Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Prohlášení Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace: "O použití Ozbrojených sil Ruské federace mimo území Ruské federace."

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Neoficiální překlad z ruštiny
----------------------------------

Prohlášení Rady federace

Federálního shromáždění Ruské federace

v souvislosti s prvním výročím přijetí usnesení Rady federace

Federálního shromáždění Ruské federace č. 355-RF ze dne 30. září 2015

O použití Ozbrojených sil Ruské federace mimo území Ruské federace.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace s uspokojením konstatuje, že před rokem přijaté usnesení o souhlasu Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace s použitím Ozbrojených sil Ruské federace mimo území Ruské federace sehrálo důležitou roli v naplňování Ruskou federací klíčových zahraničněpolitických úkolů a boji proti teroristickým hrozbám.

Ruská federace díky včas a pečlivě připraveným, efektivně plněným a z hlediska jak ruského, tak i mezinárodního práva zcela legitimním akcím, ukázala světu, jak se má vést skutečný boj se společným zlem - terorismem. Do září roku 2015 na konfrontaci v Sýrii, která trvala už přibližně čtyři roky, aktivně podílely vnější síly, především západní mocnosti a jejich spojenci v regionu. Jejich působení ve skutečnosti vedlo nikoliv k oslabení teroristických sil - ISIL, Džabhat an-Nusrá a dalších skupin zakázaných na území Ruské federace, ale k jejich posílení a rozšíření jimi kontrolovaného regionu, prostředku (včetně původně určených k použití v boji proti terorismu), financování a obchodování s pašovanou ropou a kulturními hodnotami. Rozhodný zásah Ruska do průběhu vojenských akcí v Sýrii, provedený na základě žádostí legitimních orgánů Syrské arabské republiky o poskytnutí vojenské pomoci, zásadně změnil situaci na bojišti, způsobil značné ztráty bojovníkům v živé síle a technice.

  • prohlaseni-rady-federace-federalniho-shromazdeni-ruske-federace-o-pouziti-ozbrojenych-sil-ruske-federace-mimo-uzemi-ruske-federace

 

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace podotýká, že rozhodnutí o zahájení vojenské operace ruských leteckých a kosmických sil v Sýrii bylo přijato bezprostředně poté, co prezident Ruské federace ve svém projevu na jednání 70. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů dne 28. září 2015 navrhl vytvořit opravdu širokou mezinárodní protiteroristickou koalici, která by stejně jako protihitlerovská koalice mohla spojit ve svých řadách nejrůznější síly, jež jsou připraveny rozhodně odolávat těm, kteří, stejně jako nacisté, rozsévají zlo a nenávist k lidem.

Provolání Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace k parlamentům cizích států a mezinárodním parlamentním organizacím v souvislosti s potřebou sjednocení úsilí v boji proti mezinárodnímu terorismu, které bylo přijato usnesením Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace dne 18. listopadu 2015 pod č. 428-RF, vyzvalo ke spojení úsilí všech členů mezinárodního společenství, k vytvoření široké koalice států, odmítajících násilný extremismus a připravených přispět k vítězství nad společným zlem, odložit politické rozpory a zaujmout pevný postoj ve prospěch budování efektivní mezistátní a meziparlamentní spolupráce v oblasti boje s mezinárodním terorismem.

Právě proto Ruská federace v průběhu celého roku, který uplynul od začátku používání jednotek Ozbrojených sil Ruské federace v Sýrii, považuje tyto akce nikoliv za jednostranný akt sledující realizaci výhradně ruských zájmů v regionu a podporu legitimní moci v Syrské arabské republice, nýbrž za významný a možná rozhodující příspěvek naší země k mezinárodnímu úsilí v boji proti terorismu a zamezení extremismu.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace vítá pokračující úsilí ruské diplomacie sledující politicko-diplomatické urovnání vnitřního ozbrojeného konfliktu v Sýrii prostřednictvím inkluzivního dialogu mezi jednotlivými částmi syrského konfliktu na základě ustanovení Ženevského komuniké ze dne 30. června 2012, příslušných rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a řešení Mezinárodní skupiny na podporu Sýrie.

Členové Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace upřímně děkují ruským vojákům - účastníkům vojenské operace v Sýrii za čestné a odvážné splnění své vojenské povinnosti a také vyjadřují svou spokojenost s efektivním naplňováním usnesení Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace č. 355-RF ze dne 30. září 2015 «O použití Ozbrojených sil Ruské federace mimo území Ruské federace», a vyzývají členy parlamentů zainteresovaných cizích států k podpoře úsilí o navázání vnitrosyrského dialogu a koordinaci vojenských operací proti teroristickým skupinám v Sýrii a dalších zemích Blízkého východu.

Rada federace

Federálního shromáždění Ruské federace

Facebook komentáře