Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ČPS: Vyrovnaný rozpočet je možný

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Ve světle aktuálních zpráv o propadu českého HDP v tomto roce a hrozícím škrtům především v sociální oblasti si Česká pirátská strana dovoluje přednést řešení tohoto problému.

Na první schůzi republikového výboru ČPS v Týništi nad Orlicí byl mimo jiné odhlasován programový bod "Transparentní veřejná správa". Podle rozhovoru s Adrianou Krnáčovou z Transparency International je odhadovaný podíl nehospodárnosti a tedy i skrytých korupčních výdajů státních úředníků ve výši 20-25% veřejných rozpočtů. To jen v případě státního rozpočtu České republiky znamená částku překračující 200mld. Kč, které tak nejsou vynaloženy účelně, ale jednoduše mizí v kapsách právnických či fyzických osob ve formě nadhodnocených veřejných zakázek, nebo jsou přímo promrhány ve formě vysoké režie veřejné správy.
Česká pirátská strana požaduje, aby veřejná správa přešla k využívání transparentních bankovních účtů a plánovaných i reálných rozpočtů dostupných na Internetu. Všichni občané naší republiky by tak mohli kdykoli kontrolovat hospodaření na komunální, krajské i státní úrovni. Dále hodláme prosazovat
automatické zveřejňování obchodních smluv mezi státními institucemi a soukromými firmami. Ruku v ruce s tím žádáme zákaz tajných dodatků ke smlouvám. Samozřejmě existují výjimečné smlouvy, týkající se bezpečnosti státu, jejichž zveřejnění by bylo kontraproduktivní. Tyto výjimky musí být velice striktně definovány, aby nemohlo docházet ke skrývání běžných obchodních smluv.
Výhodou tohoto řešení je jeho trvalost. V současné době je oněch 200mld. Kč dostatečných k zachování sociálního programu jak jej známe dnes a který je a bude v době zvýšené nezaměstnanosti kriticky důležitý. V době nastartování hospodářského růstu, dovolí naše transparentní opatření návrat k vyrovnaným rozpočtům, rychlé snižování státního dluhu a s tím spojený prudký růst investičních výdajů státu.
Předseda České pirátské strany, Kamil Horký dodal: „V době, kdy naše populace stárne je další zadlužování země nepřípustné a vedlo by ke katastrofálnímu propadu celé ekonomiky a životní úrovně obyvatel v horizontu několika málo desítek let."

Facebook komentáře