Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Katolíci už nejsou vázáni povinností nedělní liturgie, pokud...

Návštěva Bergoglia na Slovensku byla spojena s podmínkou podstoupení dvojího experimentálního očkování. To je nejenom propagace podvodu a zločinu, ale i zneužití církve ke škodě věřícím i celému národu. Experimentální mRNA vakcinace patří dle Norimberského kodexu mezi zločiny proti lidskosti. Navíc přijetí samotné vakcíny protiřečí Božím zákonům.  

1) Vakcína představuje vzpouru proti Bohu Stvořiteli, protože mění lidský genom, ničí stvořitelské dílo a lidi mění na geneticky modifikované organismy. Lžipapež Bergoglio to dobře ví, a přesto zavedl ve Vatikánu jako v prvním státě na světě tzv. vakcinační pas, aby prosadil úskočnou metodu genocidy lidstva, a to skrze církev. Bergogliánská sekta se svým vakcinačním „evangeliem“ táhne duše do záhuby.

  • bkp-katolici-uz-nejsou-vazani-povinnosti-nedelni-liturgie-pokud
  • bkp-katolici-uz-nejsou-vazani-povinnosti-nedelni-liturgie-pokud
  • bkp-katolici-uz-nejsou-vazani-povinnosti-nedelni-liturgie-pokud
  • bkp-katolici-uz-nejsou-vazani-povinnosti-nedelni-liturgie-pokud

2) mRNA vakcína skrytě podporuje satanismus, protože byla vytvořena přinesením dětské oběti. Z živého, ještě nenarozeného dítěte byla vytržena tkáň těsně před jeho zavražděním. K prosazení této zločinné vakcíny Bergoglio razí heslo: „Musí se to udělat!“ Je to „vakcína pro všechny“.

Záměrné zabití nenarozeného dítěte je těžký hřích proti pátému přikázání „Nezabiješ!“ a Bergoglio ho propagací těchto vakcín prosazuje! Na tiskové konferenci ze Slovenska však ohromuje veřejnost kategorickým odsouzením potratu jako úkladné vraždy. Je to maskovací metoda, kterou často používá – prakticky zločin prosazuje, ale teoreticky odsuzuje.

3) Tím, že mRNA vakcína obsahuje nanočástice, patří už do procesu postupné čipizace lidstva, před kterou Písmo jasně varuje trestem ohnivého jezera (Zj 19,20). Bergoglio ale nevaruje, on naopak prosazuje tento věčný trest. Komu tím slouží? Bohu, anebo ďáblu?

4) Vakcína připravuje pak už vědomou čipizaci lidstva, která udělá z lidí bioroboty zbavené svobodné vůle. Bůh svobodnou vůli respektuje, ale čipizace ji nenávratně bere. Toto je zločin, který člověka zotročuje a zbavuje ho možnosti pokání a spásy. Vatikán v čele s lžipapežem Františkem ho však vehementně prosazuje a pokrytecky nazývá „projevem lásky“.

5) Vakcinace je hlavním prostředkem redukce neboli vyhlazení lidstva na planetě. Její propagátor B. Gates prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci (v prvních fázích) o 10-15 %.“ Bergoglio zde spolu s Gatesem odvádí „dobrou práci“.

Vakcína proti tzv. covidu není žádnou vakcínou, ale je biologickou zbraní, jak tvrdí odborníci.

V poslední době povstali američtí lékaři, kteří výrazně varují, že tzv. vakcína způsobuje produkci vysoce toxického spike proteinu v těle člověka. Tím dochází k těžkému, nezvratnému poškození životně důležitých orgánů, anebo přímo k úmrtí. Odborníci dokazují, že těla vakcinovaných se při další mutační vlně stanou laboratořemi na výrobu smrtících virů. Jejich prognózy zní, že do dvou až tří let nastane masová úmrtnost právě vakcinovaných! Bergoglio tato varování vědců cynicky bojkotuje.

Vatikán se pod vedením Bergoglia stal nebezpečnou sektou. Před několika lety jistý vůdce sekty prováděl experiment na lidech a pak zorganizoval masovou sebevraždu. Bergoglio, podle tvrzení některých argentinských psychologů a religionistů, vykazuje všechny znaky nebezpečného vůdce sekty, ale dopad jeho zločinu je daleko masovější. Dnes iniciuje celoplošný experiment na lidech pod krycím názvem vakcína pro všechny. Tím organizuje masovou sebevraždu oklamaných křesťanů.

Model Bergogliova Vatikánu s vakcinačním pasem má negativní vliv nejen na svět, ale i na církev. Například v Bardějově na Slovensku na vývěsce před kostelem visí rozpis bohoslužeb. V neděli je šest bohoslužeb, z nichž tři jenom pro vakcinované, další tři pro vakcinované a testované. Není však ani jedna bohoslužba pro zdravé, kteří vakcinováni nejsou a nepotřebují žádné testování. Takové do chrámu už nepustí. Podmínkou je vakcína! Chce-li katolík splnit svou nedělní povinnost, musí se odhodlat vstoupit do systému fyzické i duchovní sebevraždy; ten se pro Bergogliův Vatikán stal prioritou. Církev je zneužita nejen k redukční politice, ale i k satanizaci národů. Z věroučného a morálního pohledu vyplývá závěr: Pokud je stanovena tato podmínka nedělních bohoslužeb, katolík se za takovou cenu bohoslužby nesmí zúčastnit! Mše svatá sloužena vakcinačním agentem – antikristovým knězem – je neplatná! Nahradil svatou eucharistii tzv. svatou vakcínou!

Každý křesťan je povinen jednat podle svého svědomí, které musí být v souladu s Božími přikázáními. Dostáváme se do doby katakomb. Proč? Ti, kteří okupují nejvyšší církevní úřady, Krista zradili.

Ideoví členové Bergogliovy sekty, jsou schopni fyzicky lynčovat a do morku kosti nenávidět všechny normální lidi, kteří nepodlehli systému lži a nedali se očkovat. Toto je ovoce jednoty s Bergogliem!

Jistý kněz z Česka při rozhovoru s věřícím řekl: „Ze strany biskupa je na mě vyvíjen tlak, abych se nechal očkovat. Proto počítám s tím, že budu muset odejít z duchovní služby a najít si nějaké civilní zaměstnání, kde mě zatím ještě nebudou k očkování nutit, protože očkovat se v žádném případě nenechám.“

Na Ukrajině v době komunismu čas od času přijížděl do některého z domů na vesnici kněz. Věřícím to bylo důvěrně oznámeno a v noci byla tajně sloužena sv. liturgie a všichni se před ní zpovídali.

Vyvstává otázka: Jak mají upřímní katolíci světit neděli v této době?

Se svěcením neděle mohou začít už v sobotu večer po svaté hodině. Prožijí hodinu nad pravdou Kristova vzkříšení podle modlitebních modelů, které jsou na stránkách patriarchátu v oddílu Svěcení neděle. Ráno od 5:00 se v modlitbách pokračuje: dvě hodiny prožívají znovu pravdy vzkříšení. Od 8:00 do 9:00 je modlitba přijetí Ducha svatého a s tím spojené pravdy.

Co se týká eucharistie, v dnešní době stačí nahrát si na video liturgii slouženou pravověrným knězem a pak si ji každou neděli pouštět a duchovně prožívat s vědomím, že ji vždy v neděli dopoledne pravověrní kněží slouží. Po ukončení je ještě možnost zpěvem chválit Boha a modlit se za sebe navzájem. Také je dobré si společně přečíst evangelium na danou neděli a položit základní otázku: Co nám Bůh chce dnes tímto svým slovem povědět? Popřípadě je dobré si přečíst i něco z životopisů mučedníků a svatých či vyposlechnout z audia aktuální svědectví, např. lékaře či laika o nebezpečí vakcín. Masmédia vymývají mozky lživou propagandou a mlčet na toto téma znamená manipulační propagandě neodporovat.

Příklad svěcení neděle: Jedna rodina se při osídlování Ameriky v 18. století nastěhovala na místo, kde nebyli žádní katolíci. Asi po 30 letech se do vesnice dostal katolický kněz a byl velmi překvapen jejich znalostí katolické nauky a příkladným křesťanským životem. Na otázku, jak je to možné, mu otec rodiny odpověděl: „Vzali jsme si s sebou z Evropy čtyři knihy: Bibli, Životy svatých, katechismus a Postilu (výklad nedělních evangelií). V neděli jsme se spolu modlili a četli si z těchto knih.“  

Dnes jsme se dostali do doby, kdy řešením je, aby si každý člen křesťanské rodiny denně vyčlenil čas na modlitbu, a to především na svatou hodinu, a každý čtvrtý týden jednu hodinu denně na svou modlitební stráž. (viz informace na stránkách BKP) To buduje domácí církev. Důležité je začít novým, hlubším způsobem světit neděli. To je dnes program pro církev v katakombách.

Zdůrazňujeme, že je třeba vědět, že katolík už není vázán povinností účasti na nedělní liturgii, jestliže biskup a kněz začne prosazovat experimentální mRNA vakcinaci!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

24. 9. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře