Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Novoroční list polskému národu

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii novoročního dopisu polskému národu a prosíme o jeho zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------

  • novorocni-list-polskemu-narodu

 

Novoroční list polskému národu

V současné době architekti NWO prosazují islamizaci Evropy. Jejich cílem je likvidace křesťanství, evropské kultury i identity jednotlivých národů v rámci zavádění multikulturalismu.

Proti islamizaci se postavil premiér Maďarska Orbán se svou vládou i za cenu sankcí. Biskupové Maďarska se rovněž postavili proti islamizaci i proti likvidačnímu nařízení papeže Františka. Papež určil, aby do každé farnosti, do každého kláštera (i ženského) i na každé poutní místo byla přijata alespoň jedna muslimská rodina. Muslimskou rodinu ale mnohdy tvoří muž, který má několik žen a mnoho dětí. Muslimové prosazují islamizaci mečem a plozením.

V Česku byla situace jiná než v Maďarsku. Kard. Duka se plně postavil za výrok papeže Františka a pokrytecky mluvil o milosrdném samaritánovi s cílem islamizace. Naproti tomu prezident Zeman, který se pokládá za nevěřícího, řekl jasné slovo: „Ani jednoho muslimského migranta, protože tím se spustí lavina“. Zrádná vláda se pokrytecky postavila za autoritu kard. Duky i za biskupskou konferenci, která obdržela jidášské peníze 200 milionů korun k prosazení islamizace. Vedení české církve tímto zradilo nejen národ, ale i spasitelnou víru a otevřelo dveře k procesu likvidace křesťanství. Za 10 let po pádu komunis mu odpadlo od katolické církve v ČR milion katolíků. Z tehdejších 5 milionů se ke katolictví hlásí jen 4 miliony, tedy za 10 let odpadlo 20 %. Česko se stalo nejvíce ateistickým státem v Evropě.

Prostí občané v ČR, i když vidí zradu církevních představitelů i současného Vatikánu, se odvážně mobilizují k manifestacím i k formování vojenské domobrany proti islamizaci.

Slovensko se svým premiérem Ficem odmítlo přijmout požadované kvóty z EU. Slovenská církevní hierarchie diplomaticky mlčí, jakoby žádná islamizace ani František neexistovali.

Polsko se ale musí rozhodnout, zda se postaví na radikální odpor, anebo zda pasivně přijme muslimy podle stanovených kvót z EU. V minulosti, když hrozila islamizace Evropy, svatý papež Pius V., na rozdíl od současného „papeže“ Františka, vyzval roku 1571 panovníky, aby povstali k boji, a křesťanské vojáky aby obětovali i své životy k záchraně křesťanské víry i Evropy. Svatý papež se sám s vírou modlil svatý růženec a vyzval k tomu také věřící, aby ho následovali a úpěnlivě prosili Matku Boží za záchranu Evropy. V námořní bitvě u Lepanta křesťané zázračným způsobem zvítězili! Evropa byla zachr áněna před islamizací. V roce 1683 Turci pronikli až k Vídni a znovu hrozilo nebezpečí okupace islámem. Tehdy byla v poslední chvíli Evropa zachráněna, když přišla křesťanům pomoc z Polska. Král Jan III. Sobieski s udatnými polskými vojáky v boji nad muslimy zvítězil.

Vážení představitelé polského národa, v jednotě s maďarským a slovenským premiérem i českým prezidentem se nekompromisně postavte proti tzv. kvótám, které mají za cíl islamizaci Polska.

Drazí polští křesťané a občané, podpořte veřejnými manifestacemi úsilí vlády o zamezení islamizace Polska. V této kritické chvíli v boji proti islamizaci neposlouchejte příkaz papeže Františka, ale poslouchejte příkaz svatého papeže Pia V., který vyzval k modlitbám růžence za záchranu Evropy před islamizací. Kéž je zachráněna aspoň Východní Evropa, to je Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko! Důchodkyně ať se v tomto roce 2016 denně modlí tři růžence – radostný, bolestný a slavný – za záchranu církve i národa.

Vážení biskupové, každý z vás ve své diecézi napište pastýřský list s výzvou k účasti na společných manifestacích a modlitbách za záchranu křesťanství a Polska.

Kéž rok 2016 je historickým rokem pokání a skrze ně pak přijde duchovní vzkříšení polského národa!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Doněck – Praha, 30.12.2015

Facebook komentáře