Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Národní demokracie odmítá nálepku extrémistů

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Od svého vzniku se začala Národní demokracie objevovat v tzv. čtvrtletních zprávách o extremismu, které zpracovává Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Národní demokracie se proti tomuto bezdůvodnému poškozování dobrého jména brání právní cestou. Oficiální dotaz, z jakého důvodu je Národní demokracie vedena jako „extrémistická strana“, zaslaný Ministerstvu vnitra, nebyl uspokojivě zodpovězen. Odpověď byla snůškou prázdných frází, konkrétní důvody uvedeny nebyly. Také ani uvedeny být nemohly, protože neexistují. Samo Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách uvádí, že „Extremismus je pojem velmi nejednoznačný…“

  • narodni-demokracie-odmita-nalepku-extremistu
Národní demokracie je na Ministerstvu vnitra řádně zaregistrována a neporušuje žádné platné právní předpisy, tedy ani Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, kde je mimo jiné v § 4 stanoveno, že vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu. V takovém případě může Nejvyšší správní soud, na návrh vlády, rozhodnout o rozpuštění politické strany či hnutí. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, je Národní demokracie regulérní, demokratická strana a jediné, čím se „provinila“ je to, že prosazuje národně konzervativní myšlenky, které nekorespondují s protinárodní, neomarxistickou politikou současné vlády.
 

Celkem oprávněně se tak lze domnívat, že tyto zprávy jsou zneužívány k stigmatizaci a tedy diskvalifikaci nepohodlné Národní demokracie z volné soutěže politických stran.

Předsednictvo Národní demokracie

Facebook komentáře