Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proti rozšiřování těžby uhlí – za trvale udržitelnou energetiku !

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

SCREAM FEST si vedle podpory kultury klade za cíl upozorňovat na závažné společenské problémy, protestovat proti jejich zdrojům a prosazovat důsledná řešení. Jelikož však těchto problémů je mnoho, tak není v našich silách reagovat na všechny současně. Budeme proto na každém z probíhajících SCREAM FESTů poukazovat na jeden z nich, aniž bychom ho však přestali vnímat v kontextu celku tvořeného i dalšími, často spolu souvisejícími problémy.


Pozornost prvního SCREAM FESTU získala problematika pokračující těžby hnědého uhlí a s tím související hrozba likvidace životního prostředí a obcí Horní Jiřetín, Černice atd. Lídři koaliční vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se sice na svých jednáních domluvili na neprolomení tzv. těžebních limitů, nicméně tato dohoda nás v důsledku problému a hrozby případné destrukce nezbaví. Pokud má totiž být boj proti rozšiřování těžby uhlí úspěšný v delším časovém horizontu, bude nezbytné, aby byl úspěšný i v zastavení projektů, které budou vyžadovat uhlí pro svůj provoz. V nich jsou dnes, ale naopak prodlužovány provozy na další desítky let. Když se nyní prodlouží jejich životnost za velkých investičních nákladů, tak budou muset do budoucna něco spalovat a později to může sloužit jako argument pro další bourání obcí a devastaci krajiny. Ukončení provozu projektů závislých výhradně na uhlí je tedy nezbytným krokem v rámci boje proti destruktivní a dlouhodobě neudržitelné energetice. Souběžně s tímto krokem je potřeba usilovat i o vznik energetického konceptu založeného na úsporách energie, přechodu na obnovitelné zdroje a na decentralizovaném a samosprávném provozu eletráren v zájmu spotřebitelů a spořebitelek, nikoliv v zájmu podnikatelských elit akumulujících kapitál na úkor lidí a životního prostředí.

Výše uvedené se 11.9. 2010 bude snažit SCREAM FEST vyjádřit a prosazovat v ulicích severočeského města Most. Uspořádat SCREAM FEST v ulicích má své logické důvody. SCREAM FEST nechce být jen pouhou subkulturní událostí bez potenciálu něco změnit a proto se ulice města jeví jako strategicky výhodná pozice pro propojení tvořivé zábavy s efektivním protestem a vzdorem. Jsou to totiž právě ulice plné rozhněvaných a protestujících lidí, čeho se bojí politické a ekonomické elity produkující útlak, včetně těch elit, které si uzurpují možnost rozhodnout o případném rošiřování těžby hnědého uhlí.

Lidé shromáždění v ulicích disponují kolektivní energií, která může dát do pohybu to, co jedinec není schopen ani při maximálním vypětí vlastních sil. Právě to nás v případě SCREAM FESTU dělá silnými a systém organizovaného útlaku zranitelný. Kolektivní odpor v ulicích je hlasitým „výkřikem", který může zahnat k ústupu ty, kteří chtějí prosadit rozšiřování těžby a s tím spojenou destrukci přírody a životního prostoru lidí. Naproti tomu protest atomizovaných jedinců v izolaci mezi stěnami panelákových bytů je neúčinným „šepotem", který se odráží od omítky zdí zpět k šeptajícím. Tento šepot nemá šanci se dostat dále a už vůbec ne něco změnit. Právě proto volíme první možnost a vyrážíme v sobotu 11.září 2010 do ulic Mostu. Nevidíme důvod, proč šeptat, když můžeme křičet ...

Permanentní vzdor a kreativita

SCREAM FEST je dílčím prvkem celku, který by se dal definovat jako permanentní úsilí o výrazné změny společenských poměrů a následné zachování pozitivních hodnot z těchto změn vyplývajících. Nejedná se tedy o jednorázovou akci či dočasný projekt, jehož existence se po krátké době rozplyne jako pára nad hrncem. I přes to, že se dá očekávat proměnlivost aktivit a kolísavost jejich intenzity, tak doufáme, že to nebude znament utnutí kontiunity toho, co se SCREAM FEST snaží rozvíjet. Věříme, že se nám bude dařit pomocí SCREAM FESTU nepřetržitě burcovat lidi, probouzet je z apatického spánku, dodávat jim pocit solidarity, motivovat je ke kolektivní aktivitě a ke snaze vzít si zpět to, co nám patří - naše životy, které jsou nyní deformované útlakem politických a ekonomických elit.

 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře