Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výbor pro veřejnou správu má nově čtyři podvýbory + další TZ Pirátů

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Bartoš: Výbor pro veřejnou správu má nově čtyři podvýbory. Zabývat se budou veřejnou správou, bytovou politikou, cestovním ruchem a eGovernmentem

Lipnice nad Sázavou, 1. února 2018 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš vedl v uplynulých dvou dnech zasedání sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor, který má 24 členů, zahájil svou práci ve středu v Praze a následně se přesunul do Lipnice nad Sázavou. Jednání výboru se zúčastnili i viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková, ombudsmanka Anna Šabatová, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a nezávislý expert na eGovernment Michal Bláha.

  • bartos-vybor-pro-verejnou-spravu-ma-nove-ctyri-podvybory-zabyvat-se-budou-verejnou-spravou-bytovou-politikou-cestovnim-ruchem-a-egovernmentem

Zasedání bylo dále koncipováno jako výjezdní, proto se poslanci ve středu v odpoledních hodinách přesunuli do objektu Poslanecké sněmovny PČR v Lipnici nad Sázavou, kde do večerních hodin řešili vznik podvýborů pro specifické agendy. „Předložil jsme spolu s předsednictvem výboru návrh na založení čtyř specializovaných podvýborů s působností v oblastech veřejné správy, bytové politiky, cestovního ruchu a eGovernmentu. Do vedení podvýboru pro eGovernment za Piráty navrhuji pražského předsedu, poslance a IT specialistu Ondřeje Profanta, který má bohaté zkušenosti nejen z působení v opozičních lavicích pražského Magistrátu,” komentoval předseda výboru a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Dalším krokem při ustavení podvýborů bude výzva poslancům napříč Sněmovnou, aby v nich zvážili svou účast. „Ideální by bylo, aby každá parlamentní strana nominovala do těchto podvýborů alespoň jednoho svého zástupce,” uvedl Bartoš. Podvýbory fungují jako pracovní skupiny výboru a kromě plnění stanovené agendy se daleko detailněji zabývají danou problematikou, a to nejen v oblasti legislativy.

Druhý den výjezdního zasedání výboru byl věnován výměně informací a zvyšování kompetencí členů výboru. K jednání se připojila ombudsmanka Anna Šabatová s představením činnosti Úřadu veřejného zástupce práv v oblasti veřejné správy. Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek poslancům prezentoval zkušenosti s projektem v oblasti informatiky a komunikačních technologiích ve svém kraji.

Důležitým tématem následné debaty bylo problematické čerpání 14 miliard korun z evropských dotací na vybudování rychlého internetu v ČR. „Reálně hrozí, že se Česku nepodaří těchto 14 miliard vyčerpat. Problém byl historicky nejen v obstrukcích a přetahování mezi ministerstvy, ale také ve špatně nastavených kritériích pro žádosti o čerpání. Vláda chce nyní část peněz přesunout na nákup ICT či budování datových center, ale problém regionů i celé ČR je skutečně nedostatečná pevná síť. Chybějící infrastruktura brání rozvoji stávajících podniků v rámci průmyslu 4.0, ale i příchodu investorů v oborech a službách, kde vysokorychlostní připojení v místě tvoří naprostý základ,” popisuje Bartoš.

Dalším hostem zasedání byl nezávislý  specialista na oblast eGovernmentu Michal Bláha, který se podílel i na konceptu Digitální Česko a je také například autorem projektů Hlídač smluv. Poslancům představil několik základních konceptů eGovernmentu a jeho implementace ve Velké Británii v online prostředí gov.uk.


Karolína Sadílková

PR Manager a kontakt pro média

------------------------------

Richterová: Piráti usilují o zlepšení neutěšené situace na úřadech práce

 

Praha, 1. února 2018 – Místopředsedkyně Pirátů a Výboru pro sociální politiku PS PČR Olga Richterová dnes na výboru iniciovala přijetí usnesení k neutěšené situaci na úřadech práce, na kterou Piráti spolu s dalšími politiky (např. senátorkou R. Chmelovou) opakovaně upozorňují. V téměř jednomyslně přijatém usnesení výbor žádá Generální ředitelství ÚP a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o neprodlené zmapování aktuálního stavu, tedy prověření způsobu a termínů vyplácení dávek a příspěvků, dále o revizi dostatečného personálního zajištění fungování úřadů práce a taktéž o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěných problémů.

Olga Richterová k tomu dodává: „Děkuji všem kolegům, že mě v této aktivitě podpořili. Těší mě, že na výboru pro sociální politiku byla naprostá shoda ohledně závažnosti daného problému.“ Piráti budou situaci na úřadech práce dále sledovat. „Naším cílem je dosáhnout vstřícnějšího prostředí a zkvalitnění a zlepšení dostupnosti informací pro klienty úřadů. Stejně tak je nezbytné, aby zaměstnanci úřadů, od nichž servis v této kvalitě požadujeme, pracovali v důstojném prostředí a s adekvátní podporou včetně finančního ohodnocení," shrnuje Richterová.

Karolína Sadílková
PR Manager a kontakt pro média

Facebook komentáře