Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Několik vět ega

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Došel jsem až sem, do tohoto přítomného okamžiku. Stal jsem se učitelem Kurzu zázraků proto, abych se učil. Jeho lekce se nedají „vyučovat", mohou se jen žít. A jeho obsah lze jen stěží vyjádřit pomocí slov. Dříve, než jsem se o to pokusil, jsem si naštěstí přečetl Novou Zemi od Eckharta Tolle.

  • nekolik-vet-ega

Nekonečná moudrost Bytí vstupuje do existence. Ticho plné informací a nepředstavitelného potenciálu všech možností se s námi spojuje, naplňuje naši mysl, a skrze ni přichází i na tento svět.

Přestáváme se ztotožňovat se svými myšlenkami, emocemi a smyslovými vjemy a stáváme se nekonečně hlubokým prostorem, uvnitř kterého se všechno děje, uvnitř kterého se nachází obsahy našich životů i to, o čem jsme si mysleli, že jsme.

Stáváme se vědomím, které si postupně začíná uvědomovat samo sebe. Informace k nám začínají přicházet beze slov. Stačí se jen ztišit, ponořit se do nekonečně hlubokého prostoru Bytí, a v souladu s veškerou existencí světa se jím nechat vést.

Myšlenky ega a jeho stíny nad námi ztratí svou moc. Jejich projekce, vytvářející iluze a sny zmizí, a my vystoupíme z platónské jeskyně a uvidíme skutečnost tohoto světa, který je bez smyslu. Není ani dobrý, ani zlý. Je čistým plátnem, odrážejícím naše myšlenky. Jsme součástí jednoho vědomí. My, i všechny naše myšlenky.

Každá naše myšlenka se podílí na projekci, vytvářející realitu tohoto světa. Každá naše myšlenka ovlivňuje naše vnímání a ovlivňuje život nás všech. Neexistuje myšlenka, které by neměla tvořivou moc.

Změňte své myšlenky a změní se celý svět

Naše cesty jsou jedinečné, různé. Zapomeňte na všechno, co jste se kdy naučili. Zapomeňte na všechny, kteří by vás chtěli vést. Zapomeňte na to, co je dobré, i na to, co je zlé. Celý svět je bez smyslu. Ten mu dává jen váš soud. Existuje-li to dobré, musí nutně existovat i to záporné, a musí se i projevit. Ale to, co leží za tím, přináší skutečnou radost a vnitřní klid.

Sdílejme, inspirujme se a posilujme navzájem. Prozkoumejme svůj vnitřní prostor Vědomou meditaci s Maokem a Karaimi. Ale mějme na mysli, že jen ego má potřebu sdílet a šířit své myšlenky pomocí slov. Neupínejme se proto ke slovům, nepřemýšlejme o nich a neanalyzujme je. Zkuste vnímat to, co je za nimi.

Bytí k nám promlouvá v tichu, beze slov. Jen jeho moudrostí, tím nekonečně hlubokým prostorem uvnitř vás, kterým skutečně jste, se můžete nechat s láskou vést.

Facebook komentáře