Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu prodeje živých ryb v obchodech a na stáncích

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě podporuje iniciativy vedoucí k ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zákaz prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích. Primárně se to týká prodeje vánočních kaprů.

  • prohaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-zakazu-prodeje-zivych-ryb-v-obchodech-a-na-stancich

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s peticí požadující, aby Parlament ČR zakázal prodej živých ryb v obchodech či na stáncích, kterou pořádala organizace Compassion in World Farming /CIWF/ Česká republika:

"Prodej živých ryb je z hlediska životní pohody (welfare) zvířat problematický z několika důvodů:

Prvním z nich je přechovávání ryb v nevhodných podmínkách. V obchodech jsou ryby umístěny do malých nádrží, na stáncích pak do nevelkých kádí. V obou případech dochází k tomu, že zvířata jsou na sebe natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a kvalita vody v těchto nádržích bývá špatná. To vše jim způsobuje strach a stres.

Dalšími důvody jsou pak častá a nadbytečná manipulace (při výlovu, sádkování, přemísťování do transportního kontejneru, kádě/nádrže) a transport. Při překládce jsou ryby většinou „přesypávány“, přičemž mohou padat až z metrové výšky. Mohou se uhodit jedna o druhou, o vodu či o stěnu nádrže, což jim způsobuje bolest. Pokud má voda v nádržích různou teplotu, dochází k teplotnímu šoku, což může vést až k úhynu zvířete (kapr například přestane trávit nestrávenou potravu). Dalším stresovým faktorem je náhlá změna intenzity světla (například ze tmy v transportním voze na denní světlo).

Pro takové utrpení zvířat není ospravedlnitelný důvod, neboť ryby mohou být usmrceny bez nadbytečného transportu, přechovávání, či manipulace v místě výlovu či na nejbližších jatkách a prodávány v obchodech již zpracované.

Nejnovější vědecké poznatky prokázaly, že ryby jsou inteligentní a citlivá zvířata, která jsou schopná vnímat fyzickou bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci.

Je třeba, aby naše legislativa na tento vývoj v oblasti vědeckého poznání reagovala a ryby lépe chránila. Je proto nezbytné upravit naši legislativu tak, aby byl prodej živých ryb v obchodech a na stáncích zakázán a ukončilo se jejich zbytečné utrpení."


DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se k této petiční akci připojila ihned po jejím vzniku.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA  A  JEJICH PRÁVA.

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 11. 12. 2023

--------------------------------------------------

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 nowak 2023-12-13 16:19
Lidé, jim určitě přeskočilo, až budeme jíst jen housenky, tak určitě budou demonstrovat za práva housenek. Světe. Quo Vadis....?
Jen vrtět hlavou nad nekonečnou blbostí hlupáků.
Citovat
#2 miroslav petr 2023-12-12 12:50
Kapr se v Čechách po staletí choval jako vánoční jídlo.tak jako prase na zabijačku.
Citovat
#1 miroslav petr 2023-12-12 12:49
Proč nedemonstrují za práva lidí v Izraeli a na Ukrajině za práva dětí mít mámu a tátu místo dvou tátů či dvou matek?
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře