Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k bezprecedentnímu vystřílení vlčí smečky v Beskydech

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je vlk uveden také jako kriticky ohrožený. Legislativa Evropské unie ho chrání podle směrnice 92/43 EHS (směrnice o stanovištích), v níž je uveden v příloze č. II jako prioritní druh, pro který se vyhlašují evropsky významné lokality (EVL). V České republice je k ochraně tří druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý) vyhlášena EVL Beskydy, jež je jediným místem u nás, kde se vyskytují všechny tři druhy. V příloze č. IV. k této směrnici je vlk dále uveden jako druh vyžadující přísnou ochranu. Vlk se řadí i mezi přísně chráněné živočichy, na něž se vztahuje Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Dále se vlk řadí do přílohy II. Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-bezprecedentnimu-vystrileni-vlci-smecky-v-beskydech

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT protestovala již před skoro čtyřmi lety proti návrhu Myslivecké komise Agrární komory ČR na povolení odstřelu vlků a podotýkala, že jde o zvláště přísně chráněný druh a v ČR jich žije pouze několik desítek kusů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou záminky jakékoliv. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomínala, že vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit. Vlci jsou trnem v oku myslivcům a někteří z nich je považují za škodnou, ve svých revírech je nechtějí a požadují povolení k odstřelu. Důvodem není jen averze, ale také touha po trofeji. Myslivců je přitom v ČR skoro sto tisíc.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápala uvažování Myslivecké komise AK ČR, která na jedné straně prosazuje potřebu snižování stavů spárkaté zvěře, která působí škody na porostech, a zároveň chce vystřílet vlka, jenž je predátorem vysoké zvěře.


DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzvala Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství, aby tento návrh MK AK ČR definitivně zamítla a naopak se zasazovala za větší ochranu zvířat, přírody a krajiny.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT stále poukazuje na to, že lze účinně bránit hospodářská zvířata, například vycvičenými ovčáckými psy, ploty, elektrickými ohradníky či jinými zabezpečeními a preventivními opatřeními. Dále poukazuje na to, že škody, které vlci způsobí, chovatelům nahrazuje v podobě finanční kompezace stát.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlci byli odnepaměti součástí naší krajiny a našich lesů. Na území Česka žili v hojném počtu do konce 17. století, poté jejich stav klesal kvůli lovu, až byli na přelomu 19. a 20. století zcela vyhubeni. Poslední vlk na Šumavě byl zastřelen 2. prosince 1874 a v Beskydech 5. března 1914. Na místě této smutné události má onen vlk dokonce pomník. Když se k nám po více jak sto letech, v některých krajích více jak po dvou stech letech, tato krásná šelma opět vrátila, rovnalo se to zázraku, kvitovaného odbornou i laickou veřejností. Je tragické a nestoudné, že dnes, několik let po jeho návratu do české krajiny, zaznívají hlasy o znovuvybití.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
                                                                                  ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 11. 5. 2023 

***
"Vlčí smečka ve Slezských Beskydech. RIP"
***
 
 
***

***

"Smečku, kterou tvořili rodiče a tři odrostlá vlčata, odstřelili tajně myslivci a zahrabali,“ uvedl pro Blesk.cz dobře informovaný zdroj. Za zastřelení chráněného vlka obecného hrozí až tři roky vězení." Blesk.cz 4. 5. 2023

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pobouřena bezprecedentním vystřílením pětičlenné jablunkovské vlčí smečky v Beskydech a žádá orgány veřejné moci o spravedlivé a přísné potrestání viníka či viníků. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT očekává, že jednání střelce či střelců bude posouzeno navíc i jako trestný čin týrání zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT požaduje rovněž, aby pachatelé, kteří týrají či trýznivým způsobem zabíjí zvířata, byli spravedlivě odsuzováni k trestům stanoveným trestním zákoníkem a nikoliv jen k pohrůžkám trestem. Týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT smutně konstatuje, že zatím pachatelé těchto trestných činů odcházejí od soudů se směšnými tresty, tj. pokutou, podmíněnými tresty, nebo dokonce nejsou stíháni vůbec.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nedávno vyzvala kompetentní orgány k přísnějšímu posuzování povolení vlastnit zbraň k mysliveckým účelům. Zároveň žádá osoby mající zákonodárnou pravomoc, aby neprodleně navrhly změnu mysliveckého zákona, která by zpřísnila nošení a používání střelných palných zbraní.

Porušení zákona týkající se použití střelné zbraně v oblasti myslivosti se bohužel stává stále častějším jevem a nemusí se jednat pouze o tzv. pytláctví. Dokonce i mnoho údajných omylů a nehod pramení právě z toho, že myslivci manipulují se střelnými zbraněmi, což má velmi často fatální následky. Podle DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT by se díky tomuto přísnějšímu posuzování předešlo mnohým škodám na životech nejen zvířat, ale i lidí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Stanislav Hádek 2023-05-14 19:47
Já jsem dnes také byl pobouřen. Byl tu volně běhající pes a hned chtěl začít kálet. Tak jsem mu v tom, jak se sluší na demokracii, jen verbálně bránil. Nechtěl se dát, ale pak zaštěkl a utekl. Ještě aby tady volně běhali vlci, to raději snad ne.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře