Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Piráti navrhnou nižší schodek, prostředky na zastavení protiprávních exekucí a podpoří posílení zázemí škol pro online výuku....

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Praha, 30. července 2020 – Návrhy na snížení schodku státního rozpočtu, řešení protiprávních exekucí, podpora škol technikou pro online výuku a jednání o dostavbě bloků elektrárny Dukovany byly tématy pirátských poslanců před mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny k projednání novely státního rozpočtu.

  • pirati-navrhnou-nizsi-schodek-prostredky-na-zastaveni-protipravnich-exekuci-a-podpori-posileni-zazemi-skol-pro-online-vyuku

„Nesouhlasíme, aby stát v situaci hospodářské krize a hrozbě nezaměstnanosti a krachů firem řekl, že není potřeba kdekoliv šetřit. Navrhneme proto tři varianty snížení schodku, a to o 11, 16 a 25 miliard. Prostor pro snižování vidíme například v oblasti PR – není jasné, proč si některé státní instituce platí billboardové kampaně nebo reklamy v televizi. Nechceme snižování platů státních zaměstnanců, ale provozní úspory. Dále navrhujeme vyhrazení prostředků pro rozsáhlejší testování po vzoru Jižní Korey. Navrhujeme také urychlení práce na sjednocení výběru daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění, což může přinést několik miliard korun ročně, pokud dojde k odstranění duplicitních činností v administrativě. Kromě rozpočtu budeme řešit i zavedení kompenzačního bonusu pro dohodáře. O něm jsme jednali několik týdnů, na náš podnět ho schválila vláda a chceme stihnout jeho přijetí ještě před parlamentními prázdninami.“

Poslanec František Navrkal představil pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, který zvyšuje prostředky soudům na zajištění personálních kapacit pro zastavování protiprávních exekucí: „Exekuce, které Nejvyšší soud označil za protiprávní již v roce 2013, nadále ničí životy desítkám tisíc občanů a jejich rodinám, podle Ministerstva spravedlnosti je jich až 130 tisíc. Této neutěšené situace si je vláda vědoma a samotný premiér Babiš už minulý rok hovořil o potřebě pomoci obětem úvěrových podvodů. Dosavadní opatření jsou přesto nadále bezzubá a naráží na nedostatečné počty soudních úředníků, kteří se této agendě věnují. Proto jsem navrhl poskytnout soudům prostředky, které jim umožní tuto situaci napravit a celý proces urychlit. Každý občan, který se protiprávně ocitl v dluhové pasti, zatěžuje sociální systém a je silně motivován pracovat v rámci šedé ekonomiky. Mnou navrhovaný přesun 100 milionů z vládní rozpočtové rezervy je tedy dobrou investicí, která se do státního rozpočtu vrátí v podobě nižších výdajů na sociální dávky a vyšších příjmů na daních. Principy právního státu nesmí ztroskotat na nedostatku personálu soudů. Lidem, kteří uvízli v pasti nekalých praktik úvěrových společností, je s ohledem na nastupující ekonomickou krizi potřeba pomoci co nejrychleji. Na spravedlnost čekali už příliš dlouho.“

Poslanec Lukáš Bartoň poté informoval o nutnosti dovybavení škol technikou nezbytnou pro vzdálenou formu výuky: „V březnu z důvodu omezení přítomnosti dětí a žáků ve školách musely školy přejít prakticky ze dne na den na online výuku. Ukázalo se, že školám i žákům mnohdy chybí technika potřebná pro její realizaci. Pokud by mělo opět dojít k omezení provozu škol, je nutné v průběhu prázdnin školy chybějící technikou dovybavit. Piráti proto podporují mimořádné opatření formou vyhlášení dotačního titulu, který by zřizovatelům a školám finančně pomohl potřebné vybavení zajistit. Z průzkumu mezi zřizovateli a školami víme, že je nutné pořídit cca 40 tisíc zařízení pro učitele v celkové hodnotě 800 milionů korun a přibližně dalších 150 tisíc zařízení v hodnotě 1,5 miliardy korun. Tato zařízení by školy mohly poskytovat žákům, kteří doma nemají potřebné vybavení pro zapojení do online výuky, formou výpůjčky. Piráti podporují doprovodné usnesení, které žádá vládu o zajištění prostředků pro nákup technického vybavení pro učitele a žáky, aby v případě potřeby byla možná online výuka již od začátku školního roku.“

Poslanec Petr Třešňák v závěru informoval o postoji Pirátů k dostavbě bloků elektrárny Dukovany: „Dnes ve 13 hodin proběhne schůzka předsedů sněmovních politických stran s premiérem Andrejem Babišem ke stavbě pátého bloku elektrárny Dukovany. Piráti považují jaderné elektrárny za součást energetického mixu České republiky a také za jeden z příspěvků ke snižování emisí CO2 spolu s obnovitelnými zdroji. S přihlédnutím k vysoké ekonomické zátěži státního rozpočtu navrhujeme šest bodů, které představí předseda Ivan Bartoš premiérovi: Zpracování aktualizace státní energetické koncepce; investorem má být firma 100% vlastněná státem; případná provozní podpora projektu bude kompenzována ze státního rozpočtu, ne peněženek koncových odběratelů; maximálně transparentní poptávka, technologicky neutrální a otevřena maximálnímu počtu možných dodavatelů s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům ČR; představení schématu podpory s časovým výhledem 10 let na podporu výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů a dalších jaderných technologií; zpracování komplexní LCA/CBA analýzy projektu a ohodnocení a nacenění závazku státu vůči investorovi.“

--

Jak pracují Piráti?

Přehled nejdůležitějších aktivit nejen pirátských poslanců naleznete na stránce www.piratipracuji.cz.

Držíme kurz!

--
Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany

 

--------------------------------------------------

Několikaměsíční snaha Pirátů se vyplatila – vláda schválila návrh kompenzací pro dohodáře

Praha, 29. června 2020 – Po několikaměsíčním úsilí Pirátů dnes vláda konečně přijala návrh na vyplacení kompenzačního bonusu pro tzv. dohodáře. Podporu dohodářů, mezi které patří nejčastěji maminky na rodičovské, invalidní či starobní důchodci a lidé s nízkým vzděláním, prosazovali Piráti již od března, kdy vypukla koronavirová krize. Až dosud vláda podporu této skupině odmítala, a to i přesto, že navrhovaná úprava se měla týkat pouze těch, kteří platili daně a sociální pojištění. 

„Na jednání s ministryní Schillerovou v minulém týdnu jsem vznesl návrh na kompenzaci ve výši 350 korun na den. Paní ministryně tuto částku akceptovala. Při délce období 89 dnů může tato podpora činit až 31 150 Kč. Zásadní je, že podpora se týká i těch, kteří mají souběh dohody s živností a nebudou muset vracet prostředky, které již obdrželi. Dále se maže i rozdíl mezi pěstouny, kteří jsou OSVČ, a tedy nárok na bonus měli a těmi, kteří jsou jednateli malých s.r.o. a žádná podpora se na ně nevztahovala. Celkově by se pomoci mohlo dočkat až sto tisíc lidí, pro které, může být bonus záchranou před životem v dluzích,“ komentoval dnešní rozhodnutí vlády poslanec Mikuláš Ferjenčík.

V důvodové zprávě k dnes schválenému návrhu Ministerstva financí se počítá s maximálním dopadem pro veřejné rozpočty ve výši 3,6 miliardy korun. Na základě dat z programů určených pro OSVČ však vláda reálně počítá s částkou 2,1 miliardy korun, z toho 1,4 miliardy ze státního rozpočtu, 0,5 miliardy z rozpočtu obcí a 0,2 miliardy z rozpočtu krajů. Výpadek příjmu obcí vláda nahradí navýšením transferu obcím ze státního rozpočtu o padesát korun na každého občana. 

Na potřebu podpory lidí pracujících na dohodu upozornila již 22. března Olga Richterová ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou v souvislosti s problematickým postavením samoživitelek, které pracují na dohodu, protože zaměstnanecký poměr neseženou, platí pojištění, ale stát jim žádný příspěvek nepřiznal. V dalších týdnech Piráti připravili návrh kompenzačního bonusu pro dohodáře, který však Sněmovna 7. dubna hlasy vládních poslanců odmítla.

--

Jak pracují Piráti?

Přehled nejdůležitějších aktivit nejen pirátských poslanců naleznete na stránce www.piratipracuji.cz.

Držíme kurz!

--

Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany

{modulepos underarticle}

Facebook komentáře