Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Politikům, biskupům a kněžím SR

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí!

Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!

  • politikum-slovenska

Citace z Koránu:

„Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce, kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)

„A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101)

„A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)

„Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)

„...usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)

„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; ... aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“ (8:17)

„Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha... dokud se nepodrobí.“ (9:29)

„A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný.“ (2:216)

„Bojujte tedy proti nim ... aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“ (8:39)

Korán přikazuje brutálně zabíjet, křižovat, sekat lidem ruce, nohy a nožem rituálně odřezávat hlavy. Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů mrtvých.

Zoufalým protestem čtyřiadvacetileté slovenské občanky proti islámskému násilí (džihádu) bylo spálení pod praporem Slovenské republiky Mohamedových „instrukcí“ k nenávisti a zabíjení. Za to ji zásahová jednotka absurdně zatkla jako nebezpečného zločince a hrozí jí několikaleté vězení.

Ptáme se: Řídí se Slovensko ještě svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

Mírový islám neexistuje! Islám je politicko-ideologický státní systém a jeho podstatou je džihád, tj. válka s nemuslimy až do jejich úplného podrobení a nastolení zákonu šaría na celém světě. Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se Koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě plně neřídí.

V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, ať každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 11. 3. 2017

-------------------------------------------------------

 

Biskupům a kněžím SR

Kdy budou biskupové KBS pálit Korán?

Korán je fundamentem pro teroristický džihád. Přikazuje zabíjet, odřezávat lidem (tzv. nevěřícím) ruce, nohy a hlavy. Šaría přikazuje loupit, řezat nosy a uši svým ženám a za nevěru je kamenovat. Nemuslimské ženy a dívky přikazuje znásilňovat. Korán má za 14 století na svědomí 270 milionů umučených a zabitých! Každý muslim musí podle Koránu nenávidět to, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira (Korán 33:60), tedy nenávidí každého křesťana i každého občana SR. Bajka o stejném abrahámovském Bohu nemá nic společného s Koránem, s šaríou ani s realitou. To jen církevníci podvádějí sami sebe a naivní katolíky.

Citace koránu:

„Prokleti budou káfiři, kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (33:60)

„Každý, kdo zabije nebo zneškodní káfira, si může vzít cokoli, čeho je schopen.“ (10:2)

„...budou zabiti nebo ukřižováni nebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy...“ (5:33)

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete ... zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191)

Mladá slovenská žena spálila tyto příkazy k brutalitě a zabíjení obsažené v Koránu. Za to ji hrozí 6 let vězení.

Řídí se ještě Slovensko svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?

V situaci, která na Slovensku nastala, je povinností Konference biskupů Slovenska, na znak odsouzení násilí, spálit aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě SR. Zároveň tím vyjádří morální podporu hrdinné slovenské patriotce.

Ať kněží spolu se svými věřícími v tomto skutku biskupy následují a rovněž spálí protiústavní části Koránu, podobně, jak to učinil český docent na manifestaci v Brně.

Pokud KBS v tento rozhodný moment zůstane pasivní, staví se svou pasivitou na stranu džihádu, a proti vlastnímu národu i křesťanství!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 11. 3. 2017

Video: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=36919, https://youtu.be/oEOYUkCm7RI

 

Facebook komentáře