Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Skutečnou demokracii teď! (Manifest - Real Democracy Now!)

  • real_democracy
Jsme obyčejní lidé jako vy. Lidé, kteří každé ráno vstávají do školy, do práce, nebo aby našli práci. Lidé, kteří mají přátele a rodiny. Lidé, kteří každý den tvrdě pracují, aby zajistili lepší budoucnost pro svoje blízké.

 

Někteří z nás se považují za pokrokové, někteří za konzervativní. Někteří z nás věří, někteří ne. Někteří z nás mají vyhraněné politické názory a někteří jsou apolitičtí, ale všichni dohromady jsme znepokojeni a rozhořčeni situací, kterou vidíme každý den kolem sebe. Korupce mezi politiky, obchodníky a bankéři nás nechává bezmocné a němé. Tato situace se již stala standardem každodenního utrpení. Ale když se sjednotíme, můžeme situaci změnit. A právě teď přišel čas něco změnit, vybudovat společně lepší společnost.

Prioritami každé vyspělé společnosti musí být rovnost, pokrok, solidarita, svoboda umění, udržitelnost rozvoje, sociální péče a lidské štěstí.

Následují nezadatelná fakta, kterými bychom se měli v naší společnosti řídit: právo na bydlení, zaměstnání, kulturu, zdraví, vzdělání, možnost zapojit se do politiky, právo na osobní rozvoj a právo spotřebitele na zdravý a šťastný život.

Současný politický a ekonomický stav nám tyto práva nezaručuje a v mnoha případech je překážkou v osobním rozvoji jedince.

Demokracie náleží lidu (démos-lid, krátos- vláda) každý z nás by tedy měl být součástí vlády. Nicméně u nás ve Španělsku vláda obyčejným lidem vůbec nenaslouchá. Politici by měli přinášet hlas lidu do státních institucí, usnadňovat politické zapojení občanů do politiky pomocí přímých kanálů zajišťujících větší dobro širší veřejnosti. Neměli by sloužit bohatým ekonomickým diktátorům v dnes již tak známé oboustranně výhodné bipartitě.

Touha po moci a jejím hromadění je jen špička ledovce. Vytváření sociální nerovnosti, napětí a nespravedlnosti vede pouze ke vzniku a gradaci násilí, které odmítáme. Zastaralý a nepřirozený ekonomický model pohání spirálu konzumu, jež neustále zvětšuje sama sebe, obohacuje bohaté a ostatní odsuzuje k chudobě. To vše jen do té doby, než se systém nevyhnutelně zhroutí.

Myšlenkou a smyslem současného systému je akumulace peněz, bez ohledu na užitek a blaho společnosti. Plýtvání zdroji, ničení planety, vytváření nezaměstnanosti a nespokojených spotřebitelů.

Občané jsou pouze kolečka ve strojích, jejichž účel je obohacovat již bohatou menšinu, která neprojevuje žádný zájem o jejich potřeby. Jsme anonymní, avšak bez nás by nic z tohoto nemohlo existovat.

Pokud se jako společnost naučíme nevkládat naší budoucnost do rukou abstraktní ekonomii, ve které nikdy neprofituje většina, můžeme odstranit zneužívání, kterým trpí každý z nás, každý den.

Potřebujeme etickou revoluci. Peníze by opět měly sloužit nám a ne my jim. Jsme lidé a ne výrobky. Nejsem produkt toho, co kupuji, proč kupuji ani toho od koho kupuji.

Pro všechny nade mnou: jsem pobouřen.

Myslím, že to můžu změnit.

Myslím, že můžu pomoct.

Vím, že dohromady můžeme.

Vyjděte ven s námi. Je to vaše právo.

http://www.democraciarealya.es/?page_id=814

Prohlášení na podporu revoluce v Evropě

Pravá Demokracie Teď

1. Za skutečnou demokracii! Zrušit politiku a vytvořit systém založený na zdrojích a hodnotách lidí a planety Země, vytvořit společnost založenou na fyzické ekonomice, která se bude opírat o nové vědecké objevy a o čistou přírodní energii.

2. Stop korumpování lidí, nadvlády korporací, monetárního dluhového systému, kumulování a vykupování přírodních zdrojů a plundrování přírody pro byznys.

3. Stop cenzuře! Veřejnoprávní média pod kontrolu veřejnosti, ne byznysu! Přístup veřejnosti do médií!

4. Za lidská práva! Právo na bydlení pro každého! Právo na bezplatnou veřejnou zdravotní péči! Právo na bezplatné vzdělání! Právo na české občanství všem lidem dlouhodobě žijícím v ČR!

5. Ne ekonomické diktatuře! Zestátnění bank a velkých korporací. Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí. Zdanění finančních spekulací a odstranění daňových rájů. Vyvlastnění podniků, které vážně porušují lidská práva a důstojnost, Zákoník práce a ohrožují zdraví zaměstnanců a občanů.

6. Snížení vojenských výdajů, větší kontrolu nad bezpečnostními silami státu, veřejnou kontrolu nad zbrojními zakázkami. Vystoupení z NATO a stažení českých jednotek ze zahraničí. Odzbrojení soukromých bezpečnostní služeb a městské policie! Omezení práva Policie ČR nosit střelné zbraně!

7. Organizujme se za skutečnou demokracii! Vytvořme prodemokratické skupiny v každém městě! Diskutujme jak dál! Nedejme se! Buďme solidární!

http://myslenkyasny.blogspot.com/

http://www.democraciarealya.es/?page_id=234

Facebook:

http://www.facebook.com/pages/European-Revolution-Slovensko/213906198643993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře