Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď Kongregaci pro nauku víry v otázce vakcín proti covidu-19

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Kongregace připravila vánoční dárek, tentokrát obhajobu Herodova programu. Citujeme z vyhlášení Kongregace z 21. 12. 2020:

  • odpoved-kongregaci-pro-nauku-viry-v-otazce-vakcin-proti-covidu-19
  • odpoved-kongregaci-pro-nauku-viry-v-otazce-vakcin-proti-covidu-19

Citace kongregace: „... vakcíny proti covid-19..., kongregace chce nabídnout určitá vodítka pro objasnění této záležitosti.“

Odpověď: Jak to, že Kongregace pro nauku víry nechtěla nabídnout určitá vodítka pro objasnění záležitosti intronizace démona Pačamamy v hlavním chrámu? Šlo o velký hřích modlářství a apostaze, a to se bytostně týká víry! Nyní ale chce nabízet určitá vodítka pro objasnění vakcinace. Přitom vysvětlení špičkových odborníků ve virologii a imunologii, kteří jsou za pravdu pronásledováni a vakcinaci zamítají, Bergoglio a jeho Kongregace notoricky bojkotuje. Kongregace si spletla kompetence. Copak Kongregace pro nauku víry má sloužit jen k tomu, aby schválila de facto satanismus, který se projevuje vytrháváním tkáně nenarozených dětí a pícháním těchto buněk do těl lidí? To pak už není Kongregace pro nauku víry, ale kongregace pro satanizaci církve!

Citace: „Hlavním důvodem, proč je použití těchto vakcín morálně legitimní, je skutečnost, že u těch, kdo používají výsledné vakcíny, se jedná o vzdálený typ spolupráce se zlem umělého potratu...“

Odpověď: Manipulace Kongregace o nevzdáleném či „vzdáleném typu spolupráce se zlem umělého potratu“ je trestuhodná. Ve skutečnosti celá tato manipulace je jen obhajobou firmy Pfizer a jiných firem, které mají zločinnou, ať vzdálenou či nevzdálenou účast na vraždění nenarozených dětí. Cílem diskuzí o potratech je odvést pozornost a tak nepozorovaně prosadit fatálně nebezpečnou vakcínu pro všechny v intenci Billa Gatese. Ta má sloužit k redukci, tedy genocidě lidstva. Covid-19 je pouze krycím manévrem.

Citace: Dovolené použití těchto vakcín ve skutečnosti neznamená... souhlas s používáním buněčných linií pocházejících z potracených plodů.“

Odpověď: Kongregace dělá z lidí totální blázny. Pokud dovolení neznamená souhlas, tak co potom dovolení znamená?

Bergogliův Vatikán provokačně vyhlásil, že začátkem roku 2021 zaměstnanci Vatikánu přijmou vakcínu od firmy Pfizer. Je to dvojí zločin – jednak reklama pro genocidní vakcinaci a jednak svádění k masové sebevraždě, která má být realizována skrze vakcíny. Gates to prozradil: „Pokud odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“, tedy v první fázi jde o genocidu 1 miliardy lidí. Spoluvina za to dopadá na Bergoglia a jmenovanou Kongregaci.

Citace: „Morální povinnost vyhnout se pasivní spolupráci (na abortech) není závazná v případě vážného ohrožení... v tomto případě pandemické šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19.“

Odpověď: Covid-19, jak dokazují lékaři, se dá jednoduše a účinně léčit obyčejnými léky, hlavně užíváním vitaminů D a C. Je už známo, že covid-19 nezpůsobuje žádné vážné ohrožení. Navíc vnucovaná vakcína nemá za cíl léčit covid. Jejím skrytým cílem je změnit genom člověka, očipovat ho a redukovat. Kongregace by měla naléhavě, pod hrozbou sankcí, před novou vakcínou varovat! Kongregace koná pravý opak. Tím zrazuje Krista, vysmívá se Bohu Stvořiteli, páchá hřích proti Duchu svatému a zločin proti lidstvu. Kongregace tímto zavádějícím dekretem zločinně a masově ovlivňuje veřejné mínění. Na její lživé argumenty se budou zrádní hierarchové po celém světě odvolávat, klamat lidi, zahlušovat jim svědomí a vést je vakcinací k masové genocidě. Už dnes prodejní církevní Jidáši mantrují: „Roma Locuta...“. Proto všechna vina za připravovanou celosvětovou vakcinační katastrofu dopadá na arciheretika Bergoglia a apostatickou Kongregaci!

Kongregace pro nauku víry dnes jde ve stejné linii jako Gates, jím financovaná WHO, NWO, elity a lživá maistreamová média.

Citace: „...morálnost očkování závisí nejen na povinnosti chránit své zdraví, ale také na péči o společné dobro. ... Ti, kteří z důvodu svědomí odmítají vakcíny vyrobené s pomocí buněčných linií pocházejících z potracených plodů, musí však usilovat..., aby se nestali nositeli infekce.“

Odpověď: Kongregace sugestivně staví vakcinaci jako jediné možné řešení umělého problému. Je to hrubá manipulace. Kongregace totálně ignoruje medicínské poznatky ohledně virů a jejich mutace. Vakcína není žádným zázračným lékem na viry. Naopak kvůli mutaci virů je neúčinná, a navíc pro člověka fatálně nebezpečná. Vyhrožovat těm, kdo se nechtějí podrobit vakcinační diktatuře, že se nesmí stát nositeli infekce, je utopistický požadavek, protože v zimě každý člověk nějaký virus chytne, to je normální. Prohlášení Kongregace je totálně neseriózní a nemá se skutečnými odborníky ve virologii nic společného.

Závěr: Skuteční vědci v medicíně varují, že:

1) nová vakcína obsahuje modifikovanou RNA, která mění lidský genom, což je zločin proti lidskému rodu a proti Bohu jako Stvořiteli člověka;

2) nová vakcína obsahuje hydrogel s organickými nanočásticemi, které už jsou formou čipizace, před kterou Písmo svaté varuje trestem ohnivého jezera. Člověk zbavený svobodné vůle nemůže konat spasitelné pokání ani v hodině smrti.

Stručně shrnuto: Celá vakcinace proti covidu-19 nemá sloužit zdraví, ale je velkým podvodem. Jejím hlavním cílem je tzv. redukce, tedy očipování obyvatelstva a vyhlazení lidského rodu.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

23. 12. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Facebook komentáře