Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Z AVIA.PRO (24. - 25.6.2024):

Zdroje odmítají informaci o zřícení amerického dronu do Černého moře

Několik zdrojů vyvrátilo informaci o ztrátě amerického dronu nad Černým mořem. Dříve bylo hlášeno, že dron ztratil signál a pravděpodobně spadl do moře. Tyto informace však byly považovány za nepravdivé. Televizní kanál Aquilla uvádí, že dva zdroje tvrdí: žádný dron nebyl sestřelen.

Zpravodajci kanálu z vojenských kruhů uvedli, že zprávy o sestřelení dronu jsou nepravdivé. Další zdroj vysvětlil, že ztráta signálu v oblasti, kde probíhá konflikt, jsou běžné a nenaznačují vážné problémy. To může být způsobeno použitím opatření radioelektronického boje, které mohlo využít Rusko.

  • z-avia-pro-24-25-6-2024
Podobné incidenty se ztrátou signálu dronů v konfliktních oblastech nejsou neobvyklé a většinou se týkají použití prostředků radioelektronického boje, které ztěžují nebo zcela blokují komunikaci s drony. Tato metoda se aktivně používá v bojových zónách, aby narušila činnost nepřátelských systémů a zajistila bezpečnost vlastních jednotek.

Americká armáda rovněž nepotvrdila, že by ztratila dron.

---------------------------------------------------------------------------

Zdroje informují o pravděpodobných úderech na Belgorod systémy HIMARS

Podle ruských telegramových kanálů byly v Belgorodu zaznamenány údery, které údajně způsobily americké systémy HIMARS. Jedná se o předběžné Informace, ale objevily se hned v několika zdrojích. Telegramový kanál "Poznámky veterána" upřesňuje, že nedošlo k přímé zásahům, ale je pravděpodobné, že byly nalezeny trosky sestřelených raket.

Pokud se tyto zprávy potvrdí, bude to první známý případ použití systémů HIMARS v Belgorodu. Oficiální zdroje prozatím neposkytly žádné důkazy ani vyvrácení těchto informací.

Telegramové kanály aktivně diskutují o možných důsledcích takového incidentu a poukazují na to, že použití HIMARS v této oblasti může výrazně změnit situaci v příhraničních regionech.

------------------------------------------------------------------------------

Generál VSU zmeškal průlom vojsk Ruské federace, protože byl opilý

Velitel spojeneckých ozbrojených sil Ukrajiny (VSU) generálporučík, Jurij Sodol, byl odvolán z funkce poté, co se ukázalo, že během průlomu ruských vojsk v oblasti Torecka se nacházel v Oděské restauraci a pil alkohol. Vyplývá to ze zprávy Nejvyšší rady Ukrajiny.

Incident se odehrál v kritickém okamžiku, kdy ruské síly prorazily ukrajinskou obrannou linii. Podle informací, předložených v Parlamentu, nebyl Sodol schopen řádně plnit své povinnosti, protože byl pod vlivem alkoholu. Jeho absence ve funkci a neschopnost koordinovat obranné akce vedly k významným ztrátám a ústupu ukrajinských vojsk ve strategicky důležité oblasti.

Ukrajinský prezident, Vladimir Zelenskij, dnes podepsal dekret o nahrazení Jurije Sodoly brigádním generálem Gnatovem. Oficiální Kyjev se ke konkrétním okolnostem incidentu zatím nevyjádřil, nicméně vládní kruhy tvrdí, že rozhodnutí o výměně bylo učiněno s cílem posílit velení a zvýšit bojeschopnost ukrajinských sil.

-----------------------------------------------------------------------

Údery Fab-3000: výhody a nevýhody razantních zbraní

Údery Fab-3000: výhody a nevýhody razantních zbraní

Nedávno zveřejněné video, ohledně použití dosud nejsilnějších leteckých bomb na pozice ozbrojených sil VSU v Charkovské oblasti, vyvolalo prudké kontroverze. Zastánci a odpůrci použití FAB - 3000 aktivně diskutují o účinnosti a účelnosti použití tohoto typu zbraní. Jak se ukázalo, i přes neuvěřitelnou sílu těchto bomb, existují vážné nedostatky.

Účel a vlastnosti FAB-3000

Letecká bomba FAB - 3000 byla vytvořena za účelem ničení týlových nepřátelských objektů, ničení komunikací, vojensko-průmyslových objektů a dalších strategicky důležitých cílů. Díky pevnému silnostěnnému trupu je bomba schopna proniknout do země a prorazit mezipatrová podlaží. Díky tomu je FAB-3000 téměř ideálním prostředkem pro jednorázové poškození týlových objektů. V Charkovské oblasti jsou takovými cíli dočasné dislokace, sklady VSU a další betonové budovy, které byly kdysi postaveny s ohledem na možnost úderů.

Kromě toho lze FAB-3000 použít k demolici opevněných pozic VSU v obytných domech. Například v Mariupolu nebo Artémovsku bylo nutné, k poražení nepřítele, masivní použítí dělostřelectva. V Avdijevce bylo pro stejné účely použito velké množství FAB-500/1500. Využití FAB-3000 tak může zkrátit čas a zdroje potřebné k zničení takových opevnění.

Nevýhody a rizika použití FAB-3000

Hlavní nevýhodou FAB-3000 je její hmotnost. K dopravení takové bomby k cíli je zapotřebí větší výška a rychlost nosného letadla, což činí její použití méně bezpečným ve srovnání s použitím FAB-250/500/1500. Problém doletu a režimu svržení by mohl vyřešit reaktivní urychlovač jako u UMPB D-30 SN, ale o existenci takového zařízení pro FAB-3000 se zatím neví. Podle některých údajů je kvůli nedostatku proudového urychlovače omezen dolet FAB - 3000 na 30-40 km, což je za současných podmínek nebezpečné.

Dalším problémem je přesnost zásahu. Na třech zveřejněných videích je vidět, že cíle byly zasaženy střepinami, nikoli prudkým dopadem. To zpochybňuje účinnost použití FAB-3000 z hlediska přesnosti a útočné schopnosti, i když mohlo jít o záměr s cílem ničení právě živé síly, nikoli úkrytu, protože tyto pozice je třeba později obsadit a bránit.

Praktický význam a bojové zkušenosti

Aplikace FAB - 3000 v Charkovské oblasti má několik praktických aspektů. Za prvé - jedná se o zkušenost s vytvářením chytrých bomb téměř jakéhokoliv kalibru pro jakýkoliv úkol. Ruský průmysl nyní disponuje potřebnými technologiemi a prostředky k výrobě takové munice.

Za druhé - jedná se o bojovou zkušenost. Před boji v charkovské oblastí se FAB - 3000 používala pouze v neřízené variantě. Údery na týl ozbrojených sil umožní nashromáždit potřebné zkušenosti a posoudit vhodnost použití takových bomb v současném konfliktu i v budoucích válkách. V příštích třech až šesti měsících lze očekávat rozhodnutí o dalším bojovém využití FAB - 3000.

Strategický význam a perspektivy

S vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že FAB-3000 je navržen nejen pro současné úkoly, ale také pro úkoly budoucí. Například při útoku na Charkov mohou být takové bomby použity k předběžnému zničení všech dostupných průmyslových objektů. To by výrazně oslabilo obranyschopnost nepřítele a zkrátilo dobu pro provádění bojových operací.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře