Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pro zajímavost: Prohlášení kubánského ministerstva zahraničí k opětovnému zařazení Kuby na seznam států podporujících terorismus

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

V pondělí 4. ledna informovaly tiskové zprávy, že od toho dne zavedla Správa USA pro bezpečnost dopravy nová, dodatečná opatření ke kontrole bezpečnosti na všech letištích světa, u kteréhokoli cestujícího s pasem

ze zemí označovaných Státním departmentem ta „podporující mezinárodní terorismus", mezi něž svévolně a nespravedlivě zařazuje vedle Íránu, Sýrie a Súdánu Kubu, a z dalších zemí, „jež jsou předmětem zájmu", tj.: Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Libanonu, Libye, Nigérie, Pákistánu, Saúdské Arábie, Somálska a Jemenu. Tato opatření budou rovněž uplatňována vůči jakékoli osobě, která v těchto 14 zemích absolvovala mezipřistání.

Bylo sděleno, že rozhodnutí zavést tato nová opatření  bylo přijato po pokusu o teroristický útok na letadlo americké letecké společnosti Northwest Airlines směřující 25. prosince loňského roku do Detroitu.

Podle tiskových zpráv citujících prohlášení neupřesněných amerických činitelů, cestující spadající do těchto kategorií budou podrobeni osobní kontrole, jejich příruční zavazadla budou pečlivě prohlédnuta a budou na ně použity sofistikované techniky pro detekci výbušnin či celotělové letištní skenery.

5. ledna odpoledne potvrdil sám prezident Barack Obama po schůzce se členy svého týmu pro národní bezpečnost, že byla předešlého dne přijata zmíněná opatření „vůči cestujícím přilétajícím do Spojených států ze zemí nebo s mezipřistáním v zemích z našeho seznamu států podporujících terorismus či jiných zemí, jež jsou předmětem zájmu".

Týž den odpoledne předložilo Ministerstvo zahraničních věcí a Zájmová sekce Kuby ve Washingtonu Státnímu departmentu a Zájmové sekci Spojených států v Havaně protestní nótu.

Ministerstvo zahraničních věcí v nótě kategoricky odmítá tuto novou nepřátelskou akci vlády Spojených států vyvolanou neodůvodněným zařazením Kuby - z čistě politických důvodů - na tzv. seznam států podporujících terorismus, jehož jediným cílem je ospravedlnit politiku blokády, kterou mezinárodní společenství v naprosté většině odsuzuje.

Nóta dále protestuje proti vypracování těchto seznamů a klade důraz na skutečnosti prokazující čistý štít Kuby v oblasti boje proti terorismu, jehož je již historicky obětí. Opakuje, že argumenty používané vládou Spojených států k ospravedlnění zařazení naší země na její seznam „států podporujících mezinárodní terorismus" jsou naprosto nepodložené a požaduje okamžité vyjmutí Kuby z tohoto svévolně sestaveného seznamu.

Téhož dne mluvčí Státního departmentu na dotaz agentury AFP k protestní nótě ministerstva zahraničí prohlásil, že „Kuba je země podporující teroristické aktivity, a proto  její občané a cestující, kteří tam absolvovali mezipřistání, musí být podrobeni doplňující bezpečností kontrole".

V souvislosti s tímto novým opatřením redaktoři význačných amerických periodik jako Washington Post kvalifikují označení Kuby za „teroristický stát" jako „absurdní" a „nezasloužené", připomínají, že naše země nepředstavuje pro bezpečnost Spojených států  žádnou hrozbu a píší, že hledat teroristy v letadlech přilétajících z Kuby je „ztráta času".

5. ledna 2010 mluvčí Státního departmentu Philip Crowley znova prohlásil, že Kuba si označení za „stát podporující terorismus" „plně zaslouží". Den nato, 6. ledna jiný mluvčí zopakoval agentuře AFP otřepané záminky údajně zdůvodňující, proč Kuba zůstává na seznamu teroristů.

V roce 1982 vláda Ronalda Reagana zařadila nespravedlivě Kubu na každoroční seznam „Států podporujících mezinárodní terorismus" vydaný Státním departmentem dávno před atentátem na Newyorská „dvojčata", jako součást své nepřátelské politiky a propagandistických kampaní k diskreditaci obrazu Revoluce.

Zařazení Kuby na tento seznam s sebou přineslo uplatnění nových ekonomických sankcí  včetně zmrazení finančních transakcí, zákazů převodu technologií a restriktivních a izolujících opatření proti naší zemi a našim občanům. Tyto sankce doplnily již tak drakonická opatření ekonomické, obchodní a finanční blokády vyhlášené od samého počátku revoluce.

Vláda Spojených států Kubu zařazuje na tento seznam každý rok pod různými záminkami, ve všech případech neudržitelnými, aniž by byla schopna předložit sebemenší důkaz o účastní naší země na jakémkoli teroristickém činu.

30. dubna 2009 potvrdila Obamova administrativa absurdní zařazení Kuby na tento seznam, přičemž opakovala, že „kubánská vláda nadále poskytuje bezpečné útočiště řadě teroristů", že „v roce 2008 pobývali na Kubě členové ETA, FARC a ELN" a že „nadále umožňuje některým uprchlíkům z USA žít legálně na Kubě", což ministr zahraničních věcí energicky odmítl a věc se stala i důvodem k zamyšlení soudruha Fidela, které Spojené státy vyzývá k diskusi na toto téma.

Kuba v minulosti zveřejnila dostatek informací dokazujících nepravdivost a manipulační ráz těchto záminek, jak bylo vyčerpávajícím způsobem popsáno v Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí z 2. května 2003 nazvaném „Kuba nemá, co skrývat, ani se zač stydět".

Přítomnost několika exilových členů baskické organizace ETA nebyla vyjednávána Kubou, ale vznikla na žádost vlád, jichž se tato otázka dotýkala a s nimiž se před více než čtvrtstoletím dospělo k dohodě, na jejímž základě na Kubu přicestovala malá skupina členů této organizace. Kuba stanovila přísnou zásadu, že pokud kterýkoli z členů této přijaté skupiny vycestuje ze země, nesmí znova vstoupit na kubánské území.

Členové ETA žijící na Kubě nikdy nevyužívali naše území k činnosti této organizace proti Španělsku ani proti žádné jiné zemi. Kuba striktně naplňovala ducha této dohody. Otázka přítomnosti členů ETA na Kubě je bilaterální záležitostí, v níž se udržuje kontakt s vládou Španělska. Vláda Spojených států nemá právo ani autoritu vměšovat se do těchto záležitostí, jež se jí absolutně netýkají a už vůbec neohrožují jejich národní bezpečnost, ani bezpečnost jakéhokoli jiného státu.

Pokud jde o Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) a Národně osvobozeneckou armádu Kolumbie (ELN), je známo, že jak kolumbijská vláda, tak tyto guerrilové síly se dohodly, že požádají v určitém okamžiku Kubu, aby vstoupila do mírového procesu. V tomto rámci se Kuba stala členem Skupiny zemí zprostředkujících dialog a Skupiny spřátelených zemí pro mírová jednání a byla hostitelem několika kol jednání.

Transparentní postoj a pomoc kubánské vlády mírovému procesu je veřejně oceňována nejen silami FARC a ELN, nýbrž i Organizací spojených národů a kolumbijskou vládou.

Co se týká přítomnosti uprchlíků před justicí Spojených států na Kubě, je namístě zopakovat, že na našem území nikdy nenašli útočiště, ani zde nežijí teroristé ze žádné země. Kuba nabídla legitimně ochranu a politický azyl několika americkým bojovníkům za občanská práva.

Na Kubě žijí rovněž další američtí občané, kteří spáchali trestné činy, především únosy letadel, byli odsouzeni a přísně potrestáni a po odpykání trestu požádali, aby směli v zemi zůstat. Byla to vláda Kuby, která přijala patřičná opatření, jež v době Carterovy vlády definitivně skoncovala s únosy letadel, zlem, jež vzešlo právě ze Spojených států.

Byla to naopak vláda Spojených států, která od vítězství revoluce přijala na svém území stovky delikventů, vrahů a teroristů, ignorovala oficiální žádosti o jejich vydání předložené v těchto případech vládou Kuby v souladu s tehdy platnými dohodami o vydávání. Mnohá z těchto individuí se dosud svobodně a klidně procházejí ulicemi té země i potom, co se zapletla do nových teroristických činů proti občanům a zájmům Spojených států, Kuby a dalších národů. Nejznámějším a nejotřesnějším je případ zničení civilního letadla společnosti Cubana za letu 6. října 1976, při němž zahynulo 73 osob a které bylo prvním teroristickým útokem na civilní letadlo za letu na západní polokouli. Jeho pachatelé, Orlando Bosch Ávila a Luis Posada Carriles žili a dosud beztrestně žijí na Miami, první díky presidentské milosti George H. Bushe a druhý, který čeká na oddalovaný soud za lži a maření spravedlnosti v imigračním procesu, nikoli však za obvinění z mezinárodního terorismu, které si zasluhuje.

Některé z těchto skutečností nemohly být (autorům) zpráv Státního deparmentu, označujících Kubu za „stát podporující terorismus" neznámé. Mechanismus, jehož prostřednictvím si vláda Spojených států osobuje právo vydávat jiným národům osvědčení o (jejich) chování v otázkách terorismu a sestavovat diskriminační a selektivní seznamy za politickým účelem, zatímco sama používá dvojí měřítko, když neodsoudí pachatele hrůzných teroristických činů proti Kubě, kteří se k nim hlásí, a dovoluje, aby zůstali na svobodě,   Kuba odmítá jako nelegitimní.

Příkladem toho je našich pět hrdinů, Gerardo, Fernando, Ramón, Antonio a René, odpykávající si svévolně vynesené a nespravedlivé tresty v amerických věznicích za to, že chránili Kubu, jejíchž 3478 synů zemřelo a 2099 bylo zmrzačeno při teroristických akcích, a bránili také integritu občanů Spojených států a jiných zemí.

V boji proti terorismu se Kuba chovala vždy vzorně.

-         Kuba odsuzuje veškeré teroristické činy ve všech jejich formách a projevech.

-         Území Kuby  nikdy nebylo a nikdy nebude použito k organizování, financování nebo provádění teroristických činů proti žádné zemi, Spojené státy nevyjímaje.

-         Kuba je členem 13 mezinárodních dohod existujících k problematice terorismu a striktně plní závazky vyplývající z rezolucí č. 1267, 1373 a 1540 Rady bezpečnosti Spojených národů k této otázce.

-         Kuba nevlastní, ani nemá v úmyslu vlastnit zbraně hromadného ničení žádného druhu a plní své závazky v souladu s mezinárodními nástroji týkajícími se jaderných, chemických a biologických zbraní, jež podepsala.

-         Národní shromáždění lidové moci Kubánské republiky schválilo 20. prosince 2001 Zákon č. 93 „Proti teroristickým činům", jenž kvalifikuje všechny činy mezinárodního terorismu jako vážné delikty a stanoví velmi přísné tresty.

-         Kromě toho Kuba přijala opatření k předcházení a trestání jakéhokoli teroristického činu a veškerých aktivit s ním souvisejících, včetně financování terorismu. Dále posílila ostrahu hranic a opatření k zabránění nelegálního obchodu se zbraněmi a zintenzívnění spolupráce s jinými zeměmi v oblasti soudnictví, k čemuž podepsala 35 dohod v oblasti právní pomoci a opakovaně projevila svou trvalou ochotu spolupracovat v této oblasti se všemi státy.

-         V tomto duchu Kuba spolupracovala, a dokonce aktivně, s vládou Spojených států. Při třech příležitostech (listopad 2001, prosinec 2001 a březen 2002) Kuba předložila americkým úřadům návrh bilaterální spolupráce v boji proti terorismu, a v červenci 2009 Kuba zopakovala svou ochotu ke spolupráci v této oblasti.

-         Při několika příležitostech dali kubánské úřady vládě Spojených států na srozuměnou svou ochotu k výměně informací o plánech na atentáty a teroristické činy namířené proti cílům v kterékoli z obou zemí. Stejně tak je známo, že v roce 1984 Kuba upozornila na plán atentátu na prezidenta Ronalda Reagana, který vedl ke zneškodnění zapletených osob americkými orgány. V roce 1998 byla administrativě Williama Clintona předána informace o plánech na odpálení bomb v letadlech na kubánských linkách a linkách jiných zemí směřujících na Kubu.

-         Kubánské úřady rovněž předaly vládě Spojených států hojnost informací o teroristických činech spáchaných proti Kubě. V letech 1997, 1998, 2005 a 2006 Kuba předala FBI množství důkazů o odpálení bomb v řadě kubánských turistických center a dokonce jí umožnila přístup k pachatelům těchto činů zadrženým na Kubě a ke svědkům.

-         Dále by se nemělo zapomínat, že Kuba byla jednou z prvních zemí, jež veřejně odsoudily zločinné teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech, vyjádřila ochotu poskytnout lékařskou a humanitární pomoc obětem a okamžitě nabídla otevření svého leteckého prostotru a svých letišť pro letadla s cestujícími směřujícími na americké území. Přes četné teroristické činy proti Kubě, jež přišly z amerického území, si naše země nadále  zachovává příkladný a čistý postoj k jakékoli skutečnosti, jež by mohla poškodit americké občany, neboť Kuba je národ řídící se politickými principy a etickými normami.

 

Kubánská vláda celou vahou své morálky a vážnosti odsuzuje svévolné zařazení Kuby na seznam 14 zemí, jejichž občané jsou z rozhodnutí vlády Spojených států, podrobováni novým restriktivním opatřením.

Kubánská vláda rovněž žádá okamžité vyjmutí Kuby ze seznamu států podporujících mezinárodní terorismus, neboť je to označení nespravedlivé, svévolné a politicky motivované, které je v rozporu s příkladným jednáním naší země v potírání  terorismu a zpochybňuje serióznost Spojených států v boji s tímto bičem.

Vyzývá vládu Spojených států, aby na důkaz své angažovanosti v boji s terorismem postupovala pevně a bez dvojího měřítka vůči těm, kdo spáchali teroristické činy proti Kubě z amerického území, a aby osvobodila pět kubánských hrdinů - bojovníků proti terorismu, nespravedlivě vězněných v oné zemi.

 

 

 

Havana, 7. ledna 2010

 

 

Facebook komentáře