Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jak chápat výrok Bible o ohnivém jezeře ve vztahu k vakcinaci?

video: https://vkpatriarhat.org/…907 https://the-arm-of-the-lord.wistia.com/…g9r
https://rumble.com/…tml
https://ugetube.com/…Klb

  • jak-chapat-vyrok-bible-o-ohnivem-jezere-ve-vztahu-k-vakcinaci

Veřejnost klade otázky:

Otázka: Doporučili byste současné vakcíny proti covidu-19?
Odpověď: V žádném případě.

Otázka: Proč?
Odpověď: 1) Skuteční odborníci, kteří neslouží systému NWO a riskují pronásledování, naléhavě před těmito mRNA vakcínami varují.
2) Bill Gates, hlavní propagátor vakcín, se vyjádřil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“
3) mRNA vakcína mění lidský genom – z lidí dělá geneticky modifikované
organismy.
4) K výrobě vakcíny byla použita tkáň abortovaného dítěte, která z něj byla vytržena ještě za živa. To je prvek satanismu.
5) Vakcinace mRNA vakcínou je experiment na lidech, jde o nepromlčitelný
zločin na úrovni válečných zločinů a zločinů proti lidskosti odsouzených
v Norimberku.
6) Farmaceutické firmy si vymohly, aby byly zbaveny zodpovědnosti za
zmrzačení, popřípadě smrt lidí v důsledku vakcinace.
7) Vakcína neprošla řádným zkušebním obdobím ani testováním na zvířatech.
8) Má za cíl genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu.
9) Současná vakcinace je součástí procesu čipizace, která lidem vezme
svobodnou vůli a udělá z nich bioroboty.
10) Písmo svaté, Apokalypsa 14, varuje před přijetím cejchu šelmy trestem ohnivého jezera.

Otázka: Napsali jste, že kdo přijme vakcínu, vztahuje se na něj výrok Písma svatého a skončí v ohnivém jezeře.
Odpověď: Je třeba upřesnění. Tato vakcína je začátek procesu. Nanočástice a tzv. digitální identifikátor, které tato vakcína obsahuje, jsou první formou čipizace.

Otázka: Jak je to tedy s výrokem Písma v Apokalypse 14,9-11?
Odpověď: Tento výrok Písma má hlubší kořeny. Vychází z podstaty základních podmínek spásy.

Otázka: Jakých?
Odpověď: Základní podmínkou spásy je činit pokání a pokání nemůže činit ten, kdo se dobrovolně zbavil své svobodné vůle.

Otázka: Jaká je v současné době vina naočkovaných starých lidí v domovech důchodců?
Odpověď: Mnoho z nich bylo jednak neinformovaných, jednak oklamaných a jednak psychologicky donucených k vakcinaci. Katechismus charakterizuje těžký hřích třemi podmínkami: 1) musí jít o věc vážnou, 2) dobrovolnou a 3) vykonanou s jasným vědomím, že se dopouští těžkého hříchu.

Otázka: Jak chápat tuto situaci s vakcinací ve vztahu k Apokalypse?
Odpověď: V Božím slově je jasně uvedeno, že ti, kteří přijali cejch šelmy, skončili v ohnivém jezeře. Přijetí předpokládá vědomé a dobrovolné rozhodnutí pro stav ztráty svobodné vůle, kterou Bůh člověku dal. Tímto rozhodnutím se člověk zároveň vzdává i možnosti konat pokání, tedy být spasen.

Otázka: Gates v americké televizi mluvil už i o třetí sérii očkování, a dokonce tvrdil, že lidé mají být vakcinováni každého půl roku. Vztahuje se už na první vakcínu kategorické odsouzení Bible?
Odpověď: Sám Gates tímto prozrazuje, že jde o proces. Přestože první vakcína může obsahovat pouze nanočástice, které ještě neznamenají ten stupeň čipizace, který představuje čip, přesto když ji člověk dobrovolně přijme, udělá první krok a dostává se na šikmou plochu. Řekl A, je nucen říct B, krok zpět je už těžký. Byl vtažen do procesu, kde se více a více otupuje svědomí, rozum i vůle k závažnosti svých rozhodnutí. To, kdy bude přiveden k plnému zbavení se svobodné vůle, ví ti, kteří tento proces naprogramovali.

Otázka: V čem je podstata zavržení oznámeného v Bibli, v Apokalypse 14,
jako trestu za přijetí cejchu šelmy?
Odpověď: Hlavní důvod nemožnosti spásy, popsané ve Zj 14, je podřízení se systému antikrista a přijetí jednoznačně viditelné formy této podřízenosti = čipu. Tento čip v sobě nese znak šelmy 666. Tomuto přijetí bezprostředně předchází dobrovolné rozhodnutí člověka odmítnout Boha a Jeho varování v Božím slově, ale i varování odborníků v medicíně, kteří ze své pozice mohou pravdu poznat a varují i za cenu perzekucí. Kdo za těchto okolností, tedy vědomě, čip přijímá, dopouští se hříchu proti Duchu Svatému. Otvírá se démonické posedlosti, a tím neschopnosti postavit se proti duchu zla i jeho systému, pro který se zřekl své vůle.

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

3. 3. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře