Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Petice valnému shromáždění OSN: Vytvoření Tribunálu pro vyšetření válečných zločinů USA

Hodnocení uživatelů:  / 34
NejhoršíNejlepší 

Proč je to důležité: Podněcovatelé 3. světové války patří před soud!
Vyzýváme Valné shromáždění Organizace spojených národů (dále jen OSN) , aby prokázalo svou věrnost základním listinám OSN a nedopustilo opakovanou beztrestnou vojenskou intervenci Spojených států amerických (dále jen USA) do vnitřních záležitostí suverénních států.

  • petice-valnemu-shromazdeni-osn-vytvoreni-tribunalu-pro-vysetreni-valecnych-zlocinu-usa

S odvoláním na článek 6 Norimberského statutu, na VI. a VII. princip mezinárodního práva (plánování, příprava, spoluúčast a účast na mezinárodních trestných činech),

s odvoláním na rezoluci 764 (1992) ze dne 13. července 1992, ve kteří Rada bezpečnosti znovu potvrdila, že všechny strany musí dodržovat své závazky podle mezinárodního humanitárního práva, a že ti, kteří porušují nebo nabádají k porušování těchto povinností, nesou za tyto porušení osobní zodpovědnost,

s odvoláním na podobné požadavky v materiálech a stanovách Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, přijatých 25. května 1993 usnesením č. 827 Rady bezpečnosti OSN ve znění ze dne 13. května 1998 (rezoluce č. 1166), ze dne 30. listopadu 2000 (rezoluce č. 1329), ze dne 17. května 2002 (rezoluce č. 1411), ze dne 14. srpna 2002 (rezoluce č. 1431), ze dne 19. května 2003 (rezoluce č. 1481),

s ohledem na materiály a závěry Russellova mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny v jihovýchodní Asii, uznat jednání účastníků i spolupachatelů prokázaných mezinárodních trestných činů, spáchaných na území níže uvedených samostatných států, jako podléhající pod články Norimberského tribunálu a podléhající jurisdikci mezinárodního práva.

Znovu vyjadřujeme vážné znepokojení nad stále přicházejícími zprávami o rozsáhlém porušování mezinárodního humanitárního práva, ke kterému stále dochází v Afghánistánu, Libyi, Iráku, Sýrii a na Ukrajině, včetně zpráv o masových vraždách a pokračujících „etnických čistkách“,

Domníváme se, že tato situace je rostoucí hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost.

Jsme přesvědčeni, že vytvoření a činnost Mezinárodního tribunálu by pomohly k dostižení těchto cílů a přispěly by k obnovení a zachování míru ve světě.

Vyzýváme Valné shromáždění OSN, aby se usneslo na:
1) Zřízení Mezinárodního tribunálu pro stíhání amerických vládních činitelů zodpovědných za závažné porušení mezinárodního humanitárního práva spáchané na územích níže uvedených samostatných států od roku 1945 do roku 2015;

2) Požádání generálního tajemníka OSN, aby předložil Radě bezpečnosti k projednání, ne však později než 60 dní po přijetí tohoto usnesení, zprávu o všech aspektech této záležitosti, včetně konkrétních návrhů a případných variant, s cílem nalézt efektivní a operativní řešení, jež obsahuje odstavec č.1;

3) Rozhodnutí o obnovení aktivního vyšetřování této záležitosti, počínaje datem představení výše zmíněné zprávy generálním tajemníkem OSN.

Suverénní státy, které utrpěly vážné lidské i materiální ztráty, s největší pravděpodobností v důsledku nezákonného jednání vládních činitelů USA:

Japonsko – Svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki vedlo k usmrcení 166 000 lidí v Hirošimě a až k 80 000 mrtvých v Nagasaki. Počet mrtvých se k 31. srpnu 2013 zvýšil na 449 000, 286 818 v Hirošimě a 162 083 v Nagasaki.

Vietnam – Vojenská agrese měla za následek až 1 100 000 životů, včetně 250 000 dětí, 750 000 dětí bylo zraněno nebo zmrzačeno. Existují důkazy o vyhlazení celých vesnic.

Granada – Invaze způsobila úmrtí v řadách domobrany a 70 civilistů. 417 lidí bylo zraněno.

Panama – Invaze způsobila smrt 314 občanům této země.

Srbsko, Bosna, Kosovo – Ozbrojená podpora jedné ze stran konfliktu má za následek 80 000 mrtvých a 900 000 uprchlíků.

Afghánistán – Invaze a pokračující vojenská operace mají za následek smrt nejméně 59 013 lidí z řad místního civilního obyvatelstva.

Irák – Invaze a okupace vedla ke smrti 37 344 iráckých vojáků a nejméně 126 166 civilistů.

Sýrie – Materiální a technická podpora protivládních sil má za následek 210 160 mrtvých a 5 000 000 uprchlíků.

Ukrajina – V důsledku aktivního vměšování se cizích státních příslušníků, včetně těch s diplomatickým statutem, vznikly masové nepořádky, během nichž dosud neidentifikovaní odstřelovači zabili 87 demonstrantů. Během následné občanské války zemřelo nejméně 6 764 lidí a více než 2 300 000 lidí se stali uprchlíky.

Vyzýváme všechny stejně smýšlející lidi na světe, aby přidali svůj podpis pod tuto výzvu a pomohli tak zastavit podněcování nové světové války ze strany amerických vládních činitelů.

Petici je možné podepsat zde:

https://secure.avaaz.org/ru/petition/Generalnaya_Assambleya_OON_Sozdanie_Tribunala_po_rassledovaniyu_mezhdunarodnyh_voennyh_prestupleniy_SShA/?sFIJcib

Facebook komentáře