Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Timotej a Metoděj o dalajlámovi, o Tibetu, ale též o amerických volbách + Výzva americkému národu před volbami

  • timotej-a-metodej-o-dalajlamovi-o-tibetu-ale-tez-o-americkych-volbach-vyzva-americkemu-narodu-pred-volbami

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva americkému národu před volbami

 

Vážení američtí křesťané a lidé dobré vůle,

volby prezidenta v předcházejících letech se s tímto historickým okamžikem nedají srovnat! Ať byl postaven jeden či druhý kandidát, oba představovali program zákulisní elity, která usilovala o pozvolnou likvidaci morálních a duchovních hodnot a pravověrného křesťanství. USA přijaly program „redukce“ – autogenocidy skrze satanizaci nejen křesťanských národů, ale i celého světa. Obama vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky homosexualismus. Tím se Amerika stala duchovním Babylonem, nevěstkou sedící na dravé šelmě (Zj 17,1-6). Za homosexuální zvrácenosti padl oheň z nebe jako trest na Sodomu a Gomoru. Bůh tato dvě města dává na výstrahu celému lidstvu (srov. Juda 7, 2Pt 2,6).

John Kennedy byl posledním prezidentem, kterému šlo skutečně o morální dobro Ameriky. Zákulisní elitou byl úskočně zavražděn. Ta následně vzala vládu plně do svých rukou. Demokracií a svobodou se pouze maskuje.

Bůh dnes dává novou šanci v osobě podobného kandidáta, aby v této historické chvíli vyvedl Ameriku z šikmé cesty, která vede do pekla časného i věčného! Nikdo z Američanů se nebude moci u Božího soudu vymlouvat, že se stal obětí vyšší politiky. Osud Ameriky Bůh těmito volbami dává do rukou každého jednoho amerického občana – do tvých rukou!

Bohužel masmédia jsou zatím v rukách dosud vládnoucí, zákulisní oligarchie a pod pozitivními pojmy prosazují homosexualismus a satanismus. Tímto směrem manipulují voliče. Proto vyvolala i nedávnou kampaň proti kandidátu, který je jejich protivníkem. Každý Američan je povinen si položit otázku: Kdo a jaký duch je za jedním a jaký za druhým kandidátem na prezidenta? Za jedním je duch prosazování homosexualismu a okultismu, stahující prokletí a zavádějící satanizaci Ameriky i světa, končící věčným zavržením v pekle. Tohoto kandidáta prosazují zákulisní světovládci, uctívající satana a schovávající se za pozitivní pojmy. Nyní má v jejich politice pokračovat jako novodobá Jezábel jejich další marionetka.

Za druhým kandidátem, který se dostal do volební kampaně na prezidenta zázrakem, je duch morální obrody i fyzické záchrany Ameriky, křesťanství i lidstva. A rozhodnout máš ty! Nyní je historický moment, rozhoduje se o celé budoucnosti. Je to poslední šance, kterou Bůh Americe dává. Pokud se necháš oklamat masmédii a zvolíš zlo a cestu satana, Amerika i s tebou skončí v pekle. Nemysli si, že volíš na čtyři roky. Žádný člověk není bezchybný, ale záleží na tom, koho představuje. Skrze osobu se k vládě dostává systém a duch. Skrze jedinou osobu – Gorbačova – padl celý komunistický systém. Bůh dnes dává šanci, aby satanský systém, který dnes prosazuje Amerika, byl zastaven a kurs změněn právě v Americe. V těchto volbách volíš smrt, anebo život pro sebe i pro své děti a další pokolení.  

Vážení američtí církevní představitelé jak katolíků, tak i ostatních křesťanů! V této chvíli každý biskup, kněz, pastor, pokud nevyjasní lidem podstatu duchovního boje, spojeného s volbami, zaviní tím, že jejich volba bude zmanipulovaná k duchovní i fyzické sebevraždě! Taková církevní osoba bude za to před Božím soudem skládat účty. Pokud mlčí či dokonce prosazuje ducha homosexualismu a smrti, dopouští se tím duchovního zločinu! Pokud lidé přijmou pravdu, udělají tím první krok pokání a pak bude každému jasné, koho v této historické chvíli nesmí a koho musí volit.

V současné době církevní hierarchové a falešní proroci – heretičtí teologové – svolávají prokletí na celou zemi. Byzantský katolický patriarchát je v této strategické době hlasem volajícího na poušti a vybízí národy, které se ještě pokládají za křesťanské, k pravdivému pokání.

Žádné milosrdenství před Božím soudem není a nebude pro toho, kdo odmítá pravdu i pravdivé pokání. Zdůrazňovat jednostranně Boží milosrdenství, a tím bojkotovat výzvy k pravdivému pokání, je ďábelský podvod antikrista!

Byzantský patriarchát tímto vyzývá celý americký národ, aby činil pravdivé pokání, zřekl se církevních herezí, všech forem věštění, magie a spiritismu i cesty sebezničení a vrátil se zpět ke svým zdravým, křesťanským kořenům. Prvním krokem pokání národa ať je, že se veřejně odřekne programu homosexualismu a genocidy, a tím i cesty do pekla časného i věčného. Jak? Tím, že zvolí za prezidenta kandidáta, který tuto cestu do záhuby odmítá a má v programu morální obrodu Ameriky.Každý Američan dnes nese zodpovědnost za budoucnost nejen svého národa, ale i za budoucnost celé planety.

Sám Bůh dnes občany USA vyzývá: „…dáš-li se svést a budeš se klanět jiným bohům (démonům, energiím) a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete... Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebe a země, předložil jsem ti život a smrt, požehnání a zlořečení, vyvol si tedy život, abys byl živ ty a tvé potomstvo“. (Dt 30,17-20)

„Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Praha, 20. 10. 2016

 

Kopie:

Prezidentům a vládám členských států EU a Amerického kontinentu

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře