Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Novoroční výzva biskupům katolické církve

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=47756  https://odpust-mi-pane.wistia.com/medias/u5x6rt14kl

https://rumble.com/vrnlen-novoron-vzva.html  cos.tv/videos/play/33120846180815872

ugetube.com/watch/7PtEIFf7ngmFWMb  bitchute.com/video/3xOXe5m9UPAj/

Jaký je současný stav ve světě a v církvi, a jaké je řešení? Analýzu učinil bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò. Krátce řečeno – s hlubinným státem na covidové aféře spolupracuje hlubinná církev, v jejímž čele stojí neplatný papež Bergoglio. Jde o planetární převrat, který má vést k zavedení Nového světového řádu, jehož cílem je peklo na zemi a peklo po smrti. 

  • bkp-novorocni-vyzva-biskupum-katolicke-cirkve

Kde má tato covidová aféra své kořeny? Zdá se až paradoxní, že duchovní kořeny této hluboké krize jsou úzce spojeny s II. vatikánským koncilem a jeho duchem. Vzhledem k systému a duchu, které do církve vnesl, nemůže být jen revidován, ale je třeba, aby byl celý zavrhnut jako heretický. Je nemožné, aby v církvi nastala vnitřní obroda skrze pokání, tedy přijetí a zdůraznění základních pravd víry a morálky, pokud bude mít dále vládu v církvi duch II. vatikána. Ten chrání a privileguje hereze neomodernismu a synkretismu.

Synkretismus způsobil invazi pohanství i islamizaci Evropy. Následek propagace pohanských kultů a s nimi spojené amoralizace byla legalizace homosexualismu v legislativě křesťanských národů. Dnes už je homo-síť i na nejvyšších místech v církvi. Je to hrubá ignorace Božího varování před časným (2Pet 2,6) i před věčným ohněm (Juda 7). Legalizace sodomie je úzce spojena s kradením dětí takzvanými sociálními službami. Pod rouškou tzv. adopce, která upřednostňuje homosexuální páry, jsou ukradené děti tyranizovány a demoralizovány. Jenom v 4,5 milionovém Norsku ročně 70-100 těchto dětí páchá sebevraždu.

Vatikán k těmto zločinům notoricky mlčí! Kdyby i k vakcinaci aspoň mlčel, ale to ne! Vatikán zločinnou mRNA vakcinaci vehementně vnucuje! Jak by se apostatický Vatikán s Bergogliem mohl zastat lidstva, když se nezastal nevinných dětí a nepostavil se proti genderovému šílenství? Bergogliova intenzivní propagace sodomie byla provázená gestem líbání nohou transsexuálovi. Dal tím precedens mimořádné úcty k převrácenému myšlení a amorálnosti. Uzákoněním lži, že muž je žena, nastal zlom v myšlení a byla zpochybněna už každá realita. A to dnes vyvrcholilo nastolením systému lži covidovou aférou a masovou genocidní vakcinací.

Krátce před tím se lžipapež ve Vatikánu dopustil veřejného modlářství spolu s amazonskými čaroději a čarodějnicemi. Dokonce intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámě v Římě. Tento pohanský kult tzv. matky země je spojen se satanizací a s vyhlazováním planety.

Vakcinace mRNA mění lidský genom, což vede k vyhlazení lidského rodu. Je zločinem proti Bohu Stvořiteli. Dále je vakcinace spojena s procesem čipizace, která má za cíl udělat z lidí bioroboty a zbavit je svobodné vůle a tím i možnosti pokání a spásy. Bible před čipizací varuje ohnivým jezerem. Zároveň je tato vakcinace součástí programu redukce lidstva, tedy jeho genocidy. To přiznal i sám propagátor vakcinace Gates, který prohlásil, že má v první etapě přispět ke snížení populace o 10-15 %.

Navíc je tato vakcinace spojena s brutálním zločinem, kdy je nenarozenému dítěti z těla zaživa vytržena ledvinová tkáň a pak je zavražděno. Krev těchto zavražděných dětí duchovně začleňuje lidi pod vládu satana. Tedy jde o satanský antikřest. Vymlouvat se na nějakou vzdálenou buněčnou linii, a tím odvádět od podstaty, je ze strany církevních autorit hrubým obelháváním veřejnosti a zločinem.

Arcibiskup Viganò naproti tomu prorocky ukázal na absolutní nepřípustnost toho, aby křesťané přijímali mRNA vakcínu, protože je spojena s prolitím krve sadisticky zavražděných nenarozených dětí a duchovně představuje satanský antikřest!

Výzva arcibiskupa Vigana k vytvoření mezinárodní aliance odporu, než bude zavedeno plánované peklo na zemi, je velmi aktuální a prorocká.

Prokletí, které na nás v současné době dopadlo, přišlo skrze zradu církve, proto církev jako první musí začít dělat pokání! V čem? Musí nazvat falešného papeže falešným papežem a oddělit se od něj. Musí se najít aspoň skupina biskupů, kteří přijmou za nového papeže takovou osobnost, která příčinu současné duchovní i fyzické katastrofy vidí pravdivě. Novým papežem musí být takový muž Boží, který se už osvědčil a odvážně postavil proti homo-síti v církevní hierarchii i proti veřejnému modlářství spojenému s démonem Pačamamou.

Hlavně ale nový papež musí být ten, kdo už hrdinně vystoupil proti organizovanému podvodu s covid-aférou i proti genocidní vakcinaci. Touto osvědčenou osobností je arcibiskup Carlo Maria Viganò. Jedině on dnes může vnést Ducha pravdy k obnově církve. Sám je však bezmocný! Musí se k němu přidat upřímní biskupové i se svými diecézemi. V těchto mimořádných podmínkách spočívá zodpovědnost za ustanovení papeže na odvážných biskupech, nikoliv na oficiálním konkláve, které je v rukou bergogliánské sekty a zednářů. Jiné řešení v dané situaci neexistuje.  

Bergoglio zneužil církevní strukturu a vtáhl katolickou církev do rapidního procesu věroučné i morální sebedestrukce. Etapovitě mění Kristovu církev v nevěstku antikrista a v synagogu satanovu. Dnes je naprosto jasné, že oficiálním způsobem pravověrný papež zvolen být nemůže. Apostatický Vatikán pod vlivem zednářů bude volit Františka č. 2, č. 3... pokračujícího v linii sebelikvidace církve i lidstva.

Jestli se ty, drahý biskupe, v této situaci nepostavíš za Carla Maria Vigana, zůstaneš pod prokletím a po smrti budeš skládat účty za to, že jsi v kritické chvíli neučinil to, co jsi byl povinen učinit a co byla pro tebe vůle Boží! Tím poneseš zodpovědnost za všechno zlo, které jsi zapříčinil svou zradou a zbabělostí a ztratíš i korunu věčné slávy!

Vy, drazí biskupové, máte dnes povinnost odtrhnout Kristovu církev od arciheretika a sebezničujícího systému. To není schizma! To je podmínka k záchrannému kroku připojení Kristovy církve znovu ke Kristu a k Jeho řádnému zástupci, kterým je dnes Carlo Maria Viganò.

Je mimořádná situace a v ní je třeba udělat mimořádné kroky k záchraně. Je velká naděje, že po Carlovi Maria Viganovi bude následovat linie už pravověrných papežů, i kdyby měli být v katakombách a umírat jako mučedníci, jak tomu bylo u většiny papežů prvních třech století.

V dané situaci je předpokladem už nejen k obrodě církve, ale dnes i k záchraně lidstva, postavit se za Carla Maria Vigana a ustanovit ho právoplatným papežem.  

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

27. 12. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře