Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ – SE ZAVEDENÍM MOBILÍ SÍTĚ PÁTÉ GENERACE SE MŮŽE SNÍŽIT POČET ZPLOZENÝCH DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V současné době se v České republice potýká s neplodností 20 – 25% českých párů.

https://www.lekari-online.cz/lecba-neplodnosti/novinky/neplodnost-cechu-roste-darkyn-vajicek-ubyva . U tří čtvrtin párů, které se léčí na neplodnost je přitom problém na straně muže.

  • otevreny-dopis-ceske-vlade-se-zavedenim-mobili-site-pate-generace-se-muze-snizit-pocet-zplozenych-deti-v-ceske-republice

V poslední době totiž stoupá procento mužů, jejichž spermie mají zhoršenou kvalitu a u nichž spermií ubývá https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/sanci-na-dite-zvysuje-u-ivf-precizni-vyber-spermie-341633 . Množství spermií v ejakulátu, které bylo dříve pokládáno za neobvykle nízké, je dnes bráno jako průměr.Že to může být způsobeno elektromagnetickým zářením, jehož v atmosféře také v poslední době přibývá – hlavně rozšířením mobilních telefonních sítí, navigačních systémů a systémů WiFi – o tom svědčí řada vědeckých výzkumů, které se zaměřovaly hlavně na působení elektromagnetického záření mobilních sítí na mužské sperma.

Jordánští vědci, kteří si všimli i toho, že elektromagnetické vlny mobilních sítí ovlivňují záznamy elektroencefalogramu a působí tedy i na činnost mozku, studovali rozdíl v kvalitě spermatu mužů, kteří docházeli na kliniku, která se zabývala neplodností, podle toho, jestli používali mobilní telefon více nebo méně než jednu hodinu denně a podle toho, jak daleko od antén pro mobilní komunikace žili. Podle jejich výzkumu se u mužů, kteří žili blíže k anténám zmenšoval objem vystřikovaného spermatu. Jestliže se tedy se zavedením mobilních sítí páté generace zvýší intenzita mikrovlnného záření v atmosféře desateronásobně, může to vést k dalšímu úbytku spermatu u mužů a dalším problémům při oplodněžen. Sledování televize a používání mobilních telefonů vedlo v jordánském experimentu také k tomu, že se zvyšoval počet deformovaných spermií, které vlivem tohoto poškození nebyly schopné proniknout do ženského vajíčka. Nošení mobilního telefonu v kapse zase způsobovalo, že spermie nebyly dostatečně hybné na to, aby se vůbec do blízkosti vajíček dostaly

https://pdf.sciencedirectassets.com/280174/1-s2.0-S1110569017X00046/1-s2.0-S1110569017300602/main.pdf?X-Amz-Date=20190807T121210Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Signature=bc6b70c924a8fb488abaf1a451c191e67ec665472e8ac795dc50da82f023828e&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYXVP3ZRVJ%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&type=client&tid=prr-64b2ece6-a3d8-4472-9459-c0829c9ad72d&sid=df1a8606140f2542e0799017049a0d006dd6gxrqb&pii=S1110569017300602&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=AgoJb3JpZ2luX2VjENT%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIAvxNBlqz6EzXDuzdQWo7jmohXUzfGZsTA8tKcB%2BnsPuAiB21p73vQcs4zHwwGC3Ed8Rn1hPhJGpe0woVS37JNimqCraAwhdEAIaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMbmG5D3mQBysiYjjOKrcDn9DWkKB6d%2FFhKXrALnTh9wfMxi2NVaZxJsjYWbfQ6EdpZq6ykihQJA%2BbqttUEf1llmirsn%2F4xDTlu04Ef69Wu0rRqIk3Bcxdskp1bQXkbhNWhuMEC3kMkVxvN3nn677u9YExTlAeg1EgQ9%2BBMcn%2F%2BfNLNqX%2FtoaRbK4C5slcEuJe9a5zAtCZr0Kjfy3nZ4wf8Gan2EWzRMtCJktT0gc1vFJ%2FOkPJp78ATKaSSK2IYWx%2B9tnCO2MGvVcjOMQ5OvsBYyUi7a3sGsdLecDBfWCJVL%2FUi3sPFGQULehq3PZVM%2Fa0VfLgDCXefhRY0zTSkBkNAlfsQbaN803lgoxwAMXwq74iJ9WOw50Y5oNshdkee%2BAfmV0iBXMV7wgB8Yd3%2FLDSH39fSgoX%2F7ILv0M6FfmNLx0py7w3yA2UXnQmwzu49wIHcnu5F5lNpNtJwI%2FjR3%2B7y6o%2FUFmlpwDgjPf6oHy3lMERFqZ%2F%2B8CybhMFWL0KtPZABr9MFG0WQ0h5Hpd4fqO6lVPH7dnEOc2Lmp2XEIDELydDQqnVOT7baK39t6wO%2B7z%2FUnYsLGX4L%2FeXd2yrLyrX3meHmPA7QTD88KrqBTq1AdNS1SnxBRoyyieRSwWw4uYVKKYVumKPWNDiSiugo3Q8LZ5KUAdFfwwmdH2xhdlVa9otQHs%2FQXLXDa9ySXSPrqOiWuM8Q5kdJMjLceUdVgykBeSn2ZhkiBP9Z5DulX5z3oj%2B0rlYtL8CYbSVuIEWjkk9DQtBS0RXhBmu1uxNHZF4uv9iVap4zIzpclaclGKSovXXvWo4Sj1UWmxTbSHChAHd9E9SIzYfuDTjaON2m0yg8R9kOu8%3D&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&X-Amz-Expires=300&hash=7c7682f9ef598ef2287a2cae87d80e35486acdd83a572f743afe7a76cbc9db02 .

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208033566 a také

https://pdf.sciencedirectassets.com/271763/1-s2.0-S0160412014X00073/1-s2.0-S0160412014001354/main.pdf?X-Amz-Date=20190807T121330Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Signature=1dc9725f45dbee6feb8aeb5b9b5dffa0b6b7af88f32924a8822f2670eef053cf&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYU62GQDO5%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&type=client&tid=prr-804d8bc5-a78c-45a3-84ea-dedeb432976a&sid=df1a8606140f2542e0799017049a0d006dd6gxrqb&pii=S0160412014001354&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=AgoJb3JpZ2luX2VjENT%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIFeaOxFmXaLyPeYhiYypsEPkPTbAPvOE9%2BrMcsQ7FY3hAiEAz0v8eE3mNod3B3AMnqCCTUxmAS6MuEd4PJRM6BtbH9Uq2gMIXRACGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDGG4wpp5dolTCyJcgiq3A4qd%2FGeuEf2DzXpQj9rVtOQ%2BRnPdT7qjlmNe7O%2FfR6vrLtWTx5DXQpyjdmCP97KTHBvSo8vGGQ7CoXO%2FXELXC%2Beg3dXTnRRoqnsdRYr1uslku4QIAFLwZBTce63yT511uO5rAig%2F8ZRiJtrNojuLK8J%2BgdKrkBg8nD936aApO30Ucuj8W0sg%2FZ9g4ZpWBiKZIjAUdPc4%2FCXIppeATlpRTXegHwcIBokg7tDZchQI2Y2XP3qQ%2FoxFl3tPl0BSsmk32%2B2kuUTaLZp8aUGDzH9SutHx1baf%2Fz5W2DFC9CI5ZZ%2F1jM6msc%2Bcyue%2F3XoAigLlXDlZx%2BQUIX72SncHl%2FjNQcrPdrW3DI0oUWhQz0nQ%2Bmisfn5kx5fADopY1kmfpDSTa6Eh8eExY6cAlfN8DwXU5aK1jDnZlUm9a8jZecdDAbYqO8Ds7cI1X%2BaTzsZmBuwXj7YWk%2FpYBObkVVRim1zYRAcJJJtZ1zuxU%2BNSN4VJsXFrZgO8FBkrug9PZ7SqyK4yBG2jhpWhXOWw9e8KjfehacMSRqF4J27EnaxVKL72%2FtjCPBgCWUfEgJSyUPzCBSKjbsH8vUou3skw5fmq6gU6tAHaO1F8sn93%2BQehgPmUMwtlfjeMQ1nW753sqjM%2BuyQml2Gw6AmPX7S98QNwF3P7O8gcooV2W9DYSUy8z7PwuXHbWd6m9aZVLHBhe4Ghvrcmy6AbEWRNxtLjB51pWTablmQmUONHCBP0mO4c8jb3WUtHV2%2FStoDMokp3Jj5GszT26ZptGi6sLDcgKPSSn2j%2FB%2FkR8mxOsaLRYOgPGFCsNcQY06OdUtghruztEuDF8brTUBstftA%3D&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&X-Amz-Expires=300&hash=ec5f18a2c08e0acee6f6c510a3a544782f464e8de13310a03bf98b912ef4c6d2

Klesající hybnost spermií u uživatelů mobilních telefonů potvrdila i studie egyptských vědcůhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214008516300074 a velké množství dalších výzkumů. Vědci, kteří provedli srovnávací studii těchto výzkumů zjistili, že k závěru, že záření mobilních telefonních sítí snižuje hybnost spermií, dospělo 64% vědeckých týmů, které se věnovaly této problematice https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/152/6/R263.xml .Vědci vesměs připisovali snížení hybnosti spermií oxidativnímu stresu, který je ale také považován za příčinu vývoje rakovinových buněk https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208033566. To by vysvětlovalo, proč výskyt rakoviny roste zároveň s příbýváním mikrovln v atmosféře, jak jsme dokumentovali v úvodním článku z této serie http://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/.

Při vysoké intenzitě mikrovlnného záření, která má zprostředkovávat komunikace páté generace mobilních sítí může dojít i k úbytku vajíček ve vaječnících. O tom alespoň svědčí výzkumy, podle kterých mikrovlny mobilních systémů u octomilek rozbily některé komůrky pro vajíčka a způsobily tak zmenšení vaječníkůhttps://www.emf-portal.org/en/article/20327. Stejně tak, když byly octomilky vystavené záření ve frekvencích mobilních telefonních sítí, Wi-Fi, blue tooth, mikrovlnných troub, chůviček (27,15 Mhz) a 92,8 Mhz, došlo ke snížení jejich plodnosti a větší úmrtnosti buněk https://www.emf-portal.org/en/article/23306 . Pokud až dosud mikrovlny do ženských vaječníků nepronikaly, zvýšení intenzity elektromagnetického záření, spojené se zaváděním mobilních sítí páté generace, může způsobit, že mikrovlny proniknou i tam.

V předchozích Otevřených dopisech české vládě jsme upozorňovali, že v České republice roste prudkým tempem výskyt rakoviny zároveň s přibýváním elektromagnetických vln v atmosféře http://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/,že mikrovlny používané pro komunkaci mobilními telefony a ve WiFi sítích mohou vyvolat zvýšenou odolnost bakterií proti antibiotikům https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Zastavte-pripravy-pate-generace-mobilnich-telefonnich-siti-589595 a že elektromagnetické záření mobilních sítí páté generace může poškodit vývoj embryí nebo je i zahubit https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Zivoty-nenarozenych-deti-muze-ohrozovat-mobilni-sit-pate-generace-591050 .

 

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat na adrese https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908 mezinárodní petici lze podepsat na adrese https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual . Dobrý příklad české vládě dalo italské město Trento, které na výzkum účinků radiofrekvenčního záření systému 5G vyčlenilo 30.000 euro https://oasisana.com/2019/07/26/quello-che-non-fa-il-ministero-della-salute-lo-fara-il-il-comune-di-trento-cofinanziera-uno-studio-sugli-effetti-del-5g-e-la-prima-volta-in-italia-notizia-esclusiva-oasi-sana/ .

Kdokoli by se chtěl podílet na úsilí zabránit budování sítě 5G před důkladným prověřením jejích účinků na život v naší zemi, bude vítán, když se ozve na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Obzvlášť bychom uvítali, někoho kdo by uměl šířit tyto informace na Facebooku, Twitteru atd.

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře