Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pachovou stopu nelze používat jako důkaz v trestním řízení

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Metoda tzv. pachové identifikace je v České republice používána zhruba od roku 1975. Jejím autorem je východoněmecká sestra STB a to STASI.

  • pachovou-stopu-nelze-pouzivat-jako-dukaz-v-trestnim-rizeni

Š A L A M O U N

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR

P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1

:63837714

Registrace: Sp.zn. L6401 u Městského soudu v Praze

www.spoleksalamoun.com

ID datové schránky: g4kvibk

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  V Praze dne 5. 12. 2017

 

Pachovou stopu nelze používat jako důkaz v trestním řízení

Metoda tzv. pachové identifikace je v České republice používána zhruba od roku 1975. Jejím autorem je východoněmecká sestra STB a to STASI.

V roce 1989 byla skutečnost, že je tzv. pachová identifikace používána jako operativně pátrací prostředek, odtajněna. Vcelku nenápadně byla metoda pachové identifikace přeřazena z kategorie operativně pátracího prostředku, do kategorie důkazního prostředku a to na základě vědeckých poznatků starých několik desetiletí.

Zejména v posledních 10 letech se z tzv. pachové stopy stal v žebříčku nepřímých důkazů jeden z nejvýše postavených pilířů odsuzujících rozsudků v trestních věcech.

Spolek Šalamoun zná veřejné závěry výzkumu k ověření spolehlivosti metody tzv. pachové identifikace, který prováděl se svým týmem prof. Tadeusz Jezierski – Institute of Genetics and Animal Breeding of Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec a jehož závěrem je nedoporučení využívání metody tzv. pachové identifikace v trestním řízení. Na základě tohoto výzkumu byl celý proces metody pachové identifikace v Polsku změněn.

Spolku Šalamoun je dále známo, že:

1)   v Holandsku byla dne 6. 4. 2011 generální prokuraturou metoda pachové identifikace zakázána a 4 příslušníci holandské policie odsouzeni, že si v rámci usnadnění své práce sdělili, která tzv. pachová konzerva je ta správná. Na celý problém totiž upozornil soudní znalec Dr. Frijters dne 18. 7. 2007.

Ale v České republice:

a)   dle závazného pokynu ředitele služby pořádkové Policie ČR č.9/2009 je tento postup běžným a dokonce závazným standardem.

b)   jsme jedinou zemí v Evropě, kde si psovod sám staví tzv. řadu pachových konzerv a zároveň jsme jedinou zemí v Evropě, kde psovod zná umístění správné pachové konzervy.

2)   v letech 2010 - 2015 probíhal výzkum na ověření a zdokonalení metody pachové identifikace. Zadavatelem této veřejné zakázky bylo Ministerstvo vnitra České republiky.

3)   v odborných kruzích, a to zejména znalcům v oblasti kriminalistické odorologie, jsou výsledky tohoto výzkumu známé a mají je k dispozici (viz výpověď při hlavním líčení Doc. JUDr. Martina Kloubka, znalce v oboru kriminalistické odorologie v trestní věci Lukáše Nečesaného).

4)   jedním z výsledků tohoto výzkumu je certifikovaná metodika, která v souvislosti se závazným pokynem ŘSPP PČR  9/2009 a jeho použitím konstatuje závěr, že nedoporučujevyužívat metodu pachové identifikace za stávajícího postupu jako důkaz v trestním řízení.

5)   bez ohledu na aktuální certifikovanou metodiku, nedošlo zejména ze strany Policejního prezidia Policie ČR k žádnému posunu při užívání metody pachové identifikace při stávajícím pokynu ŘSPP 9/2009 při dokazování v trestním řízení. Zjednodušeně řečeno, orgány činné v trestním řízení nadále produkují rozhodnutí, v nichž se jako červená nit táhne jediné - "usvědčujícím důkazem je ztotožnění pachové stopy, a proto soud nabyl přesvědčení, že XY je vinen, a proto jej odsuzuje".

6)   někteří soudci jsou seznámeni s výsledkem nedoporučení využití pachové identifikace v trestním řízení, a přesto justice mlčí v duchu pořekadla "mlčeti zlato“.

             I přes veškerou snahu Spolku Šalamoun, se Ministerstvo vnitra ČR závěry veřejné zakázky „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011“ snaží zatajit a Spolku Šalamoun tyto závěry odmítlo písemným rozhodnutím vydat.

7)   přestože výzkum skončil v roce 2015, do dnešního dne je metoda pachové identifikace a její postup používán ve zcela nezměněné podobě a často bývá jedním ze zcela základních pilířů odsuzujících rozsudků (zdroj: Spolek Šalamoun trestní věc Jana Eliáše či Martina Balhara a řady dalších).

Z výše popsaných důvodů vyzýváme:

1)   Ústavní soud České republiky, v rámci ochrany ústavnosti, aby si závěry a metodiku výzkumu „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace“ vyžádal a okamžitě uvedl v praxi, dle závěrů tohoto výzkumu, jako metodu v trestním řízení zcela vědecky překonanou a za stávajícího postupu zcela nevěrohodnou. Pokud Ústavní soud ve svých nálezech, které se týkají pachové stopy, opakovaně deklaruje, že je nutno do metody pachové identifikace zahrnout vědecké poznatky, tak musí být stávající postup metody pachové identifikace vycházející ze závazného pokynu ŘSPP P ČR 9/2009 okamžitě zakázán.

2)   předsedy všech soudů, aby se závěry výzkumu „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011“ seznámili všechny soudce trestních senátů.

3)   soustavu státních zastupitelství, že v některých případech a aplikací závěrů výzkumu „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011“ je dán, dle našeho názoru, postup dle § 280 odst. 5 trestního řádu.

A dále sdělujeme:

4)    České advokátní komoře a Unii obhájců, že dle našeho názoru jsou závěry výzkumu „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011“ důvodem postupu dle § 278 odst. 1 trestního řádu.

5)   občanské veřejnosti a lidskoprávním organizacím, že za míry vědeckého poznání a nových poznatků, je v civilizované Evropě metoda tzv. pachové identifikace, tak jak je prováděna v České republice, již nejméně několik posledních let zcela překonaná a dle vědeckých poznatků nepoužitelná jako důkaz v trestním řízení.Prof. JUDr. Helena Válková, expertka na trestní právo a kriminologii a předsedkyně Petičního výboru Poslanecké sněmovny ČR, podporuje snahu Spolku Šalamoun o zahájení odborné diskuse ohledně zákazu používání tzv. pachové stopy jako důkazu v trestním řízení.

Souhlasné stanovisko vyjadřuje i Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu.

 

John Bok 

předseda spolku Šalamoun

 

 

Na vědomí:

Senátu Parlamentu ČR

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Ústavnímu soudu ČR

Nejvyššímu soudu ČR

Vrchnímu soudu v Praze

Vrchnímu soudu v Olomouci

Městskému soudu v Praze

Krajskému soudu v Praze

Krajskému soudu v Českých Budějovicích

Krajskému soudu v Plzni

Krajskému soudu v Ústí nad Labem

Krajskému soudu v Hradci Králové

Krajskému soudu v Brně

Krajskému soudu v Ostravě

Nejvyššímu státnímu zastupitelství

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci

Ministerstvu spravedlnosti ČR

Ministerstvu vnitra ČR

Policejnímu prezidiu ČR

Krajskému policejnímu ředitelství v Praze

Krajskému policejnímu ředitelství v Plzni

Krajskému policejnímu ředitelství v Hradci Králové

Krajskému policejnímu ředitelství v Brně

Krajskému policejnímu ředitelství v Ostravě

Krajskému policejnímu ředitelství ve Zlíně

Krajskému policejnímu ředitelství v Olomouci

Krajskému policejnímu ředitelství v Karlových Varech

Krajskému policejnímu ředitelství v Jihlavě

České advokátní komoře

Unii obhájců ČR

Soudcovské unii ČR

Unii státních zástupců ČR

Unii soudních znalců ČR

Facebook komentáře