Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Národní představitelé východní Evropy hledají opatření pro spolupráci při budování míru ve spolupráci s mezinárodní nevládní organizací v Jižní Koreji

Hodnocení uživatelů:  / 15
NejhoršíNejlepší 

Dne 16. září 2018 uspořádala organizace Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light - HWPL (Nebeská kultura, světový mír, obnovení světla), která spolupracuje s OSN, mírovou diskuzi v jihokorejském Goseonge ve snaze hledat zásadní řešení na ukončení válek.

  • narodni-predstavitele-vychodni-evropy-hledaji-opatreni-pro-spolupraci-pri-budovani-miru-ve-spolupraci-s-mezinarodni-nevladni-organizaci-v-jizni-koreji

Národní představitelé východní Evropy hledají opatření pro spolupráci při budování míru ve spolupráci s mezinárodní nevládní organizací v Jižní Koreji

Dne 16. září 2018 uspořádala organizace Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light - HWPL (Nebeská kultura, světový mír, obnovení světla), která spolupracuje s OSN, mírovou diskuzi v jihokorejském Goseonge ve snaze hledat zásadní řešení na ukončení válek.

Událost "Goseong Peace Talk", které bylo společně organizované s Mezinárodním centrem pro černomořsko-baltská studia a spolupráci (Centrum BBS), hledalo cesty na spolupráci při realizaci mírového projektu navrženého Centrem BBS a vytvoření mezinárodního zákona pro mír na základě Deklarace míru a ukončení válek (Declaration of Peace and Cessation of War – DPCW).

Témata rozhovorů o úlohách a povinnostech globálních lídrů na ukončení válek byla následovná: základní řešení pro zastavení války; opatření na vytvoření DPCW do právně závazného dokumentu; opatření spolupráce na dosažení mírového sjednocení Korejského poloostrova; spolupráce HWPL pro projekt Světového mírového pořádku Centra BBS.

Co se týče hlavního tématu setkání, Deklarace míru a ukončení válek (DPCW), Pravin H. Parekh, předseda Konfederace indické advokátní komory, zdůraznil principy DPCW a její hodnotu.

"DPCW opakovaně potvrzuje zásadu rovnosti národní suverenity a nabádá stát, aby po konzultacích s jinými státy prosazoval mezinárodní mír na základě předpokladu vzájemného respektu, rovnoprávnosti a práva na sebeurčení všech lidí. Taktéž zmiňuje všechny prvky, které mohou způsobit válku a konflikt a snaží se zabránit jejich vzniku. Na základě této deklarace HWPL uskutečňuje společně s mírovou rodinou skutečnou mírovou činnost, která ukončuje války. "

Mírová diskuze byla ukončena prezentací dohody "Goseong" a memoranda porozumění mezi HWPL a Centrem BBS s cílem podpořit jejich společné úsilí při budování míru ve světě a na Korejském poloostrově.

"Goseongská dohoda" byla vypracována v souladu se společnou snahou, aby byla DPCW představená OSN pro její přijetí, podporuje mírové sjednocení obou Korejí a vytváří trvale udržitelný vztah pro naplnění světového míru.

J. E. Viktor Juščenko, bývalý prezident Ukrajiny, řekl: "Pokud je země napadená, nikdo není v bezpečí, pretože jsme jedno. To, o čem budeme hovořit, je solidarita. Potřebujeme získat podpisy milionu lidí, protože to může přivést k podpoře solidarity více lidí. Myslím si, že předseda Lee z HWPL odvádí skvělou práci, aby získal podporu mnoha lidí v různých zeméch. Stáváme se jedním. Práce, kterou odvádíme je způsob, kterým se sjednocujeme.

Členové Centra BBS vyjádřili lítost nad rozdělením Korejského poloostrova, které bylo způsobeno studenou válkou a hluboce diskutovali o způsobech podpory a spolupráce pro ukončení dekády trvajícího rozdělení poloostrova.

Země regionu Černého moře, které zažily studenou válku od 2. světové války, pokračovaly ve svém úsilí o svobodu lidí, demokracii a sebeurčení. "Bělověžská dohoda" z prosince 1991 prakticky rozpustila Sovětský svaz po 69-leté historii a položila základy demokracie ve východní Evropě.

Většina Centra BBS včetně Iryny Vereščukové, J. E. Gennadyja Burbulise, J. E. Viktora Juščenka, J. E. Stanislawa Shushkeviche, J. E. Emila Constantinesca a J. E. Petru Lucinschiho, kteří se zúčastnili tohoto mírového rozhovoru, byli představiteli východní Evropy v rámci "Bělověžské dohody".

Zdůrazňujíc povinnosti globálních představitelů spolupracovat na míru v souladu s příslibem na této mírové dohodě, předseda Man Hee Lee z HWPL řekl: "Doufám, že tato diskuze vytvoří novou budoucnost a svět míru. Víme, že každý chce mír a konec válek. Neviděl jsem nikoho, kdo by chtěl války. Až dosáhneme míru, naše budoucí generace si nás budou pamatovat navždy.

Facebook komentáře