Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

KONCEPT BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE České republiky

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Vladimíra Vítová, Aliance národních sil / ČSNS

Koncepce Bezpečnostní strategie ČR byla pro ANS vypracována Agenturou Exanpro.

  • koncept-bezpecnostni-strategie-ceske-republiky

Obdobně kvalitní koncept strategie v naší zemi neexistuje, a proto tuto strategii zveřejňujeme, aby byla dostupná všem. Strategie je publikována též na stránkách agentury Exanpro ZDE http://www.exanpro.cz/agentura-a-zpravodajska-podpora/343-koncept-bezpecnostni-strategie-cr

Odpovědnost musí mít jedině česká vláda a musí mít nedělitelnou pravomoc při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR! Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života. Funkční náplň a efektivní prosazování Bezpečnostní strategie ČR je tak prvořadou povinností a odpovědností národní vlády a z legislativního a kontrolního hlediska i národního zákonodárného sboru (Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR). Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem pro bezpečnostní a zahraniční politiku státu. V zahraniční politice je Bezpečnostní strategie zaměřena především na úsilí spojené se zachováváním mezinárodního míru a mezinárodního práva, čímž je prováděna významná podpora pro posílení vlastní národní bezpečnosti. Mezinárodní organizace a zahraniční země nemohou být výchozími činiteli při tvorbě, úpravě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR, ale mohou být podpůrnými mechanismy pro naplňování příslušné strategie vzešlé na národní úrovni. Je to však vždy národní vláda, která má výhradní právo takovou zahraniční podporu či spolupráci buď přijmout, nebo požadovat její úpravu, anebo ji zcela odmítnout. Vše vychází z nedělitelné pravomoci vlády se zahraničními a jinými subjekty ve formování Bezpečnostní strategie ČR a její implementaci do praxe podle zájmů a potřeb České republiky. Zájmy a potřeby ČR musí být v souladu se zachováváním mezinárodního míru a mezinárodního práva.

______________________________________________________________________

Článek 1

Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc

při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR

Článek 2

Vnější a vnitřní bezpečnost jako základ pro národní bezpečnost

Článek 3

Používání správných termínů odborného názvosloví

pro náležité pojmenování bezpečnostních hrozeb

Článek 4

Bezpečnostní hrozby pro ČR a jejich původci a podporovatelé

Článek 5

Národní opatření pro zachování a posílení bezpečného prostředí v ČR

Článek 6

Státní instituce (útvary) a nestátní subjekty

pro naplňování Bezpečnostní strategie ČR a součinnost mezi nimi

Článek 7

BEZPEČNOSTNÍ TRIÁDA

Organizační struktura, příprava (výcvik) a působení

vojenských, policejních a zpravodajských sil

Článek 8

Bezpečnostní strategie ČR a občané České republiky

Článek 9

Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity ČR v bezpečnostní oblasti

Článek 10

Pravidelná aktualizace Bezpečnostní strategie ČR

a její propojení s ostatními dokumenty

______________________________________________________________________

Koncept Bezpečnostní strategie ČR je ke stažení ZDE

https://docs.wixstatic.com/ugd/5046ee_b696f9a8a69941c195ef914618971ee4.pdf

Facebook komentáře