Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis paní Šebkové k její výzvě ohledně Amicus curiae

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vážení,

dovoluji si Vám zaslat otevřený dopis paní MUDr. Šebkové (předsedkyni Odborné společnosti praktických dětských lékařů) v odpověď na její výzvu, abychom se jako Společnost vystříhali některých našich aktivit. Této výzvě nemůžeme a ani nechceme vyhovět.

  • otevreny-dopis-pani-sebkove-k-jeji-vyzve-ohledne-amicus-curiae

Její výzva se týká dokumentu Amicus curiae, který jsme zaslali do Štrasburku na Evropský soud pro lidská práva. Výzva paní Šebkové je zveřejněna na 3. straně v zápisu Pracovní komise pro problematiku očkování zde.

Vysvětlení co je Amicus curiae a proč jsme ho sepsali naleznete v tomto článku: Co je, a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva.

Níže následuje text otevřeného dopisu, který můžete současně stáhnout v pdf z našich stránek.

Se srdečným pozdravem

Ing. Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování
www.poockovani.cz
tel: 603 743 049

---

Vážená paní Šebková,

jsme rádi, že nás oslovujete alespoň prostřednictvím zápisu Pracovní komise pro problematiku očkování. Bohužel jsme i přes naši opakovanou žádost do této Komise přizváni nebyli. Skutečný důvod pro to, aby v této Komisi nebyli zástupci pacientů postižených očkováním, stále neznáme. Zřejmě však tato Komise nemá za účel skutečně řešit v plné šíři problematiku očkování. A přestože tvrdíte, že se snažíte s námi komunikovat, bohužel se nám o této snaze zatím nic nedoneslo. Jediná komunikace probíhá nyní v Komisi, kam ovšem přístup nemáme. 

Jako společnost, která zastupuje právě poškozené očkováním, jsme se přihlásili k možnosti zaslat Evropskému soudu pro lidská práva vyjádření - tzv. amicus curiae, abychom popsali situaci v ČR ohledně očkování. Na základě zkušeností mnoha rodičů poškozených dětí jsme velmi pečlivě sestavili tento dokument, tedy jakousi "Zprávu o očkování v České republice v roce 2016" (Amicus curiae). Rozumím tomu, že jako předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) nejste spokojena s tím, že pediatři nejsou dostatečně informováni o nežádoucích účincích očkování a že někteří nerespektují zdravotní stav dětí a například ignorují zvýšené riziko nežádoucích účinků při podávání více vakcín současně.

Velmi vítáme vstřícnost a citlivost mnoha pediatrů, kteří se sami vzdělávají, sami vnímají skutečná rizika u některých dětí a sami navrhují v nutných případech odkládání očkování apod. Bohužel se tak neděje všude a není nám známo, že by v tomto směru OSPDL dosud podnikla nějaké pozitivní kroky. Nebylo naším cílem nikoho urazit, ale popsat skutečný stav z pohledu zejména rodičů postižených dětí. Moc rádi bychom pomohli OSPDL s informováním pediatrů o možných rizicích spojených s očkováním. Na našem webu www.poockovani.cz postupně připravujeme pro pediatry podrobnější informace a budeme rádi, pokud nám pomůžete s distribucí našeho letáku Co by měli rodiče vědět před očkováním svého dítěte, který jsme na naše náklady nechali vytisknout. Jsme otevřeni jakékoliv diskuzi a spolupráci.

Uvádíte, že to, že mluvíme o problémech, nemůže vést ke kompromisu, který musí směřovat ve prospěch dětí. Ale přeci to, že budeme zastírat skutečnost, nemůže vést ku prospěchu dětí apriori. Právě pojmenovat a přiznat si realitu může jedině vést k potřebné nápravě nevyhovujícího stavu. Pokud lékař nenaslouchá pacientovi nebo jeho rodičům a pokud upřednostňuje stereotypy, schematismus a vědecky již překonané názory a informace, nemůže mu být dobrým lékařem. 

Závěrem Vás bohužel musím informovat, že Vaší veřejné žádosti o vystříhání se podobných akcí nemůžeme a ani nechceme vyhovět. Neshledali jsme Vaši výzvu a výtku za věcně opodstatněnou. Náplní naší činnosti je právě informovat o tom, co se v oblasti očkování u nás skutečně děje, a to jak v ČR, tak i v jiných zemích. Budeme tak proto činit i nadále, a to i ve vztahu ke skutečné činnosti OSPDL a jejích členů.

S pozdravem

Ing. Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.

---

odkazy na související texty:

Zápis z 4. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-z-4jednani-pracovni-komise-pro-problematiku-ockovani-dne-23-6-2016_12760_3322_5.html

Amicus curiae - Zpráva o očkování v České republice v roce 2016:
http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/instituce/20161013003616

Co je, a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva
http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/instituce/20161012090949

Otevřený dopis paní Šebkové ve formátu PDF:
http://www.poockovani.cz/downloads/otevreny_dopis_sebkove.pdf

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Jaroslav Martínek 2016-10-13 22:30
Paní Šebkové a našim poslancům a senátorům by bylo potřeba poslat článek, zveřejněný na CFP 8.10.t.r. :http://www.cze chfreepress.cz/ zdravi/davaji-n am-vakciny-s-ra kovinotvornymi- enzymy-lekari-k teri-tento-obje v-ucinili-nalez eni-mrtvi.html a anglický originál http://humansarefree.com/2016/02/big-pharma-is-injecting-us-with-cancer.html. Našim politikům jde zřejmě o to, podpořit tajnou světovou vládu v její snaze snížit počet obyvatel planety Země na pouhých půl miliardy. Nestačí, že nás vyvraždí mohamedáni, musí se to pojistit ještě očkovacími látkami a zavést a striktně vyžadovat jejich aplikaci pod trestem co možná nejvyšším. Je potřeba udělat důslednou revoluci.Ale tentokrát zdola a ne sametovou ! Dokud je ještě čas. Důvodů pro to je již velmi mnoho.
#1 Bus Bělojar 2016-10-13 11:20
Pro všechny,kteří nejsou lhostejní k lidskému zdravý,ale hlavně pro ty,kteří mají dítě,doporučuji knihy-DOBA JEDOVÁ 1.,2.(kapitola OČKOVÁNÍ) a nebo internetovou stránku PACIENTI.CZ,na které se určitě dozvíte jak "vytvořit" autistu. Prostě a jasně-OČKOVÁNÍ JE EXTRÉMNÍ ZLO,tudíž by se na očkování mělo nahlížet jako na extremizmus,tud íž kriminalizovat. Schválně se do všech možných vakcín dávájí látky,VÁŽNĚ POŠKOZUJÍCÍ ZDRAVÝ,a to je REALITA a PRAVDA!

Facebook komentáře