Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Běda vládě, která zradí svůj lid!

Hodnocení uživatelů:  / 28
NejhoršíNejlepší 

V sobotu 19. září se v Havlíčkově Brodě konala demonstrace proti nelegální imigraci. Akci pořádal Jiří Černohorský jako soukromá osoba. Sešla se zhruba stovka lidí. Jiří Černohorský založil neformální facebookovou platformu „Čest, Svoboda, Respekt“ a má v plánu organizovat podobná shromáždění i v dalších městech, například v Brně nebo v Českých Budějovicích. Plánuje dojít až do Prahy a vyzvat vládu k demisi. Je toho názoru, že lidé musí pochopit, že jen oni sami mohou něco změnit, protože vláda jim rozhodně nepomůže.

Na mítinku vystoupil také sociolog Petr Hampl, který řekl, že v současnosti jde de facto o bytí či nebytí českého národa a že by pro nás měla být inspirující úspěšná husitská revolta a s ní související záchrana naší země.

  • beda-vlade-ktera-zradi-svuj-lid

Dále na mítinku zaznělo, že směr dnešní globální americké a eurounijní politiky vychází z ideologie globalizace pod nadvládou amerických elit nad všemi národy světa – tedy projektu, který americká administrativa aktivně prosazuje, a v němž má být globalizace završena vytvořením jednoho světového náboženství, jedné kultury a smícháním ras na zeměkouli.

Byl citován Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:

„Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

Dosažení cíle „jediného státu“ má být realizováno čtyřmi kroky:

1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur.

Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény.

2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin

Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.

3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA

Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky zabijeme“.

4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. „mírovému nasazení“ americké armády - americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“.

Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace.

Někteří čeští politici jsou překvapeni tím, že nejsou dostatečně střeženy a kontrolovány hranice EU. Problém ale je, že sami uprchlíci informují o tom, že jejich dopravní lodě plují pod americkou vlajkou. To vše znamená, že globálním elitám se jejich plán daří. Nejedná se tedy o žádný omyl anebo neschopnost – naopak!

Evropská Unie zahájila postupnou imigraci 56 milionů severoafrických muslimů již v roce 1995. Projekt se jmenuje EUROMED, tedy spolupráce Evropské unie a středomořských států, a - stejně jako například v současné době TTIP - byl připravován s naprostým vyloučením veřejnosti. Počet imigrantů uvádí EUROSTAT s tím, že se jedná o odhad počtu imigrantů, kteří jsou údajně potřební na vyrovnání demografického úbytku v Evropě.

Projekt podepsaly v listopadu roku 1995 všechny tehdejší členské státy EU plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou smlouvou platnost tohoto projektu přešla automaticky i na nové členy EU. Státy se zavazují zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb osob a zvýšený rozpočet finanční pomoci partnerským islámským zemím.

A to vše je také důvodem, proč členské země EU - a letos v červenci také česká vláda - ratifikovaly Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Tato úmluva stanoví, že všichni cizinci z kteréhokoli světadílu mají možnost budovat v České republice místní sdružení pro obhajobu svých zájmů a projevů své kulturní svébytnosti. Cizinci tak mají právo volit v místních volbách, zakládat vlastní odbory, mají právo na shromažďování a sdružování.

Během mítinku opakovaně zaznělo, že česká vláda – stejně jako národní vlády ostatních evropských zemí – má jisté možnosti, jak vlně nelegálních imigrantů zabránit, ale je velkou otázkou, zdali jich využije. Jestliže ne, pak to (slovy Jana Wericha) dělá z blbosti anebo za cizí peníze, a jedna varianta je horší než druhá. Současné vládní garnituře nedali lidé ve volbách mandát rozvrátit náš stát. O zásadním ohrožení bezpečnosti, které z přijetí tzv. kvót vyplývá, musí rozhodnout lid této země a nejen hrstka politiků: Běda vládě, která zradí svůj lid!

Vladimíra Vítová

Facebook komentáře