Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

František contra Viganò. František k ubití pravdy o zločinech v církvi zneužívá dokonce i modlitbu.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Arcibiskup Viganò ukázal na zločiny homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi a vyzývá k pravdivému pokání. František zneužívá papežský úřad a zločince kryje a podporuje.

Hlavní povinností papeže je chránit víru a mravy. František víru a mravy autoritativně ničí. A to je zločin proti Bohu i proti církvi. Stáhl na sebe dle Gal 1,8-9 exkomunikaci, vyloučení z církve. Úřad okupuje nezákonně.

Totéž potvrzuje papežská bula Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“. Rezignace Františka je bezpodmínečně nutná, jinak proces obrody v církvi nenastane!

  • frantisek-contra-vigan-frantisek-k-ubiti-pravdy-o-zlocinech-v-cirkvi-zneuziva-dokonce-i-modlitbu

František dne 29. 9. 2018 vyzval věřící na celém světě, aby se v měsíci říjnu modlili za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství.  Kdo je podle Františka tím ďáblem? On a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Vigano a ti, kdo žádají potrestání viníků a očistu církve? Odpověď je jednoznačná.  V čem spočívá jednota církve? V jednotě se zločiny, herezemi a amorálností?

Ne! Jednota církve – Tajemného Těla Kristova – je jednota s hlavou, to je s Kristem. Tato jednota předpokládá pravověrné učení bez herezí a zachovávání Ježíšových přikázání. Ježíš řekl: „Ten mě miluje, kdo zachovává má přikázání.“ (J 14) Zachovávání Ježíšových přikázání je životním programem, jehož základem je pravdivé pokání. František pronáší zbožné fráze o pokání a o modlitbě, a přitom překrucuje evangelium, ruší Boží přikázání i morální normy a schvaluje morální zvrácenosti, dokonce gestem líbání nohou deviantům... 

Kdo tedy rozděluje křesťanské společenství? František a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Viganò, který usiluje o pravdivou očistu církve dle evangelia a apoštolského učení? Pokud se udržuje jednota za cenu krytí morálních zločinů a za cenu vzpoury proti Bohu a Jeho přikázáním, pak taková jednota je cestou ďáblovou! Je třeba se od ní radikálně oddělit a prosit sv. Michaela archanděla i svatou Bohorodičku o pomoc proti této ďábelské lsti, kterou si František vymyslel k zničení církve a k oklamání věřících.

Arcib. Viganò prolomil pokrytecké myšlení, které v církvi krylo i ty nejhrubší proviny, a tím se Františkovy zločiny dostaly na světlo. František teď potřebuje jedno – změnit veřejné mínění v církvi a vrátit ho do starých kolejí. Proto neustále mantruje o ďáblu, za kterého nepřímo označuje arcibiskupa Vigana. Za svědectvím Vigana je Duch pravdy. František se hrubým očerňováním a ztotožňováním Ducha pravdy s ďáblem dopouští hříchu proti Duchu svatému!  František, který se vysmívá modlitbě růžence, vyhazuje ho do vzduchu a věší si ho na ucho jako náušnici, najednou vystupuje jako tradicionalista burcující k modlitbě. Dokonce ještě nabádá k exorciční modlitbě k sv. Michaelu archandělovi, která byla už po koncilu vyřazena. Zneužívá tím mentalitu křesťanů, aby vyzýváním k modlitbě zamaskoval zločiny, které má na svědomí. 

Citace arcib. Vigana: „K rozhodnutí odhalit fakta ... jsem se odhodlal po .... přibývajících zprávách o hrozných událostech s tisíci nevinnými a zničenými oběťmi včetně zmařených mladých kněžských a řeholních životů... To, co jsem hodlal vyjevit, se týkalo samého Petrova nástupce, ... abych chránil církev... Papež věděl ode mne, jak zvrácený a ďábelský byl (kard.) McCarrick se svými záměry a jednáním, ... místo opatření papež ustanovil McCarricka svým hlavním agentem pro řízení církve v USA...“ Toto je stručný výtah ze svědectví arcib. Vigana. Jak naň reaguje František? „Lidičky, ďábel! Rozděluje církev! Modlete se k sv. archandělu Michaelovi, aby nás chránil v boji proti Bohu a Božím přikázáním, aby nebyla homosexuální mafie rozdělena od křesťanského společenství a aby někdo nezačal konat pravdivé pokání!“ Tak toto je ten zvláštní „úmysl svatého otce“ na měsíc říjen!  Bůh dopustil, aby František okupoval úřad, aby katolíci dostali šok, probrali se a přešli z široké cesty aggiornamenta na úzkou cestu pravdivého pokání, která vede do života věčného. (srov. Mt 7,14)

Není ale řešením, aby – když František odstoupí – ho nahradil takový prelát, jako je McCarrick, Schönborn či Marx...  Matka Boží šlape ďáblovi na hlavu a je přemožitelkou herezí. Kéž vyprosí církvi pravdivou obrodu, počínající abdikací Františka a očištěním církevních úřadů od nehodných prelátů! Proč? „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla... a jeho služebníci se převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2Kor 11,13-15)
 
+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr  

+ Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

2. 10. 2018

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 epshark@seznam.cz 2018-10-04 08:31
Papež František je katastrofa. Je to mocichtivý manipulátor, lže. Podporuje islám i pedofily. Fuj!

http://www.epshark.cz/clanek/1024/vatikansky-kardinal-papez-je-chladny-a-mocichtivy-manipulator

Facebook komentáře