Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ze dne 25.1.2015

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Poštovní schránka 62/UOP, 170 89 Praha 7

K rukám plk. Mgr. Petra Dongrese, ředitele útvaru

V Praze dne 25.1.2015

K Vaší odpovědi na petici ministru vnitra ČR ze dne 6.12.2014, č.j. UOP – 654/ČJ-2014-970010 ze dne 13. ledna 2015, sdělujeme:

  • otevreny-dopis-utvaru-pro-ochranu-prezidenta-ceske-republiky-ze-dne-25-1-2015

S uspokojením jsme vzali na vědomí, že zajištění bezpečnosti průběhu pietního shromáždění na Albertově, které se konalo 17.11.2014, nespadalo do kompetence Vašeho útvaru. V souvislosti s tímto sdělením pak pochopitelně vzniká otázka, který útvar Policie ČR odpovídal za řádný průběh zmíněného shromáždění? Můžete nám tuto informaci podat?

Viděli jsme, jak pietní akce se mění v agresivní protiprezidentskou demonstraci. Viděli jsme, jak pachatelé hází vajíčka a jiné předměty na prezidenta, slyšeli jsme hrubě prezidenta republiky urážející hesla. Byli jsme si vědomi ostudy, která v těchto souvislostech vznikla a jež vbrzku překročila i naše hranice. Byli jsme si vědomi, že důstojnost našeho prezidenta, ing. M. Zemana, jehož jsme si v přímé volbě demokratický zvolili byla silně dotčena a že, podle našeho názoru, byly narušeny i principy našeho demokratického systému. Pachatelé fakticky útočili i proti principu většiny a principu vlády na čas.

A bohužel jsme však neviděli, že by zasáhli pořadatelé svolavatele nebo dokonce Policie ČR, aby protiprávní jednání pachatelů zastavili.

V této situaci, zejména když již dříve jsme mohli v médiích slyšet či číst, že listopadová pietní akce může být zneužita, mohlo dojít k daleko nebezpečnějším okamžikům. Kdyby někdo z „pietistů“ hodil kamenem, jedním a dalšími, tekla by krev a vaše deštníky by prezidenta neochránily, i když byste se jistě snažili. Zřejmě zklamali policisté, kteří měli zajistit bezpečný průběh pietního aktu. Nelze vyloučit, že takováto situace se může opakovat. Nelze vyloučit, že pachatelé mohou použít zcela jiné předměty než vajíčka, rajčata, např. obyčejné kameny.

Tento fakt pak nás nutí k otázce, jaké povinnosti by v tomto případě, kdy selžou pořadatelé svolavatele, kdy selže útvar policie zajišťující bezpečnost shromáždění a kdy pachatelé začnou házet kameny, měl mít Váš útvar? Pokud Váš výklad rozsahu povinností Vašeho útvaru vůči prezidentovi je správný, my nemíníme o tom pochybovat, pak je zde určitá mezera v zákonu, příp. i v podzákonných aktech, která v takovýchto okamžicích způsobuje zranitelnost našeho nejvyššího ústavního činitele. Pouze deštníky prezident republiky nemůže být chráněn.

Máme-li pravdu, pak zde naléhavě vzniká potřeba určité nové legislativní úpravy, např. cestou novelizace trestního zákona nebo přijetí zákona na ochranu republiky, která by dala právo Vašemu útvaru chránit prezidenta republiky nejen deštníky, ale přiměřeně vzniklé situaci. Současná doba se vyznačuje násilnými činy, teče stále více krve, a proto je třeba k této širší společenské realitě přihlédnout v případné nové úpravě. Důstojnost a život prezidenta republiky, který je hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil, i všech dalších ústavních činitelů, musí být beze zbytku plně ochráněny za jakýchkoliv podmínek, třeba i za extrémní situace, jíž v budoucnosti nelze vyloučit.

S úctou

Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. Ogňan Tuleškov

Sluštická 16 Na Čihadle 18

100 00 Praha 10 160 00 Praha 6

Kopie: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, Lazarská 4/10, 121 26, Praha 2 – Nové Město, k zn. 2 ZN 482/2014 – 2

Na vědomí: Kancelář prezidenta republiky, Praha - Hrad

ÚTVAR PRO OCHRANU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

OCHRANNÉ SLUŽBY

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j.: UOP - 654/ČJ-2014-970010 Praha 13.ledna 2015

Počet listů: 1

Pan

Ing. Pavel REJF, CSc.

a

pan

JUDr. Ogňan TULEŠKOV

-------------------------------------------------------------------------

Odpověď na petici ministru vnitra ČR ze dne 6.12.2014

Dne 29. prosince 2014 obdržel Útvar pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby od kanceláře ministra vnitra k vyřízení část Vaší petice týkající se negativní události při pietním aktu dne 17. listopadu 2014 v Praze na Albertově, jehož se zúčastnil prezident republiky.

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky nebyl organizátorem této akce a policisté našeho útvaru byli zodpovědní pouze za osobní ochranu prezidenta republiky. Zajištění průběhu bezpečnostního opatření týkajícího se tohoto pietního aktu a osobní ochrana ostatních zde přítomných chráněných osob nebyla v kompetenci našeho útvaru.

Při vzniku rizikových situací je povinností ochranné služby zajistit podle § 49 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky bezpečnost chráněné osoby. Tato povinnost vůči prezidentovi republiky byla z naší strany splněna, neboť újmu na zdraví neutrpěl. V dané situaci tak bylo činěno dostupnými prostředky.

Plk. Mgr. Petr Dongres

Ředitel útvaru

Facebook komentáře