Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Chceme, aby naši zemi na summitu EU v Turecku zastupoval prezident, NE premiér!

Hodnocení uživatelů:  / 21
NejhoršíNejlepší 

Po dnešní protestní akci na Klárově se účastníci vydali směrem k Úřadu vlády, aby předali premiérovi a členům vlády ČR otevřenou výzvu s požadavkem, aby naši zemi zastupoval na zítřejším summit EU v Turecku prezident Miloš Zeman, který byl zvolen většinou lidu, a nikoliv premiér vlády, která nemá důvěru ani poloviny národa.

  • chceme-aby-nasi-zemi-na-summitu-eu-v-turecku-zastupoval-prezident-ne-premier

Otevřená výzva premiérovi a členům vlády

Na svém dnešním zasedání projednáváte zastoupení České republiky na nedělním mimořádném zasedání Rady Evropy konané ironicky v Turecku.

Vzhledem k tomu, že mandát vlády je založen pouze na volbách a tedy nepřímé zastupitelské formě demokracie a s ohledem na všeobecně nízkou volební účast, parlament ani vláda složená dokonce jen z části parlamentních politických stran nemá absolutní mandát k projednávání všech důležitých otázek a potom zvláště těch, které se dotýkají všech občanů České republiky. Takto získaný mandát lze označit za mandát omezený.

Pouze lid, jako zdroj moci v demokratickém uspořádání, má právo rozhodovat o tak důležitých otázkách jako je suverenita státu, začlenění státu do mezinárodních společenství, principy uspořádání státu a dominantní charakter státu. Zde není možné z rozhodování lid vynechat nebo jej obcházet a předstírat, že mandát získaný ve volbách k něčemu takovému vládu opravňuje. Ve všech těchto záležitostech je referendum nenahraditelné.

Vlna přistěhovalců, zahlcující již všechny státy Evropy je natolik hrozivým faktorem pro budoucnost i naší země a našeho národa, že je nutné přijmout radikální opatření ne k omezení tohoto přílivu, ale k jeho definitivnímu zastavení.

Současná vláda jako celek i její jednotliví členové již svými skutky, které se rozcházejí s jejími prohlášeními, dostatečně prokázali, že nejsou schopni a dokonce ani ochotni plnit své povinnosti vůči národu.

Pokud tedy vláda soustavně koná proti zájmu občanů a překračuje svůj omezený mandát, není možné ji dále ponechat možnost zastupovat zájmy České republiky a jejích občanů při zásadních jednáních o budoucím přístupu k ničím neodůvodněnému přívalu přistěhovalců, kteří jsou jen pláštíkem pro příliv teroristů do Evropy, jejichž jediným cílem je Evropu ovládnout.

Vzhledem k termínu jednání není možné dlouze a planě diskutovat o tom, kdo je oprávněn Českou republiku v tak důležitém okamžiku zastupovat. Slabá vláda reprezentující pouze velmi malou část občanů je schopna přivést naši zem pouze k dalšímu Mnichovu. Tentokrát by však tato slabost a zrada znamenala jediné, definitivní zánik národa a národního státu.

Česká republika prožívá první období s přímo zvolenou hlavou státu. Dělba kompetencí v rámci výkonné složky moci se teprve utváří. Status quo nebude zachován a dojde k přerozdělení pravomocí. Osobnosti vytvářejí dějiny a v případě slabé osobnosti předsedy vlády a silné osobnosti prezidenta je zcela přirozené, že se misky vah přikloní k té silnější. Nelze lpět na hrubém formalismu, který by hledal sofistikované zdůvodnění zachování již neudržitelného stavu.

Vzhledem k vnitřnímu uspořádání České republiky a současné politické situace v České republice je jedinou osobou oprávněnou na takovém jednání zem zastupovat, jediný lidem přímo volený představitel a tím je prezident České republiky Miloš Zeman.

Žádáme proto, aby vláda projevila odvahu a soudnost a vzhledem k tomu, že není sama schopna účinně republiku zastupovat, vyslala na jednání prezidenta republiky.

Nesplnění tohoto požadavku odhalí skutečné sobecké cíle současné vládnoucí garnitury v České republice, ale především nenapravitelně poškodí budoucnost naší země.

V Praze a Brně dne 28. 11. 2015

Signatáři: Miroslav Sládek

Martin Číhal

za Československý sněm:

Věra Řezníčková

Vladimíra Vítová

Pavel Matějka

Facebookové skupiny:

Miloš Zeman je náš prezident /https://www.facebook.com/groups/863740396991299/?ref=ts&;fref=ts/

Zeman musí v roce 2018 znovu kandidovat /https://www.facebook.com/groups/1582454818668191/?fref=ts/

Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO, Praha a Středočeský kraj /https://www.facebook.com/profile.php?id=100009792128489

Projekt Československo /https://www.facebook.com/ProjektCeskoslovensko/?fref=ts/

Holešovská výzva /https://www.facebook.com/HolesovskaVyzvaOficialniStranka/?ref=hl/

Čest, svoboda, respekt /https://www.facebook.com/groups/449161045263378/?fref=ts/

Infowars /https://www.facebook.com/wwwinfowarscz/?fref=ts/

Zdravý rozum proti Majdanu /https://www.facebook.com/groups/1570084799872772/?fref=ts/

Všelidové hnutí /https://www.facebook.com/VselidoveHnuti/?ref=hl/

STOP podpoře přijímání ilegálních imigrantů /https://www.facebook.com/groups/540070256094345/?fref=ts/

Demisi vlády! Zrádců! Psychopatů! /https://www.facebook.com/groups/DEMISI/

Československý lev se vrací domů. /https://www.facebook.com/groups/602504856448631/1044429125589533/?notif_t=group_activity/

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový přítel !!! /https://www.facebook.com/groups/1475734422715341/

Pozvánka pro prezidenta Ruské federace, Vladimira Putina /https://www.facebook.com/groups/604256236369049/?fref=ts/

Přátelé Vladimíra Putina v České a Slovenské republice /https://www.facebook.com/photo.php?fbid=956932927687313&;set=gm.437080863150853&type=3&pnref=story/

STYDÍM SE ZA UMĚLCE PODPORUJÍCÍ CÍRKEVNÍ RESTITUCE /https://www.facebook.com/groups/371433126258211/

STOP SOUKROMÝM EXEKUTORŮM V ČESKÉ REPUBLICE /https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1462681514032945&;set=gm.978025318926324&type=3&theater/

Bratři Mašínové jsou vrazi, ne hrdinové /https://www.facebook.com/groups/279225771885/?fref=ts/

Dne 22. listopadu 2014 zahajujeme Čas revoluce v ČR a SR /https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797189327010937&;set=gm.787824891263365&type=3&theater/

DEFENESTRACE.EU = rychle 2x vyšší min. mzda a důchod uzavřením tunelů /https://www.facebook.com/groups/600827993342823/918685214890431/?notif_t=group_activity/

Facebook komentáře