Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pětileté neočkované děti do školky musí, mladší nesmí. Napraví připravovaná novela zákona tento paradox?!

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Podle legislativního plánu Ministerstva zdravotnictví z května tohoto roku se nyní otevírá zákon o ochraně veřejného zdraví, který právě prochází vnitřním připomínkovým řízením.

Stávající zákon zásadně zasahuje do života nedoočkovaných či neočkovaných dětí. Zakazuje jim chodit do školky, ačkoli školský zákon naopak pětiletým dětem předškolní vzdělávání přikazuje!

Děti také nesmí bez řádného očkování jezdit na školy v přírodě a zotavovací akce se svými spolužáky, se kterými jinak tráví mnoho hodin denně.

  • petilete-neockovane-deti-do-skolky-musi-mladsi-nesmi-napravi-pripravovana-novela-zakona-tento-paradox

 

Rozalio požaduje změny v zákoně, které se týkají právě přijímání dětí do mateřských škol, případně uznání dočasných kontraindikací pro vstup do školky, a zrušení podmínky očkování na školy v přírodě a zotavovací akce. Připravovaná novela však žádné změny v očkování nepřináší.

Připomeňme, že v Německu či Rakousku je očkování dobrovolné, a není tak ani podmínkou pro účast na předškolním vzdělávání nebo pobytu na táborech. Epidemiologická situace v těchto zemích je přesto podobná té naší.

Přijímání dětí do mateřské školy bez ohledu na očkování

Do předškolních zařízení mohou být přijímány pouze děti s řádným očkováním, ale toto pravidlo platí jen do pěti let věku, tj. do doby, než se dítě stane předškolákem. Poté již do školky naopak musí být přijato bez ohledu na očkování. Jeden den je dítě pro stát potenciálně nebezpečné, druhý den, po pátých narozeninách, už není. „Tato absurdní situace ukazuje, že smyslem opatření je pouze represe, nikoliv ochrana zdraví dětí v předškolních zařízeních," konstatuje Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio, a dodává: „Navrhujeme narovnat situaci do smysluplného stavu, tedy zrušit omezení přístupu a přijímat do školky všechny děti.“ Uplynulý školní rok 2017/2018 chodily všichni předškoláci do zařízení spolu, a to bez ohledu na očkování, a ukázalo se, že situace ve školkách je přesto dobrá a nevykazuje žádné problémy. Tato zkušenost tedy poukazuje na vhodnost společné docházky bez omezení.

Uznání dočasných kontraindikací pro vstup do předškolních zařízení

Zákon dále stanovuje, že řádně neočkované dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání jen tehdy, pokud se očkování nemůže podrobit z důvodu trvalé kontraindikace. „Problematické ovšem je, že při kontraindikaci očkování bývá tento stav mnohdy dočasný, může se jednat o týdny, měsíce i roky. V případech, kdy není lékařem výslovně potvrzeno, že se jedná o kontraindikaci trvalou, mívají rodiče s umístěním dítěte do školky velký problém," upřesňuje Martina Suchánková. Perzekvovat děti za to, že jejich zdravotní problémy dosahují „jen” na dočasnou kontraindikaci, je kruté a nesmyslné.

Také Ústavní soud vyložil, že není nutné trvat na doslovně uvedené definici „trvalá kontraindikace", ale postačí, když je prokázáno, že aktuální zdravotní stav dítěte nedovoluje podání očkovací látky. Přesto je situace taková, že lékaři se obávají vydat potvrzení na trvalou kontraindikaci a mnozí ředitelé se obávají přijímat děti s tou dočasnou. Důvodem mohou být obavy z kontrol prováděných

hygienickými stanicemi, které trvalou kontraindikaci mnohdy vyžadují, a následných pokut. „Navrhujeme z ustanovení § 50 výše uvedeného zákona vypustit slovo ‚trvalá‘, ponechat tedy ‚…nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci‘,” uvádí Martina Suchánková.

Zrušení podmínky v očkování na školy v přírodě a zotavovací akce

V současnosti zákon zapovídá dětem, které nejsou řádně očkovány, účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích, což v Evropě nemá absolutně obdoby. Chybí-li dítěti byť jen jediné očkování, nemůže se akcí účastnit. Nelogičnost právní úpravy se ukazuje ještě výrazněji s definicí „zotavovací akce" - jedná se o akci trvající déle než 5 dní, které se účastní 30 a více dětí. Nelze rozumným způsobem vysvětlit, proč je požadováno očkování pro tábor čítající více než 30 dětí, zatímco pro tábor pro méně než 30 dětí již očkování potřebné není. Stejně tak proč pro šestidenní pobyt je očkování vyžadováno a pro pětidenní nikoliv. „Není logické, aby děti, které spolu tráví čas ve škole, družině nebo kroužcích, nemohly společně vyjet na několikadenní pobyt. Tato nesmyslná úprava nemůže vést ke zvýšení proočkovanosti, pouze k nedůvěře v český očkovací systém," uvádí Martina Suchánková. Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje odbornými stanovisky ani studiemi, které by prokazovaly, že na těchto pobytech může dojít k závažnějšímu ohrožení veřejného zdraví oproti běžnému kontaktu dětí v kolektivu. „Navrhujeme, aby byla zrušena podmínka, že se škol v přírodě a ozdravných pobytů mohou účastnit pouze řádně očkované děti,“ říká Martina Suchánková.

Kontakt:

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

tel. č.: +420 605 214 798 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ROZALIO je spolek rodičů, kteří chtějí dobrovolný systém očkování s otevřenou informovaností. Požadujeme, aby očkování bylo prováděno vždy s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování.

Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.

------------------------------------------------------------

Facebook komentáře