Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

SSSR varoval Polsko před Mnichovem

SSSR varoval Polsko před Mnichovem 1938 a hrozil mu, že s ním vypoví veškeré smlouvy, pokud Polsko, společně s Hitlerovským Německem napadnou tehdejší ČSR.

Text je z FB Romana Lienera.
Fotokopii tehdejšího tisku najdete ve fotogalerii.

  • sssr-varoval-polsko-pred-mnichovem
  • sssr-varoval-polsko-pred-mnichovem

 

Moskva varuje Varšavu.

Z Paříže, 23. září (1938). Havasův moskevský zpravodaj oznamuje: Náměstek lidového komisaře zahraničních věcí Potěmkin odevzdal správci polského vyslanectví notu, ve které Sovětský svaz oznamuje polské vládě, že vypoví sovětsko-polskou smlouvu o neútočení v případě, že polská vláda dá rozkaz, aby polské vojsko vstoupilo na československé území.

Notu odevzdal dnes ráno náměstek lidového komisaře zahraničí Potěmkin správci polského velvyslanectví Jankowskému. V této notě sovětská vláda oznamuje vládě polské, že považuje za nutné sděliti, že by vypověděla sovětsko-polskou smlouvu o neútočení, a to bez jakéhokoli upozorňování v případě, že by polská vláda dala rozkaz svým vojskům, aby vstoupila na československé území.

Článek 2. polsko-sovětské smlouvy zbavuje smluvní stranu jejích závazků v případě, jestliže druhá strana podnikla útok na třetí stát. Sovětská nota se opírá o informace, že se polské vojsko soustřeďuje při čs. hranicích a o pověsti, které až dosud polská vláda nedementovala, že polské vojsko se chystá překročiti polsko-československou hranici.

Nota dodává: Sovětská vláda očekává, ze tyto pověsti budou dementovány.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře