Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Memorandum k 17. listopadu

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Do úspěšného převratu v roce 89 nemělo Československo žádný dluh. Převažovaly aktiva, a to v miliardách dolarů. Další nepochopitelná věc - všichni lidé měli práci. Ústava garantovala právo na práci. Příživnictví bylo trestáno. Práce byla právem, i povinností. Pracovali i poslanci. Za výkon funkce měli symbolicky příplatek.

 
  • memorandum-k-17-listopadu

Školy produkovaly jen takové profese, jaké si vyžadovala společenská dělba práce. Plánovalo se. Každý absolvent školy dostal umístění, s platem, a někdy i s bytem. Zdarma. Družstevní třípokojový byt se dal splatit za pět let, aniž by se rodina živila kořínky. S demografickým vývojem jsme neměli problémy. Z novomanželských půjček se dala zařídit domácnost. Úrok byl symbolicky, a při narození dítěte se odepisovalo z dlužné částky. Odchod do důchodu se postupně snižoval. Stejně i týdenní pracovní doba. MHD měla vstoupit do experimentu: měla být bezplatná. Romský problém nebyl, naši Cikáni pracovali. Totalita.

 

Uskutečněme dne 17. listopadu ve všech městech protesty pod názvem Bereme si zpět svou zemi.

Protesty se začnou v 15:00 současně ve všech městech.

 

Důvodem protestů je neúnosná ekonomická a politická situace v České republice. Za protesty nestojí žádná politická strana ani hnutí. Budiž to spontánní rozhodnutí občanů Česka, kteří jsou nespokojeni s vývojem a směrem, kterým se Česko ubírá za posledních 23 let. Dne 17. listopadu uplyne 23 let od chvíle, kdy jsme chtěli žít slušnější a lepší život. 17. listopadu to bude 23 let lží, rozkrádání společného majetku, vytváření finančních skupin, oligarchie a bující korupce. Společně řekneme DOST! Společně se postavíme aroganci státní moci a politikům! Vyzýváme učitele, zdravotní sestry, živnostníky, zaměstnanance, nezaměstnané, všechny, kteří byli posledních 23 let klamáni a okrádání politickou elitou spolu s oligarchií z finančních skupin aby pozdvihli svůj hlas. Řekněte už dost.

 

Požadavky ve smyslu Čl.32 Ústavy ČR vyslovujeme vládě i prezidentovi ČR nedůvěru a z uvedeného důvodu trváme na okamžitém:

1) rozpuštění parlamentu

2) zastavení "reforem" proti lidem

3) audit veřejného dluhu

4) zestátnění strategických odvětví

5) zajištění potravinové a ekonomické soběstačnosti

6) potrestání viníků


Odůvodnění:
1.) Trváme na demisi celé Vlády ČR nakolik, posouvá zemi do nepředstavitelné ekonomické a morální katastrofy, žádáme rozpuštění Parlamentu a odstoupení Hlavy státu.

2.) Požadujeme okamžité zrušení všech reforem namířených proti lidem.

3.) Požadujeme audit veřejného dluhu Slovenska, s moratoriem na splátky dluhu, protože sloužily soukromým zájmům a nikoli ve prospěch všech občanů.

4.) Požadujeme obnovení veřejné kontroly strategických odvětví, které jsou důležité pro společnost: zemědělství, bankovnictví, energetika, vodní hospodářství, zdravotnictví, vzdělávání a řízení životního prostředí.
5.) Okamžité spuštění procesů, jmenování úřednické vlády, operacionalizace referenda, nový volební zákon atd, zákony směřující k zajištění ekonomické a potravinové soběstačnosti, zajištění podpory národního hospodářství + vymanění se z područí EU, dluhů a sankcí.

6.) Postih trestné, politické a morální odpovědnosti viníkům, kteří okradli, obrali, zdevastovaly, zničili a rozprodali naši vlast za posledních 23 let!


 Žádáme spravedlivé tresty pro všechny zloděje a tuneláře.

 

Toto je mírně upravený a počeštěný text mailu, který si lidé na Slovensku navzájem rozesílají. Nevím jaký bude mít účinek, ale držím Slovákům palce. Snad budou úspěšnější. Pošlete to svým přátelům. Podrobnosti na  http://1711.sk

Facebook komentáře