby teroristé dosáhli svých zločineckých cílů, a sjednotit se proti totálnímu a absolutním zlu, které nemá ani náboženské, ani národnostní, ani ideologické zabarvení a není ospravedlnitelné ničím.

Členové Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace vyjadřují hlubokou a upřímnou soustrast rodině a blízkým Andreje Gennadijeviče Karlova, jeho spolupracovníkům na Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace.

Členové Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace jsou vděčni kolegům v parlamentech cizích států a meziparlamentních organizacích, kteří vyjádřili v těchto těžkých dnech slova solidarity a podpory příbuzným a blízkým Andreje Gennadijeviče Karlova a ruskému lidu.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace věří, že Velké národní shromáždění Turecka poskytne potřebnou pomoc příslušným orgánům při vyšetřování všech okolností tragédie a vypracování spolehlivého a účinného komplexu opatření k zabránění podobných teroristických útoků v budoucnosti.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace

Facebook komentáře