Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT předsedovi vlády Andreji Babišovi na jeho dopis reagující na petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

Vážený pane předsedo vlády,

děkujeme za Váš dopis reagující na naši petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat a oceňujeme Váš přístup k této problematice.

  • odpoved-dsz-za-prava-zvirat-predsedovi-vlady-andreji-babisovi-na-jeho-dopis-reagujici-na-petici-za-ukonceni-dlouhych-transportu-zivych-zvirat

Touto peticí jsme chtěli upozornit, jak sám uvádíte, že nařízení přímo aplikovatelné v ČR transporty živých zvířat na dlouhé vzdálenosti nezakazuje. Stanoví závazné, avšak pouze formální podmínky, které je nutno dodržet. Praxe je však naprosto jiná, vycházíme-li z mnoha různých zpráv, informací a obrazových materiálů z převozů a z dalších veřejně přístupných zdrojů. Účelem této petice je rovněž poukázat na utrpení zvířat při dlouhých přepravách a dosáhnout ukončení těchto transportů, proto petiční akce pokračuje nadále. Za čtyři týdny petici již podpořilo přes dva tisíce občanů.

Děkujeme za Vaši aktivitu v postoupení naší petice k přímému vyřízení panu ministru zemědělství ČR Tomanovi a rovněž za Váš požadavek na prověření dodržování podmínek stanovených výše uvedeným nařízením Rady ze strany přepravců hospodářských zvířat, resp. o zpřísnění kontrol prováděných transportů živých zvířat ze strany krajských veterinárních správ. Vážíme si každého vstřícného kroku směřujícímu ke zlepšení života zvířat a ochraně jejich práv. 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosazení důslednější ochrany zvířat, přírody a životního prostředí, ale též větších práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu. 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat. 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o přísnější tresty za týrání zvířat a zlepšení podmínek jejich chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

 

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 21. 3. 2021

P.S.: Dopis předsedy vlády Ing. Andreje Babiše adresovaný DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je v příloze 
--
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***

 

Facebook komentáře