Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Josef Mezera: Vyrovnání s církvemi je zločin

  • Hus
Církve se dožadují vyrovnání se státem za příkoří, které jim bylo způsobeno po roce 1948, kdy toto vyrovnání by mělo být ve výši 59 miliard korun (s inflací i 96 miliard korun) a vrátit by se církvím mělo i okolo 56 % majetku. Nejprve ale bude potřeba si zodpovědět otázku, kde církve uvedený majetek vzaly? Jak k němu přišly a na jakém pokladě ho chtějí vrátit?

Majetek o který v tomto případě jde má své kořeny v době středověku, následně pak v době pobělohorské, kdy ale církev své vyznání praktikovala způsobem, na který bychom dnes měli nahlížet, jako na zločiny proti lidskosti. Církev v historii byla zločinnou společností, která majetek získávala konfiskací, vybíráním desátků, odpustků, nucenou prací. Církev vedla mnoho válek a zabavovala majetek, upalovala a mrzačila lidi za jiný názor, církev ve své historii zabila více lidí, než nacisté a komunisté dohromady.

Církev se stala součástí státního zřízení a ovlivňovala politiku a dodnes jí ovlivňuje, otázkou je, zda většinová společnost chce, aby církev měla moc, kterou v současné době má a požaduje? Dle mého názoru by stát neměl přistoupit na vyrovnání s církvemi, neboť požadují majetek, který získaly z dnešního pohledu zločinnou činností a činností proti lidskosti. Církevní představitelé ví, že státní moc již nedokáží ovlivňovat, tak jak by si přáli, ale dobře vědí, že k moci se můžou dostat skrze peníze a tím zas ovlivňovat dění v České republice.

Církev obhajuje svůj počin tak, že požadují navrácení majetku, který jim byl zabavený a kompenzace za majetek, který již jim nemůže být navrácen, za to nabízejí nezávislost na státu. Je pravda, že v současné době z našich daní na platy církevních hodnostářů jde 1,5 miliardy korun ročně, ale opravdu bude poté církev nezávislá?

Při sčítání lidu v roce 2O11 se k církvi přihlásilo 14% obyvatel ČR a ke katolické církvi 10% obyvatel, což není moc, ale vyrovnání s církvemi budeme muset zaplatit všichni daňoví poplatníci, a to i ti poplatníci, kteří v době, kdy byl majetek církvím zabaven ani nežili a nemohli to ani jakoliv ovlivnit, dokonce to bylo v době, kdy zde existoval Československý stát, tedy je to historická záležitost.

Pokud se tedy církev chce vracet do minulosti, a to na základě příkoří, které jí bylo způsobeno, a teď po nástupcích Československého státu požaduje odškodnění a vyrovnání, tak se pojďme podívat do minulosti pořádně a připomeňme si vznik tohoto majetku. Církev zapomněla jak tento majetek získala? Kolik lidí ho zaplatilo životem a utrpením? Nezapomněla, ale očekává, že když se Papež v roce 2000 omluvil, za "omyly, jichž se dopustila církev ve službě pravdě tím, že používala neevangelických metod", že je vše v pořádku. Ne není. A tak já a moje rodina se omlouváme, za to, že naši předci se dopustili omylů na církvi ve službě státu a za metody, které nebyly morální. A tím jsem s církví srovnán. Ona taky nezaplatila nic za zločiny, které způsobila a na základě, kterých získala majetky, které dnes chce zpět, tak proč se vracet do minulosti? A když ano, tak pořádně a ne jen do roku 1948, tak jak se to církvi hodí. Abych nezapomněl, tak Vatikán prohlásil podle agentury The Associated Press v polovině června 2004, že mučení lidí, upalování kacířů na hranici a jiné tresty udělované věřícím, kteří byli obviněni z čarodějnictví a kacířství církevními tribunály během inkvizice nebyly tak široce rozšířené, jak se obecně věří.

Proto plně souhlasím s tím, aby se občané v referendu vyjádřili k tomu, zda se chtějí vyrovnat s církví či nikoliv?

Tímto článkem se nechci dotknout víry jako takové, ale jen poukázat na to, že majetkové vyrovnání s církvemi je nemorální a historicky neospravedlnitelné.

Zdroj:http://mezera.blog.idnes.cz/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře