Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Eliáš kontra genderový program v mikrojeslích

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

23.ledna 2020 vystoupila v Parlamentu poslankyně Monika Jarošová a usvědčila ministryni Janu Maláčovou, že Ministerstvo práce a sociálních věcí skrytě vymývá mozky dětem v mikrojeslích amorálním genderem.

Ministryně Maláčová balastem pozitivních frází zamaskovala tento zločinný program.

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42791 https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/9528d715-5f10-460e-8674-654383859126

  • elias-kontra-genderovy-program-v-mikrojeslich

Cituji z příručky pro mikrojesle: „Zařazujeme aktivity, které stereotypní vnímání (o mužích a ženách) nabourávají.“

Komentář: To znamená, že aktivitami je dětem narušována psychika, aby změnily svou vlastní přirozenost, tedy identitu. Jsou tak protipřirozeně demoralizovány. 

Citace z příručky pro mikrojesle: „Při čtení pohádek vybíráme... také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen.“

Komentář: Příběhy o takzvaných různých modelech rodiny jsou ve skutečnosti ideologická zbraň k deformaci dětí. 

Otázka poslankyně Jarošové: „Vážená paní ministryně, k čemu má příručka sloužit? Na čí popud byla vytvořena? ... Jedná se o další útok na tradiční rodinu? ... Jde tu o vymývání mozků u bezbranných dětí? ... To znamená, je to šité na míru LGBT komunitě?“ 

Odpovědím na tyto věcné otázky se ale ministryně záměrně vyhnula.  

Citace ministryně Maláčové: „... problematika genderově citlivého přístupu je pouze dílčí částí dokumentu.“

Komentář: Nejde o citlivý přístup, ale o násilnou genderovou demoralizaci. To je podstata a jádro celého dokumentu. To není dílčí věc. Kapka jedu je také dílčí část ve sklenici čisté vody, ale způsobuje smrt!  

Citace ministryně Maláčové: „Rodiče, než své dítě umístí do mikrojeslí, tak musí být s tímto plánem výchovy a péče seznámeni.“

Komentář: Jak mohou být rodiče seznámeni, když se jim podstata problému zamaskuje do pozitivních frází? Není jim řečeno o hrozných následcích pro jejich dítě, a to na celý život. To není seznámení rodičů, ale jejich oklamání a manipulace. Navíc tyto mikrojesle budou pro rodiče daleko více finančně výhodné. Gender propaganda je totiž prosazována velkými zahraničními dotacemi, ale vede k sebezničení jedince i národa. Pozitivním protikladem je Maďarsko, kde Sorosovské nadace i s jeho systémem byly zrušeny a vláda prosazuje prorodinnou politiku.   

Citace ministryně Maláčové: „Celkově máme v České republice – nebo vznikne – 100 mikrojeslí pro děti až do čtvrtého roku věku.“

Komentář: Základ budoucího charakteru člověka se formuje od narození do 4 let. Mladá generace s takto narušenou psychikou je disponovaná k satanizaci! Později je motivovaná k užívání hormonálních léků i k operaci změny pohlaví. Nebude už schopna vytvářet zdravé mezilidské vztahy ani založit zodpovědný rodinný život. Zde se jedná o zločiny proti lidskosti, které se plně projeví až po několika letech. 

Citace ministryně Maláčové: „Myslím si, že zmiňování toho, že lidé jsou různí a i rodina má různé formy, není vymývání mozků.“

Komentář: Kdo nemá vymytý mozek, ví, že tu jde skutečně o vymývání mozků. Rodina je otec, matka a děti. V žádném případě nelze nazvat rodinou dva homosexuály a pro ně juvenálkou ukradené děti. Termín „různé formy rodiny“ je ideologický podvod k realizaci redukčních technologií k sebezničení národa a lidstva. Tuto ideologii vštěpovat dětem od jeslí je zločin.  

Citace ministryně Maláčové: „Připomenu, že polovina dětí v České republice se rodí mimo manželství... Já bych si přála, aby to číslo bylo jiné.“ 

Komentář: Ministryně sociálních věcí má největší vliv na sociální dávky a rodinné přídavky na děti. Mladí lidé neuzavírají manželství a nevytvářejí zákonnou rodinu mnohdy právě proto, že je to pro ně finančně nevýhodné. Jsou páry, které mají i tři děti, ale nejsou úředně oddány, aby nepřišli o sociální dávky. Toto je antirodinná politika ministerstva sociálních věcí. Je pokrytectvím brát dotace ze zahraničí

na prosazování ideologie LGBT, útočit tím proti rodině, a přitom manipulačně pronášet: „Já bych si přála, aby to bylo jinak.“  

Někdo by mohl namítnout: Ale vy jste přece katolík a měl byste se tedy podřídit Svatému otci Františkovi. On přece prosazuje genderovou výchovu dětí, jak o tom svědčí jeho vlastní slova při návštěvě Irska, i prosazování sexuální výchovy na tiskovce v letadle po cestě z Panamy. A navíc, on líbá nohy transsexuálům, čímž tuto deviaci schvaluje a privileguje. 

Odpověď: Ano, je pravda, že František propaguje gender, ale také je pravda, že je kacíř, a proto je vyloučen z církve. Ptáte se, za co? Nejen za propagaci genderu, ale i za jiné zločiny proti víře a evangeliu. Úřad už okupuje nezákonně. Já uznávám Petrův úřad, ale nemohu, stejně jako Písmo a celá Tradice, uznat apostatu a kacíře za platného papeže. Pokud bych ho uznal a poslušností se mu podřídil, popřel bych tím Kristovo učení a stal bych se zrádcem Krista – Jidášem. Pokud bych tohoto odpadlíka následoval v jeho odpadu a nekajícnosti, skončil bych v jednotě s tímto pseudopapežem v pekle. To neplatí ale pouze o mně, to platí i o každém biskupovi, knězi i věřícím katolíkovi, pokud apostatu a kacíře poslouchá a podřizuje se mu, třeba i jen ze strachu a zbabělosti.

Závěr: 

Když Ježíš mluví o Božím soudu, tak říká: „Co jste učinili pro jednoho z mých maličkých, mně jste učinili.“ (Mt 25). Před Božím soudem bude brzy stát ministryně Maláčová, ale také každý poslanec a každý český ministr a vůbec každý z nás. To je ta největší realita – smrt a Boží soud. Nikdo z nás této realitě neunikne. Nedávno mi mladí manželé přinesli ukázat tříměsíčního chlapečka.

On si mě pozorně prohlížel a pak se na mě usmál. Byl to pohled nevinného a čistého dětského srdce, který hluboce pronikl do mé duše. Byl to pohled z nebe. Uvědomil jsem si ale, že tito nejmenší a bezbranní mají být ďábelským systémem, maskovaným za program mikrojeslí, proměněni v média démonů. To je zločin do nebe volající! Až budu stát, a to brzy, před Božím soudem a Nejvyšší se mě zeptá: „Co jsi učinil pro záchranu jednoho z těchto mých maličkých?“, tehdy Mu řeknu: Pane, napsal jsem aspoň tento dopis a nahrál toto video i za cenu, že bych za to měl zaplatit svým životem.

Trvám na tom, aby zločiny proti bezbranným a nevinným dětem, spojené se satanským genderem a juvenilní justicí, byly odmaskovány a dětem byla dána zdravá výchova, čerpající moudrost i sílu z živých pramenů evangelia. Ta jim zabezpečí pravé štěstí na zemi i věčné štěstí v nebi. 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

27.1.2020

Facebook komentáře