Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Biskupská synoda vyhrotila schizma – jaké je řešení?

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Závěrečným dokumentem biskupské synody v Římě, vyhlášeným 27. 10. 2018, došlo v církvi k legalizaci sodomie, před níž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně (2Pt 2,6). Tím vyvrcholila vnitřní schizma v katolické církvi. Odpadlická hierarchie zúčastněná na synodě tak zakotvila do dokumentu veřejnou vzpouru proti Bohu a Jeho přikázáním. Hlavním iniciátorem vzpoury je pseudopapež František Bergoglio, který okupuje úřad nezákonně, chrání a dosazuje na nejvyšší místa sexuální zvrhlíky.

  • biskupska-synoda-vyhrotila-schizma-jake-je-reseni
  • biskupska-synoda-vyhrotila-schizma-jake-je-reseni

Odvážný arcib. Viganò pseudopapeže vyzval k rezignaci i s homosexuální sítí biskupů a kardinálů, aby mohl být započat proces obnovy církve. Bergoglio na to odpověděl tím, že prostřednictvím synody oficiálně schválil sodomii.

Bergoglio a sodomité na nejvyšších místech v církvi vyhrotili schizma a vyvstala otázka: Jaké je nyní pro církev východisko?

1. Bergoglio a homosexuální lobby musí z nejvyšších míst v církvi odstoupit a dát prostor, aby byl zvolen pravověrný papež. Rovněž závěrečný dokument biskupské synody, který je heretický, musí být veřejně vyhlášen za neplatný. Dá se předpokládat, že ani Bergoglio a s ním sjednocené homosexuální lobby dobrovolně neodstoupí a ani heretický dokument nebude veřejně anulován.

2. Proto si skupina pravověrných biskupů musí uvědomit mimořádnou závažnost situace a zvolit ze svého středu právoplatného papeže. Pak veřejně vyhlásí Bergoglia z důvodu herezí neplatným papežem. Bergoglio je pro své hereze a pro svou neústupnost viníkem schizmatu. Ostatní biskupové církve budou mít možnost se rozhodnout, zda chtějí být pod platným a pravověrným papežem, či pod neplatným heretikem.

Kněží pod biskupem, který zůstane pod vládou neplatného papeže, jsou povinni svého biskupa žádat, aby se pravověrnému papeži podřídil. Pokud to neudělá, musí se od něho jako od heretika distancovat a sami si vybrat pravověrného kandidáta a žádat právoplatného papeže, aby kandidáta přijal a nechal vysvětit. Touto bolestnou operací však bude Kristova církev zachráněna před rozkladným procesem.

Určitým modelem z dějin církve je mimořádná volba právoplatného papeže Mikuláše II. z roku 1058. Tehdy v Římě sídlil papež Benedikt X. Volba nového papeže proběhla proti všem zvyklostem mimo Řím. Provedlo ji pět biskupů ve spojení s několika reformátory. Nový papež pak vyhlásil Benedikta X. za neplatného a přinutili jej opustit Řím.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

29. 10. 2018

 

Facebook komentáře