Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s aktem vandalismu vůči pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Velvyslanectví Ruské federace v České republice rozhodně odsuzuje spáchaný v noci z 21. na 22. srpna 2019 akt vandalismu vůči pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva, jenž je umístěn v městské části Praha 6 na náměstí Interbrigády. Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (přece právě kvůli tomu byl instalován pomník).

  • komentar-velvyslanectvi-ruske-federace-v-ceske-republice-v-souvislosti-s-aktem-vandalismu-vuci-pomniku-marsala-sovetskeho-svazu-i-s-koneva

Útoky na pomník jsou také znesvěcením památky obětí Holocaustu, neboť zrovna vojska 1. ukrajinského frontu a jejich velitel I.S.Koněv se zapsali do dějin jako osvoboditelé (v roce 1945) neblaze proslulých nacistických «továren na smrt» Osvětim a Terezín. 

Jsme přesvědčeni, že takové činy nezapadají do elementárních norem civilizovaného chování. Vzhledem k datu incidentu je zřejmé, že byly vyprovokovány městské části vedením Praha 6, které umístilo u pomníku tak zvané „vysvětlující cedule“, jež obsahují ničím nepotvrzené spekulace na téma účasti I.S.Koněva na přípravě vpádu vojsk zemí Organizace Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Jsme rozhořčeni prohlášením vedení městské části Praha 6 o tom, že městské úřady nehodlají uvést pomník do náležitého stavu, přičemž to fakticky podmínily přemístěním pomníku na území velvyslanectví Ruské federace. Považujeme za nepřijatelné schovávat se při tom za názory Pražanů s odvoláním na zbabělé činy jednotlivých vandalů, kteří v noci útočí na mlčenlivý pomník. Víme, že v České republice obecně s úctou zacházejí s památkou hrdinů osvobození Československa.

K útoku vandalů došlo na pozadí přijatého pod smyšlenou záminkou rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o tom, že pamětní deska věnovaná osvobození města v roce 1945 jednotkami 1. ukrajinského frontu pod velením I.S.Koněva nebude vrácena na své původní místo na Staroměstské radnici v centru hlavního města České republiky. Pražské vedení svým jednáním přímo přispívá k vytlačení z paměti českého národa pravdy o osvobozovací misi Rudé armády během Druhé světové války, o tom, kdo ve skutečnosti osvobozoval Československo a zachránil Prahu před zničením.

Považujeme za nepřijatelné nečinné přihlížení k pozorovaným v České republice jednotlivým aktům vandalismu a «válce s pomníky», jakož i pokusům některých radnic zkreslit dějiny Druhé světové války, využít citlivé stránky naší společné minulosti pro své momentální politické účely.

Požádali jsme o oficiální reakci české strany v souvislosti se zneuctěním pomníku a také prohlášením vedení městské části Praha 6, které se fakticky
solidarizovalo s vandaly a prohlásilo, že odmítá uvést pomník do patřičného stavu a hodlá ho přemístit na území velvyslanectví Ruské federace (příslušná nóta byla zaslána Ministerstvu zahraničních věcí České republiky). 

Očekáváme, že česká strana provede důkladné vyšetření a potrestá viníky. Vycházíme z toho, že budou přijata nezbytná opatření k zabránění opakování podobných incidentů v budoucnosti (předchozí akty vandalismu vůči pomníkům osvoboditelů Prahy zůstaly beztrestné). 

Počítáme s pochopením a aktivní podporou české veřejnosti.

 

Facebook komentáře