Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Odpoveď na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne“

Je šokujúcim, že taký článok mohol vyjsť v Katolíckych novinách! Arcibiskup Beran pri nástupe komunizmu a následnom ovplyvňovaní Katolíckych novín povedal: „Dnes už Katolícke noviny nie sú katolícke,“ a kresťanov dôrazne varoval, aby už tieto noviny nečítali. Slovenské Katolícke noviny sú dnes na tom horšie, ako v čase nástupu komunizmu po tzv. Víťaznom februári. Meniť ľstivým a rafinovaným článkom propagujúcim gay pride a homosexualitu verejnú mienku všetkých kresťanov na Slovensku je zločin proti Kristovej Cirkvi a proti Bohu! Katolícke noviny musia činiť adekvátne pokánie! Predovšetkým ale musí činiť pokánie KBS, ktorá za ne nesie zodpovednosť!

  • odpoved-na-clanok-propagujuci-gay-pride-v-kn-pod-nazvom-na-namestiach-bolo-veselo-aj-ked-vazne
  • odpoved-na-clanok-propagujuci-gay-pride-v-kn-pod-nazvom-na-namestiach-bolo-veselo-aj-ked-vazne

Po prečítaní tohto článku získava prostý kresťan dojem, že homosexualita už nie je hriechom a tzv. homosexuálne páry majú právo, aby boli postavené na rovnakú rovinu s prirodzeným manželstvom. A toto je hrubá manipulácia a zločin nielen proti slovenskému národu, ale aj proti Bohu!

Katolícke noviny dnes normalizujú hriech a menia myslenie do tej miery, že pre katolíkov už nie je autoritou Boh a Jeho slovo. Tak pozvoľna, ale do koreňa ničia spasiteľnú vieru. Kto by bránil Božie záujmy, bude odsúdený ako cynický fundamentalista, extrémista a fašista, ktorý si dovoľuje do druhých hádzať kameňom. Lenže čo hovorí Boh vo Svätom Písme? 

„Keď poviem zločincovi: ‚Určite zomrieš‘, ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk.“ (Ez 3,18) Tento výrok sa plne vzťahuje na každého biskupa Slovenska. Biskup je povinný ako dobrý pastier brániť stádo a nebyť nemým psom, ako hovorí Pán prostredníctvom proroka Izaiáša. Gay pride je pohoršením pre mladú generáciu. Ježiš hovorí: „Beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18,7) Gay pride nie je nevinná zábava, ako sa ho snažia zľahčiť KN, je to duchovná infekcia, ktorá prináša okrem straty viery aj rozšírenie chorôb, ako je AIDS, hepatitída, syfilis a iné.

Navyše, človek sa stáva otrokom nečistých démonov, ktorých Ježiš netoleroval, ale vyháňal. Zrejme bol podľa Katolíckych novín netolerantný a nemal lásku. Katolícke noviny dali väčšie pohoršenie ako samotný gay pride! Nepoznajú Písmo, ktoré varuje: „Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.“ (Júd 1,7) Sväté Písmo ukazuje na koreň homosexuality, ktorým je odpad od spasiteľnej viery a otvorenie sa pohanskému duchovnu: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.

A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1,26-27) Sväté Písmo podáva jasné varovanie a frázy o tzv. láske, súcite a jemnocite voči hriechu, sú hrubou manipuláciou cirkevných podvodníkov. Čo sa týka Božieho milosrdenstva, to sa vylieva na tých, ktorí činia pokánie, nie na tých, ktorí pokánie odmietajú, na tých dopadá Boží trest.

„Nemýľte sa! Ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani zženštilí (transsexuáli), ani homosexuáli ... nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 Kor 6,9-10) „Nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo.“ (Ef 5,11-13) Teda žiadne pozitívne pojmy o nejakých právach a diskriminácii, ale jasné nazývanie hriechu hriechom vedie k pravdivému pokániu a k vyslobodeniu. Sväté Písmo nám ukazuje na hodnotu morálneho života: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?

Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý ‒ a ním ste vy.“ (1 Kor 3,16-17) Dnes Katolícke noviny so súhlasom KBS ničia Boží chrám v dušiach katolíkov. Neboja sa Boha? Citácia KN: „Ako kresťan som ich vnímal rovnako ako iných; sú to ľudia, ktorí žijú svoje rozhodnutie. Slobodu rozhodnutia máme garantovanú od Boha...“ Ak by sme aplikovali tento absurdný výrok aj na iné hriechy a zločiny, potom tí, čo páchajú sexuálne vraždy alebo vraždy vôbec, len žijú svoje rozhodnutie! Taký stupídny postoj propagujú Katolícke noviny schválené KBS.

Prečo autor článku nepíše nič o ovocí homosexuality? Údajne už 35 miliónov ľudí zomrelo na AIDS, ktorý najviac šíria práve homosexuáli. A prečo neuviedol štatistiky o zločinnosti LGBT? Napr. v cele smrti v USA ‒ polovica všetkých odsúdených žien sú lesbičky, hoci tvoria len 1% z celkového počtu
obyvateľov.

Takisto polovicu všetkých vrážd a samovrážd páchajú homosexuáli. V Los Angeles homosexuáli, ktorí sa zároveň dopúšťali pedofílie, znásilnili 30 000 detí. Také sú štatistiky a svedectvá policajných komisárov z USA. Podľa KN ale iba žijú svoje rozhodnutie.

Gay pride sťahuje prekliatie na dané územie, prečo o tom KN nenapíšu? Na záver článku autor v KN píše: „...mení sa atmosféra, a to je dobre.“ Takže keď národ odpadá od Boha a už nenazýva hriech hriechom a pácha duchovnú samovraždu, tak to je podľa Katolíckych novín dobré.

Bohu vďaka za to, že pár odvážnych ľudí prišlo v ten deň do Bratislavy manifestovať za rodinu. Biskupi KBS sú povinní konať za Katolíckej noviny adekvátne pokánie.
 
Za pravoverných katolíkov Biskup Matej 
 
 
Žilina 29.7.2018

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře