Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

JE MOŽNÉ OBROZENÍ EVROPY?

Mezinárodní konference 30.9.2023

Vladimíra Vítová / Česká republika

1)

Evropa je ze strany globalizátorů odsouzena k zániku a její „elity“ hodlají obětovat existenci národů. Většina lidí bohužel netuší, že je obětována, a věří, že elity to dělají špatně a pouze z hlouposti. Většina lidí doufá, že se krize přežene a vše bude jako dřív. Lidé jsou totálně zmanipulováni.

Členové národa sdílejí jazyk, historii, kulturu, území, tradice, zvyky, zkušenosti, problémy, vzdělání, možnost efektivní komunikace, možnost dohodnout se na řešení problémů veřejného zájmu ve prospěch obecného dobra.

  • je-mozne-obrozeni-evropy
  • je-mozne-obrozeni-evropy
  • je-mozne-obrozeni-evropy

Národy vytváří nejvhodnější podmínky pro kvalitní život lidí. Neexistuje jiný útvar, v němž by lidé mohli smysluplně sdílet tolik důležitých dimenzí lidské existence, a kde by byl takový stupeň integrace. Kulturně a historicky zakořeněná národní identita a integrita je unikátním jevem lidské historie.

EU se snaží národy zničit migrací a nastolením morálního rozkladu, který lidi vede k neřestem a k výsměchu ctnostem. EU se propagandisticky a legislativně snaží zničit přirozenou rodinu, základní buňku společnosti. Děti se stávají zbožím, produktem, který si ti, kdo mají peníze, mohou objednat na internetu, a který živí rozsáhlou a stále více prosperující zločineckou síť. A to nemluvím o průmyslu takzvaného náhradního mateřství.

V EU je diktatura nazývána demokracií. A velká část občanů to pod vlivem médií nechápe. Národní vůdci, kteří uspěli jen kvůli porušování zákonů a mediálním podvodům, jsou zrádci národů, kteří likvidují vlastní obyvatelstvo a úmyslně mu škodí. Toto jejich úsilí je známo pod pojmem „velký reset“

Tento projekt je nepřirozený a lidé se mu musí postavit. Nehledě na to, že Zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat.

 

Řešení: „Ostatně soudím, že EU musí být zničena!“

 

2)

Evropská unie zavádí politiku 3D: depopulace, deindustrializace a deracionalizace.

EU realizuje politiku depopulace skrze vzdělávání, skrze propagaci LGBTQ, skrze reklamu, skrze zdravotnictví, skrze Green Deal, legislativně – prostě po všech stránkách.

Ve školách se stále více prosazuje sexualizace dětí – začíná to již v mateřských školách. Malé děti mají zjišťovat, zdali jsou holčička nebo chlapeček. EU prosazuje tezi, že pohlaví je pouhý sociální konstrukt.

Na základě pokynů EU jsou v České republice velmi podporovány takzvané Pochody hrdosti, v nichž chodí spoře oblečení homosexuálové a dnes již i pedofilové. Pochodů se zúčastní čeští ministři i členové parlamentu.

Reklamy hovoří o tom, že svět je přelidněn, a proto je odpovědné nemít děti, protože děti prý zanechávají velkou uhlíkovou stopu.

V EU je ničen průmysl a to téměř všemi prostředky. V České republice je ničen již přes 30 let, nyní v ČR již prakticky není – ponechali jen nějaké malé podniky.

Deracionalizace – rovná se debilizace – a to nejen dětí, ale celé populace. Ve školách jsou snižovány učební standardy a zaváděna takzvaná inkluze, kdy jsou do normálních tříd zařazovány děti s různými postiženími a výkon všech dětí ve třídě se tak zákonitě snižuje.

Řešení: „Ostatně soudím, že EU musí být zničena!“

 

3)

Světový názor dnešního českého člověka by měl vycházet z naší slovanské mentality a také z naší historie. Společným cílem by měla být svoboda člověka a národa při nastolení míru a přátelství se sousedními národy.

Když přejímáme cizí vzory a cizí ideologie, nežijeme skutečný život – nemáme sami sebe – a stáváme se otroky cizího myšlení. A to se stalo.

Do roku 1989 Češi nestáli se Západem na stejných hodnotách. Naše mentalita je jiná. Ale současný školský systém a nová západní kultura se snaží lidi změnit. Bohužel se jim to celkem daří – obzvlášť u mladé generace.

Češi se rychle vciťují, jsou adaptabilní. A to je ale velký problém současnosti, kdy podléhají tlaku vnucované západní kultury.

Kultura v pravém slova smyslu dnes de facto zanikla. Kultura má povznášet ducha, ale ta současná ho nepovznáší. Kultura má být estetická a harmonická, ale ta současná je destruktivní. Kultura má vytvářet krásu a má vést k nejvyšším ideálům, ale co je za kulturu považováno dnes?

Zlo, zabíjení, satanismus, drastické mučení, ve filmech, sprostá slova v hloupých písních, neharmonické melodie, rozřezaná lidská těla v galeriích umění atd.

Existuje jedno staré rčení: "Svět spasí jedině krása, tedy harmonie." Ale to, co je v současnosti považováno za kulturu, rozhodně krásné ani harmonické není.

V Čechách se po roce 1989 začaly v televizi a v kinech objevovat pouze západní filmy a seriály, ve všech rádiích se hraje jen západní hudba, vydává se jen západní literatura. Reklama je všudypřítomná.

Dvě třetiny vizuální a hudební produkce v médiích pochází z USA, s malým podílem britské a německé tvorby. Jen jedna čtvrtina je domácího českého původu. Zbývajících pár procent připadá na celý ostatní svět.

V České republice také znovu získala velký vliv katolická církev. Stalo se tak především proto, že jí byl předán majetek, který jí údajně komunisté ukradli. Dostali však od našeho státu majetku mnohem více, než dříve skutečně měli. Více budov, více pozemků, více peněz. A protože jsou církevní hodnostáři v médiích představováni jako úctyhodní lidé a jako představitelé skutečné duchovnosti, tak také mohou obnovit svou více než tisíc let trvající manipulaci lidského vědomí.

Český národ má s církví velmi specifickou historickou zkušenost, která je však již 600 let stará a týká se husitského hnutí na počátku 15. století. Náš národ se tenkrát naposledy postavil proti největší síle tehdejšího světa, proti Římu, proti katolické církvi, poté, co ji český kněz Jan Hus jednou pro vždy usvědčil ze lží, pokrytectví, podvodů a zločinů, a z porušování jejích vlastních přikázání. Poté, co byl Jan Hus upálen a husitské hnutí po 20ti letech odolávání křížovým výpravám poraženo, žil náš národ stovky let pod nadvládou cizí církve, cizích vládců a cizí kultury. Přesto jsme to přežili a jako národ nezanikli.

Když se podíváme na západ, tak je tam přibližně stejně pokřivená morálka, jako u nás. Avšak západ díky pokřivené morálce ovládl svět. My, Slované, jsme díky vlastní pokřivené morálce o vládu nad svými životy přišli. A pokud ne všichni Slované, tak my, Češi, zcela určitě.

V současné době se odehraje střetnutí sil duchovního jádra národa s konzumenty, ateisty, dekadenty všeho typu. Výsledek tohoto střetnutí je rozhodující pro bytí či nebytí českého národa.

Řešení: „Ostatně soudím, že EU musí být zničena!“

 

4)

Národ není anachronismus, ale přirozená společenská jednotka člověka.

 

Katolická církev již na konci 19. století tvrdila, že národy jsou zbytek pohanství.

Ale to není pravda. Národ je historická a politická entita s velkým aspektem sounáležitosti. Národ je přirozenější entita než stát. Státy mají tendenci se rozpadat, ale národy ne. Bez státu však národ zahyne!

V rámci EU jsou však vedeny útoky proti existenci národů a států.

Záměrně se podemílá jejich kulturní integrita, vzdělanostní úroveň, znalost jejich historie.

Západní ideologie politického a ekonomického liberalismu prosazuje velké celky a zničení národních států.

 

A na závěr si dovolím zmínit slova prvního českého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka, který vždy připomínal, že Bible uznává národy jako stvořené Bohem. Argumentoval slovy, že „kdo miluje celý svět, nemiluje nikoho“. Jen láska k vlastnímu národu může být konkrétní a efektivní. Masaryk neuznával agresivitu národů vůči druhým, ale uznával legitimitu „bránit svůj národ i železem“, ale jen bránit.

Řešení: „Ostatně soudím, že EU musí být zničena!“

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře