Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nadační fond Pozitivní svět - výběrové řízení

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Dobrý den

Obracím se na vás s prosbou o možnost zveřejnění inzerátu na obsazení postu ředitele-ředitelky nově založeného Nadačního fondu Pozitivní svět, který je neziskovou organizací a současně vás chci poprosit o možnost bezplatného zveřejnění v rámci podpory nově založené nadace.

Za vaši případnou podporu děkuji.

S přátelským pozdravem

předseda správní rady

Petr Havlíček

Nadační fond Pozitivní svět

+420 602 780 851

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://nadacnifond.pozitivnisvet.cz/

  • nadacni-fond-pozitivni-svet-vyberove-rizeni

 

Nadační fond Pozitivní svět byl založen na podporu společenského života, a to zejména v těchto oblastech:

·         Cílem nadačního fondu je vyhledávání pozitivních osobností z širokého spektra lidské činnosti, které svými postoji a morálními vlastnostmi přináší společnosti pozitivní prospěch v oblastech práva, etiky, životního prostředí a lidských mravů.

·         Podpora péče o seniory – regionální/komunitní rozvoj s cílem vybudovat multifunkční zařízení pro seniory a mladé rodiny. Pilotní projekt nadačního fondu

·         Podpora místní samosprávy v oblasti dosažení potravinové a energetické nezávislosti formou decentralizace.

·         Naplnění společenské poptávky po pozitivních a moudrých osobnostech s pevnými charakterovými vlastnostmi disponujícími pozitivním temperamentem a energií zaměřenou na znovuobnovení lidskosti, tedy vzájemného společenského pojiva přerušené ekonomické, kulturní a sociální mravní rovnováhy.

·         Posílení úlohy lidských hodnot a mravních citů, majících klíčovou úlohu pro vytvoření celistvosti lidské morálky, které začlení jedince do pozitivní společnosti, a podpoří tím kvalitu etického prostředí, z něhož následně mohou vzniknout dlouhodobé strategické návrhy pro potřebné společenské ekonomické, kulturní a sociální principy.

·         V rámci činnosti vyhledávání významných pozitivních osobností bude nadační fond pravidelně vyhodnocovat a oceňovat vybrané adepty certifikátem Pozitivní osobnost, který se stane významnou vizitkou i dokladem morálního kreditu a pevných charakterových vlastností a znalostí jeho držitele.

·         Držitel certifikátu Pozitivní osobnost bude zařazen do veřejné databáze významných osobností (spravované nadačním fondem), společně s dosaženým výsledkem testu, což ho bude opravňovat k užívání uděleného certifikovaného titulu Pozitivní osobnost.

·         Podpora přirozených principů mravních hodnot struktury rodiny, jako základního morálního článku státu.

·         Podpora přirozené výchovy dětí k morálním a etickým rodinným a společenským hodnotám.

 

 

Výběrové řízení


 

Otevřené výběrové řízení na pozici výkonného ředitele – ředitelky Nadačního fondu Pozitivní svět

Požadavky:

• ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
• praxe v oboru výhodou
• práce ve vedoucí funkci vítána
• výborné řídící, komunikační a manažerské schopnosti
• znalost problematiky v oblasti příspěvkové organizace výhodou
• znalost základních principů, na nichž je založena činnost nadačního fondu
• základní znalost pracovně-právních předpisů
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, popřípadě photoshop)
• dobré řidičské schopnosti – řidičský průkaz skupiny B
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost cizích jazyků vítána

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• telefonní a emailový kontakt
• datum a podpis vlastní rukou

Dále k přihlášce doložte:

• originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech      a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců
• čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
• čestné prohlášení o bezdlužnosti v souvislosti s (exekucí, insolvencí, osobním bankrotem atd).

Uchazeč předkládá tyto motivační cíle:

• směřování (vize) nadace v oblasti výstavby komunitního seniorského bydlení (hlavní cíl)
• návrh organizační struktury nadace působící celorepublikově s cílem postupného pokrytí všech krajů a okresů v ČR
• návrh procesů na oslovení potenciálních přispěvatelů, dárců, sponzorů, generálních partnerů
• návrh na uplatnění financování nadace Crowdfundingem (dobročinné financování neziskového sektoru).
• požadavek na výši a strukturu svého platu
• písemnou koncepci rozvoje příspěvkové organizace na roky 2016 – 2020 (max. 8 stran formátu A4) opatřenou svým podpisem
Uchazeči obdrží od vyhlašovatele:

1. Statut nadačního fondu
2. Program koncepce a cíle nadačního fondu 2016 – 2020

Uvedené podklady obdrží uchazeči na vyžádání v elektronické podobě.
Sídlo nadačního fondu, Vítějeves č.p. 214
Kontakt: předseda správní rady Petr Havlíček tel: 602 780 851
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Předpokládaný nástup na pracovní místo je od 1.1. – 2.2016, případně dle dohody.

Výše platu ředitele-ředitelky bude motivační formou spjata s výkonností a splněním cílů fondu, dále dle zákoníku práce dle platného znění.

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete na adresu:

Nadační fond Pozitivní svět, Vítějeves 214, 569 06
do termínu: 30. ledna 2016 do 15:00

Možnost  přidělení bytu 2+1 s podlahovou plochou 60 m2 s výši nájemného 3 330,-Kč, bez energií v lokalitě  Vítějeves.

Facebook komentáře