Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

„Jednání OSN o klimatu nevyřeší klimatickou krizi“

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Mezinárodní síť Climate Justice Action (CJA) se tento víkend setkala, aby se připravila k hromadným akcím během mezinárodního vyjednávání o klimatu v Kodani v prosinci 2009.

Po 14 letech bezvýsledných jednání aktivisté/tky ze sociálních hnutí napříč světem přenášejí boj za klimatickou spravedlnost do ulic. Plánují sérii událostí ve spektru od hromadné akce na odstavení kodaňského přístavu po akci zaměřenou na přenesení lidové agendy za klimatickou spravedlnost na jeden den do prostoru elitního summitu. "Jednání OSN o klimatu nevyřeší klimatickou krizi. Nejsme o nic blíže redukování emisí skleníkových plynů, nežli jsme byli, když mezinárodní jednání před patnácti lety začala: emisi neustále přibývá zrychlujícím se tempem, zatímco obchod s skleníkovými plyny dovoluje klimatickým zločincům znečišťovat a vydělávat zároveň.", říká Tadzio Mueller, mluvčí CJA.

Jako odpověď, na to co chápe jako politický cirkus hrající v zájmu korporací, Stine Gry, také ze CJA, argumentuje, že "nemůžeme věřit obchodu s naší budoucností nebo víře v riskantní, neověřené a neudržitelné technologie. Namísto pokusů o plánování zeleného a destruktivního systému potřebujeme podniknout hromadnou akci za klimatickou spravedlnost."

13.prosince CJA podnikne přímou akci, odstavení Kodaňského přístavu, proti základním příčinám klimatických změn prostřednictvím přerušení toxického, fosilními palivy poháněného, toku globálního kapitalismu a nadprodukce pro nadkonzumaci.

16.prosince bude CJA prosazovat na vrchol agendy klimatickou spravedlnost a hlas přehlížených lidí z globálního Severu a Jihu. Pod vedením aktivistů/tek z globálního Jihu budeme vyzývat korporační a vládní elity na jednání OSN o klimatu a budeme překonávat policejní bariéry pomocí občanské neposlušnosti, abychom prosadili Lidový summit klimatické spravedlnosti (People's Climate Justice Summit).

Namísto "falešných řešení" přijatými UNFCCC požadujeme:

* opuštění fosilních paliv

* znovuuplatnění lidové a komunitní kontroly zdrojů

* přemístění produkce jídla

* masivní redukování nadspotřeby, především na globálním severu

* uznání ekologického a klimatického dluhu vůči lidem z globálního jihu a jeho odškodnění

* respektování práv domorodých a lesních obyvatel.

 

Znovu Stine Gry: "Reálné řešení pro klimatickou krizi je budováno ženami a muži jak z Jihu tak ze Severu, kteří bojují každý den, aby chránili své životní podmínky a životní prostředí. Potřebujeme tato řešení globalizovat a pracovat pro správný přechod k budoucnosti bez fosilních paliv."

 

Climate Justice Action je síť velice rozličných skupin z globálního jihu a globálního severu. Mezi nimi je Terra de Direitos (Brazílie) a Focus on the Global South (Zaostřeno na Globálni Jih), international Climate Camps (mezinárodní Klimatické kempy), Rising Tide a Indian Social Action Forum. Celý list skupin je možno najít na webové stránce.

 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře