Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ – SE ZAVEDENÍM MOBILÍ SÍTĚ PÁTÉ GENERACE SE MŮŽE SNÍŽIT POČET ZPLOZENÝCH DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

V současné době se v České republice potýká s neplodností 20 – 25% českých párů.

https://www.lekari-online.cz/lecba-neplodnosti/novinky/neplodnost-cechu-roste-darkyn-vajicek-ubyva . U tří čtvrtin párů, které se léčí na neplodnost je přitom problém na straně muže.

  • otevreny-dopis-ceske-vlade-se-zavedenim-mobili-site-pate-generace-se-muze-snizit-pocet-zplozenych-deti-v-ceske-republice

V poslední době totiž stoupá procento mužů, jejichž spermie mají zhoršenou kvalitu a u nichž spermií ubývá https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/sanci-na-dite-zvysuje-u-ivf-precizni-vyber-spermie-341633 . Množství spermií v ejakulátu, které bylo dříve pokládáno za neobvykle nízké, je dnes bráno jako průměr.Že to může být způsobeno elektromagnetickým zářením, jehož v atmosféře také v poslední době přibývá – hlavně rozšířením mobilních telefonních sítí, navigačních systémů a systémů WiFi – o tom svědčí řada vědeckých výzkumů, které se zaměřovaly hlavně na působení elektromagnetického záření mobilních sítí na mužské sperma.

Jordánští vědci, kteří si všimli i toho, že elektromagnetické vlny mobilních sítí ovlivňují záznamy elektroencefalogramu a působí tedy i na činnost mozku, studovali rozdíl v kvalitě spermatu mužů, kteří docházeli na kliniku, která se zabývala neplodností, podle toho, jestli používali mobilní telefon více nebo méně než jednu hodinu denně a podle toho, jak daleko od antén pro mobilní komunikace žili. Podle jejich výzkumu se u mužů, kteří žili blíže k anténám zmenšoval objem vystřikovaného spermatu. Jestliže se tedy se zavedením mobilních sítí páté generace zvýší intenzita mikrovlnného záření v atmosféře desateronásobně, může to vést k dalšímu úbytku spermatu u mužů a dalším problémům při oplodněžen. Sledování televize a používání mobilních telefonů vedlo v jordánském experimentu také k tomu, že se zvyšoval počet deformovaných spermií, které vlivem tohoto poškození nebyly schopné proniknout do ženského vajíčka. Nošení mobilního telefonu v kapse zase způsobovalo, že spermie nebyly dostatečně hybné na to, aby se vůbec do blízkosti vajíček dostaly

https://pdf.sciencedirectassets.com/280174/1-s2.0-S1110569017X00046/1-s2.0-S1110569017300602/main.pdf?X-Amz-Date=20190807T121210Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Signature=bc6b70c924a8fb488abaf1a451c191e67ec665472e8ac795dc50da82f023828e&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYXVP3ZRVJ%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&type=client&tid=prr-64b2ece6-a3d8-4472-9459-c0829c9ad72d&sid=df1a8606140f2542e0799017049a0d006dd6gxrqb&pii=S1110569017300602&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=AgoJb3JpZ2luX2VjENT%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIAvxNBlqz6EzXDuzdQWo7jmohXUzfGZsTA8tKcB%2BnsPuAiB21p73vQcs4zHwwGC3Ed8Rn1hPhJGpe0woVS37JNimqCraAwhdEAIaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMbmG5D3mQBysiYjjOKrcDn9DWkKB6d%2FFhKXrALnTh9wfMxi2NVaZxJsjYWbfQ6EdpZq6ykihQJA%2BbqttUEf1llmirsn%2F4xDTlu04Ef69Wu0rRqIk3Bcxdskp1bQXkbhNWhuMEC3kMkVxvN3nn677u9YExTlAeg1EgQ9%2BBMcn%2F%2BfNLNqX%2FtoaRbK4C5slcEuJe9a5zAtCZr0Kjfy3nZ4wf8Gan2EWzRMtCJktT0gc1vFJ%2FOkPJp78ATKaSSK2IYWx%2B9tnCO2MGvVcjOMQ5OvsBYyUi7a3sGsdLecDBfWCJVL%2FUi3sPFGQULehq3PZVM%2Fa0VfLgDCXefhRY0zTSkBkNAlfsQbaN803lgoxwAMXwq74iJ9WOw50Y5oNshdkee%2BAfmV0iBXMV7wgB8Yd3%2FLDSH39fSgoX%2F7ILv0M6FfmNLx0py7w3yA2UXnQmwzu49wIHcnu5F5lNpNtJwI%2FjR3%2B7y6o%2FUFmlpwDgjPf6oHy3lMERFqZ%2F%2B8CybhMFWL0KtPZABr9MFG0WQ0h5Hpd4fqO6lVPH7dnEOc2Lmp2XEIDELydDQqnVOT7baK39t6wO%2B7z%2FUnYsLGX4L%2FeXd2yrLyrX3meHmPA7QTD88KrqBTq1AdNS1SnxBRoyyieRSwWw4uYVKKYVumKPWNDiSiugo3Q8LZ5KUAdFfwwmdH2xhdlVa9otQHs%2FQXLXDa9ySXSPrqOiWuM8Q5kdJMjLceUdVgykBeSn2ZhkiBP9Z5DulX5z3oj%2B0rlYtL8CYbSVuIEWjkk9DQtBS0RXhBmu1uxNHZF4uv9iVap4zIzpclaclGKSovXXvWo4Sj1UWmxTbSHChAHd9E9SIzYfuDTjaON2m0yg8R9kOu8%3D&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&X-Amz-Expires=300&hash=7c7682f9ef598ef2287a2cae87d80e35486acdd83a572f743afe7a76cbc9db02 .

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208033566 a také

https://pdf.sciencedirectassets.com/271763/1-s2.0-S0160412014X00073/1-s2.0-S0160412014001354/main.pdf?X-Amz-Date=20190807T121330Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Signature=1dc9725f45dbee6feb8aeb5b9b5dffa0b6b7af88f32924a8822f2670eef053cf&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYU62GQDO5%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&type=client&tid=prr-804d8bc5-a78c-45a3-84ea-dedeb432976a&sid=df1a8606140f2542e0799017049a0d006dd6gxrqb&pii=S0160412014001354&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=AgoJb3JpZ2luX2VjENT%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIFeaOxFmXaLyPeYhiYypsEPkPTbAPvOE9%2BrMcsQ7FY3hAiEAz0v8eE3mNod3B3AMnqCCTUxmAS6MuEd4PJRM6BtbH9Uq2gMIXRACGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDGG4wpp5dolTCyJcgiq3A4qd%2FGeuEf2DzXpQj9rVtOQ%2BRnPdT7qjlmNe7O%2FfR6vrLtWTx5DXQpyjdmCP97KTHBvSo8vGGQ7CoXO%2FXELXC%2Beg3dXTnRRoqnsdRYr1uslku4QIAFLwZBTce63yT511uO5rAig%2F8ZRiJtrNojuLK8J%2BgdKrkBg8nD936aApO30Ucuj8W0sg%2FZ9g4ZpWBiKZIjAUdPc4%2FCXIppeATlpRTXegHwcIBokg7tDZchQI2Y2XP3qQ%2FoxFl3tPl0BSsmk32%2B2kuUTaLZp8aUGDzH9SutHx1baf%2Fz5W2DFC9CI5ZZ%2F1jM6msc%2Bcyue%2F3XoAigLlXDlZx%2BQUIX72SncHl%2FjNQcrPdrW3DI0oUWhQz0nQ%2Bmisfn5kx5fADopY1kmfpDSTa6Eh8eExY6cAlfN8DwXU5aK1jDnZlUm9a8jZecdDAbYqO8Ds7cI1X%2BaTzsZmBuwXj7YWk%2FpYBObkVVRim1zYRAcJJJtZ1zuxU%2BNSN4VJsXFrZgO8FBkrug9PZ7SqyK4yBG2jhpWhXOWw9e8KjfehacMSRqF4J27EnaxVKL72%2FtjCPBgCWUfEgJSyUPzCBSKjbsH8vUou3skw5fmq6gU6tAHaO1F8sn93%2BQehgPmUMwtlfjeMQ1nW753sqjM%2BuyQml2Gw6AmPX7S98QNwF3P7O8gcooV2W9DYSUy8z7PwuXHbWd6m9aZVLHBhe4Ghvrcmy6AbEWRNxtLjB51pWTablmQmUONHCBP0mO4c8jb3WUtHV2%2FStoDMokp3Jj5GszT26ZptGi6sLDcgKPSSn2j%2FB%2FkR8mxOsaLRYOgPGFCsNcQY06OdUtghruztEuDF8brTUBstftA%3D&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&X-Amz-Expires=300&hash=ec5f18a2c08e0acee6f6c510a3a544782f464e8de13310a03bf98b912ef4c6d2

Klesající hybnost spermií u uživatelů mobilních telefonů potvrdila i studie egyptských vědcůhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214008516300074 a velké množství dalších výzkumů. Vědci, kteří provedli srovnávací studii těchto výzkumů zjistili, že k závěru, že záření mobilních telefonních sítí snižuje hybnost spermií, dospělo 64% vědeckých týmů, které se věnovaly této problematice https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/152/6/R263.xml .Vědci vesměs připisovali snížení hybnosti spermií oxidativnímu stresu, který je ale také považován za příčinu vývoje rakovinových buněk https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208033566. To by vysvětlovalo, proč výskyt rakoviny roste zároveň s příbýváním mikrovln v atmosféře, jak jsme dokumentovali v úvodním článku z této serie http://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/.

Při vysoké intenzitě mikrovlnného záření, která má zprostředkovávat komunikace páté generace mobilních sítí může dojít i k úbytku vajíček ve vaječnících. O tom alespoň svědčí výzkumy, podle kterých mikrovlny mobilních systémů u octomilek rozbily některé komůrky pro vajíčka a způsobily tak zmenšení vaječníkůhttps://www.emf-portal.org/en/article/20327. Stejně tak, když byly octomilky vystavené záření ve frekvencích mobilních telefonních sítí, Wi-Fi, blue tooth, mikrovlnných troub, chůviček (27,15 Mhz) a 92,8 Mhz, došlo ke snížení jejich plodnosti a větší úmrtnosti buněk https://www.emf-portal.org/en/article/23306 . Pokud až dosud mikrovlny do ženských vaječníků nepronikaly, zvýšení intenzity elektromagnetického záření, spojené se zaváděním mobilních sítí páté generace, může způsobit, že mikrovlny proniknou i tam.

V předchozích Otevřených dopisech české vládě jsme upozorňovali, že v České republice roste prudkým tempem výskyt rakoviny zároveň s přibýváním elektromagnetických vln v atmosféře http://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/,že mikrovlny používané pro komunkaci mobilními telefony a ve WiFi sítích mohou vyvolat zvýšenou odolnost bakterií proti antibiotikům https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Zastavte-pripravy-pate-generace-mobilnich-telefonnich-siti-589595 a že elektromagnetické záření mobilních sítí páté generace může poškodit vývoj embryí nebo je i zahubit https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Zivoty-nenarozenych-deti-muze-ohrozovat-mobilni-sit-pate-generace-591050 .

 

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat na adrese https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908 mezinárodní petici lze podepsat na adrese https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual . Dobrý příklad české vládě dalo italské město Trento, které na výzkum účinků radiofrekvenčního záření systému 5G vyčlenilo 30.000 euro https://oasisana.com/2019/07/26/quello-che-non-fa-il-ministero-della-salute-lo-fara-il-il-comune-di-trento-cofinanziera-uno-studio-sugli-effetti-del-5g-e-la-prima-volta-in-italia-notizia-esclusiva-oasi-sana/ .

Kdokoli by se chtěl podílet na úsilí zabránit budování sítě 5G před důkladným prověřením jejích účinků na život v naší zemi, bude vítán, když se ozve na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Obzvlášť bychom uvítali, někoho kdo by uměl šířit tyto informace na Facebooku, Twitteru atd.

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

Facebook komentáře