Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Innocence of Muslims: další sionistická provokace

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Co přimělo koptského křesťana, původem z Egypta, vystupujícího pod jménem Sam Bacil (vlastním jménem Nakoula Basseley Nakoula [1]) natočit film, který zaručoval, že vyprovokuje muslimy po celém světě? Až doposud byl Nakoula spíše znám jako kriminálník, zkrachovalec a bývalý trestanec, než jako aktivista zapálený pro věc jinou, než jeho vlastní finanční prospěch. [2]

  • innocence-of-muslims-dalsi-sionisticka-provokace

Co vyvolalo nepokoje a násilí po celém islámském světě nebyl ani tak film samotný (Desert Warrior), který byl podle názoru "konzultanta" Steve Kleina [3] "fiasko, odpad," ale mnohem známější filmová upoutávka, která byla zveřejněna na Youtube pod názvem Innocence of Muslims (Nevinnost muslimů).

Nekoula není zrovna znám pro svoji nesobeckost. Vyhlásil bankrot v roce 2000 a byl zapojen do kriminálních aktivit před ním, i po něm. Proto pokud se stal hlavním aktérem a následně obětním beránkem v akci, díky které se ocitl v extrémním nebezpečí, mu zřejmě musela být nabídnuta značná finanční odměna. Zpráva v Los Angeles Times o Nakoulovi uvádí:

"Některé z jeho aktivit byly kriminální. V roce 1997 byl odsouzen za drogové delikty, následně pak v roce 2010 za neoprávněné užívání cizí identity. Podle soudního spisu Nakoula, který provozoval benzínovou pumpu v Hawaiian Gardens, vystupoval pod závratným počtem pseudonymů, včetně jména Kritbag Difrat. Byl odsouzen k 21 měsícům ve federálním vězení a propuštěn minulé léto." [4]

"Šedou eminencí" za Nakoulou je Steve Klein, čelný neokonzervativec a sionista, spolupracující s Robertem Spencerem, Pamelou Geller a Danielem Pipesem v rámci toho, co židovský investigativní novinář Max Blumenthal nazývá "osou islamofobie" (Axis of Islamophobia). [5] Klein je i zmiňován jako spoluautor scénaře. [6]

Klein, veterán z Vietnamu, se proslavil svým objevem "buněk Al-Káidy" v Kalifornii a vedením "protiislámských protestů před mešitami a školami." Klein tvrdil novináři Jeffrey Goldbergovi, že neznal Bacilovo skutečné jméno a že ho Bacil vyhledal kvůli tomu, že je známou postavou díky své agitaci proti islámu. Pro někoho, kdo tvrdí že vyšpehování muslimských teroristických buněk v USA je "hračka," [7] se Kleinovo tvrzení o jeho nevědomosti o osobě Bacila jeví nepravděpodobným. Pravděpodobnějším scénářem je, že Nakoula byl vybrán sionistickými manipulátory jako někdo, kdo může být zaplacen za vykonání jejich příkazů.

Klein řekl Goldbergovi: "Po 11. září jsem se vydal pátrat po teroristických buňkách v Kalifornii a našel jsem je, byla to hračka. Sam si o mě pak vyhledal. Blízkovýchodní a židovské komunity mě důvěřují." Klein zní jako obyčejný podprůměrný neokonzervativní islamofobní agitátor a proto se můžeme zeptat "kdo vyhledal koho?"

Klein ujistil Goldberga, že "Izrael v tom není zapojen" a prohlásil, že Nakoulovo původní tvrzení, že je "izraelský Žid" "je dezinformační kampaň." Znamená to tedy, že sionista a islamofob Klein tvrdí, že byl vědomě (či nevědomě?) součástí pro-muslimské "dezinformační kampaně?" Byl muž, který je tak schopný, že pro něj bylo "hračkou" vypátrat buňky Al-Káidy v Kalifornii ošálen podřadným kriminálníkem? Nebo je pravděpodobnější, že Klein naverboval Nakoulu?

Zdá se být jasné, že film byl od počátku zamýšlen jako provokace, která vyvolá protiizraelské nálady, stejně jako protiamerické, s cílem vyvolat masovou zpětnou reakci odporu proti muslimům. Nakoula prohlašoval, že "nasbíral 5 milionů dolarů na natočení filmu od 'více než 100 židovských dárců'." [8]

Jaký jiný důvod měl Nakoula pro provokování muslimů k protiizraelským a protiamerickým vášním, než poskytnutí záminky pro americko-izraelskou vojenskou reakci? Obzvlášť pak, proč by dvě hlavní postavy v pozadí filmu (oba Koptové) vytvářeli situaci, která by mohla jejich koptské protějšky v Egyptě a jinde vystavit extrémnímu nebezpečí ze strany muslimů?

Máme zřejmě věřit tomu, že Nakoula měl nějakým způsobem dostatek kontaktů, aby dal dohromady mezinárodní akční skupinu, která spolupracovala na vytvoření filmu a kterou tvořilo několik Koptů, z které však většina byla "evangelikálové" ze Sýrie, Turecka, Pákistánu a Egypta. [9] Nicméně je to Klein, kdo tvrdí že mu je "věřeno" "křesťany z Blízkého východu," což pravděpodobně znamená Kopty, a z tohoto důvodu pro něj nemělo být obtížné vystopovat pochybný charakter ve finančních potížích, který mohl přimět k tomu, aby vzal vinu na sebe za dostatečně velkou finanční částku. Když nic jiného, tak to mohl prostě konzultovat s Nakoulovým koptským kolegou Josephem Nassralla Abdelmasihem, jehož společnost Media for Christ film vyprodukovala.

Kleinova islamofobní činnost

Max Blumenthal uvádí, že Steve Klein přispíval na protiislámskou, sionistickou webovou stránku Pamely Geller Atlas Shrugs. [10] Pamela Geller patří mezi prominentní jména v neokonzervativním hnutí. [11] Klein je rovněž podporován stránkou Jihad Watch, kterou provozuje Robert Spencer, na které byla propagována demonstrace za propuštění šéfa policie v Los Angeles Leroye "Lee" Bacy, které se účastnil Klein jako "zakladatel organizace Concerned Citizens for the First Amendment," a – což je obzvlášť zajímavé, i "odvážný koptský křesťanský aktivista Joseph Nasralla," zakladatel satelitní televizní sítě The Way TGV. [12] Klein je rovněž "zakladatelem organizace Courageous Christians United." [13]

Nehledě na to, že jeho jméno tak zní, Klein není Žid. Evidentně je pouze dalším evangelikálským šábes gójem. Nehledě na amatérskou produkci filmu, který je ve skutečnosti pouze 14-ti minutovým "trailerem," byl Nakoula/Bacil podporován zavedenou evengelikálskou produkční společností Media for Christ, kterou vede Jospeh Nassralla Abdelmasih. Ten se teď skrývá a popírá, že by byl do produkce filmu zapojen – zatímco však současně tvrdí, že byl "logistickým manažerem." Společnost prohlašuje, že je pobouřena a film zatracuje, avšak "policie sdělila zástupci starosty městečka Duarte, že povolení k natáčení filmu bylo vydáno společnosti Media for Christ." [14]

Jak je uvedeno výše, Spencerův Jihad Watch referoval o Josephu Nasralla Abdulmasihovi jako o zakladateli The Way TV, což je podle LA Times satelitní televizní síť, patřící společnosti Media for Christ. LA Times dále uvádí o Kleinovi, že jeho "názory byly sledovány islámskými skupinami léta. Jedním z jeho programů byla týdenní show na The Way TV."[15] Tudíž blízké spojenectví mezi Kleinem a společností Media for Christ, vlastněnou proizraelským Koptem Josephem Nassralla Abdelmasihem, existuje. LA Times dále uvádějí:

"Zatímco společnost Media for Christ o sobě tvrdí, že je evangelikálskou organizací usilující o šíření Evangelia, Nassralla Abdulmasih se v posledních letech ve svých projevech a rozhovorech věnoval především kritice islámu. Připojil se i ke Kleinovým obviněním, že šerif Leroy "Lee" Baca podporoval Muslimské bratrstvo svojí podporou prominentní muslimské americké občanské skupiny.

'Uprchl jsem do Ameriky se svou rodinou kvůli násilí páchanému vůči mě, kvůli mé křesťanské víře,' cituje Nassralla Abdulmasiha minulý rok protiislámská stránka. 'Šerif Bacca musí být propuštěn a policie se musí omluvit nám všem, kdož jsme trpěli pod Muslimským bratrstvem'."

Ve svém projevu v New Yorku v roce 2010 Nassrala Abdulmasih kritizoval násilí proti křesťanůmv Egyptě a odsuzoval plány na výstavbu mešity v blízkosti Světového obchodního centra. "Probuď se Ameriko... Zastavme islamizaci Ameriky," prohlásil. [16]

O tom, jaká "křesťanská" motivace stála za pozadím filmu můžeme usuzovat i z faktu, že režisérem byl Alan Roberts, veterán žánru "soft porna." [17]

A co se týče Kleina, ačkoli se snažil zprvu snižovat význam jeho úlohy, tak je i přesto zatvrzelý. Film plní svoji funkci při manipulaci muslimů do další, sionistickou propagandistickou mašinerií zinscenované, katastrofy:

"Mám krev na svých rukou? Ne. Zabil jsem toho muže? Ne... Cítím se vinen za to, že jsou tito lidé pobouřeni? Hádejte? Já je nepobouřil. Oni jsou pobouřeni už předem, jsou k tomu předprogramováni, aby to se takto chovali." [18]

Modus operandi islamofobních provokací a konfliktů

Scénář a výsledek jsou téměř stejné jako u podobné machinace před několika lety, kdy stejný druh lidí publikoval karikatury Mohameda.

Sága s Mohamedovými karikaturami byla symptomatická pro "střet civilizací," který Izrael a jeho šábes gójové chtějí tajně iniciovat na "Západě." Karikatury publikované v Dánsku byly zinscenovanou provokací proti muslimům a měly stejný účel, jako film Innocence of Muslims.

Karikatury byly poprvé publikovány v dánských novinách Jyllands-Posten na podnět jejich "kulturního redaktora" Flemminga Rose, stoupence protimuslimuslimského neokonzervativního gurua Daniela Pipese, ředitele think-tanku Middle East Forum. Rose, poté co naštívil Pipese v roce 2004, sepsal propagandistický článek o Pipesovi. Poté, co došlo k nepokojům, vyvolaných Roseho uveřejněním karikatur, Pipes, podobně jako Klein v souvislosti s nepokoji současnými, dával situaci za vinu "islámským extrémistům," zatímco tehdejší ministryně zahraničních věcí Spojených států Condoleeza Riceová odsuzovala syrskou a íránskou vládu kvůli protestům v těchto zemích. Pipes poté zatroubil do útoku s "muslimskými extrémisty" apelováním na sekulárně-liberální hodnoty Západu:

"Povstane Západ na obranu svých zvyků a obyčejů, včetně svobody slova, nebo mu muslimové vnutí svůj způsob života? V zásadě vzato, není zde prostor pro kompromis. Obyvatelé Západu si svoji civilizaci buď udrží, včetně práva na urážení a rouhání, nebo ne." [19]

Pipes cituje svého kolegu islamofoba: "Robert Spencer oprávněně vyzývá svobodný svět, aby stál 'odhodlaně za Dánskem.' Stránky Brussels Journal prohlašují: "My všichni jsme teď Dánové."

Tak jako v průběhu násilí, které doprovázelo dánské karikatury, stejná islamofobní klika, zatímco se distancuje od sprostého filmu a upoutávky na něj, rychle využívá módní vlny antiislamismu. Pipes říká: "Vztek existuje. Ale je to více než jen vztek. Je to cílené úsilí od roku 1989 nám na Západě říci, že musíme dodržovat pravidla šaríi." Pamela Geller píše:

"[Film] nebyl důvodem pro tyto nepokoje a vraždy. Film byl na Youtube dlouhé měsíce předtím, než vypukla muslimská zuřivost. Tato zuřivost byla pečlivě naplánována a zorchestrována. Film je jen záminkou k obhajobě násilí a nutí Západ, aby přijal omezení svobody slova, jak vyžaduje šaría, aby tak džihád na Západě mohl pokračovat volně a bez odporu. A vy, zaměřujíc se na film a démonizaci tvůrců filmu, tomu napomáháte." [20]

Robert Spencer, obsazujíc Nakoulu do role mučedníka, píše, že pokud bude Nakoula poslán zpět do vězení, tak to nebude "kvůli drogám, podvodu, nebo technickému porušení soudní podmínky, ale kvůli urážce Mohameda.Jeho uvěznění bude symbolem kapitulace Ameriky před islámským právem šaría. Pokud Nakoula Basseley Nakoula bude uvězněn, nebe ničím jiným než obětním beránkem, který se stal prvním pachatelem nového federálního trestného činu, urážky islámu." [21]

Poznámky:

[1] A. Nagourney, S.F. Kowaleki: "Man of many names is tied to a video," New York Times, 13. září 2012.

http://edition.cnn.com/2012/09/13/world/anti-islam-filmmaker/index.html

[2] Tamtéž.

[3] M. Basu: "New details emerge of anti-Islam film's mystery producer," CNN, 14. září 2012. http://edition.cnn.com/2012/09/13/world/anti-islam-filmmaker/index.html

[4] H. Ryan, J. Garrison: "Christian charity, ex-con linked to film on Islam," Los Angeles Times, 13. září 2012. http://www.latimes.com/news/local/la-me-filmmaker-20120914,0,6397127.story

[5] M. Blumenthal, Monodoweiss, AP reported anti-Islam film that sparked protests was made to help Israel, but questions surround producer of the film. http://mondoweiss.net/2012/09/ap-says-anti-islam-movie-was-conceived-as-effort-to-help-israel.html

[6] H. Ryan, J. Garrison: "Christian charity, ex-con linked to film on Islam," Los Angeles Times, 13. září 2012. http://www.latimes.com/news/local/la-me-filmmaker-20120914,0,6397127.story

[7] J. Goldberg: Muhammad-Film Consultant: "'Sam Bacile' Is Not Israeli, and Not a Real Name," The Atlantic, 12. září 2012. http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/09/muhammad-film-consultant-sam-bacile-is-not-israeli-and-not-a-real-name/262290/

[8] Associated Press: "Sam Bacile, Anti-Islam Filmmaker, In Hiding After Protests," The Huffington Post, 12. září 2012. http://www.huffingtonpost.com/2012/09/12/sam-bacile-in-hiding_n_1876044.html

[9] J. Goldberg, tamtéž.

[10] Atlas Shrugs, http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2012/09/despite-ugly-revolt-at-dnc-democrat-party-of-jumah-and-right-of-retun-restores-references-to-god-jer.html

[11] Pamela Geller: Biography. http://atlasshrugs2000.typepad.com/about.html

[12] Jihad Watch: LA Sheriff Lee Baca must be fired for praising Hamas-linked CAIR. http://www.jihadwatch.org/2011/07/los-angeles-sheriff-baca-press.html

[13] "Anti-Islam film made by Media for Christ, directed by pornographer," Times Live, September 15, 2012, http://www.timeslive.co.za/world/2012/09/15/anti-islam-film-made-by-media-for-christ-directed-by-pornographer

[14] H. Ryan, J. Garrison: "Christian charity, ex-con linked to film on Islam," Los Angeles Times, 13. září 2012. http://www.latimes.com/news/local/la-me-filmmaker-20120914,0,6397127.story

[15] Tamtéž.

[16] Tamtéž.

[17] "Anti-Islam film made by Media for Christ, directed by pornographer," Times Live, September 15, 2012, http://www.timeslive.co.za/world/2012/09/15/anti-islam-film-made-by-media-for-christ-directed-by-pornographer

[18] M. Collier: "Promoters of ' Innocence of Muslim' defend film shift focus on Islam," Christian Post, 14. září 2012. http://www.christianpost.com/news/promoters-of-innocence-of-muslim-defend-film-shift-focus-to-islam-81633/

[19] C. Bollyn: "Understanding the Roots of the Anti-Muslim Cartoon Scandal," American Free Press, vol. 6, no. 8, 20. února 2006. Viz: "War Without End," http://www.warwithoutend.co.uk/wake-up-america-your-government-is-hijacked-by-zionism/2006/02/07/anti-muslim-cartoons-tied-to-neo-con-fanatic.php

[20] Sheila Musaji: "The 'Innocence' of the Islamophobes and the Film No One Wants to Be Connected With," The American Muslim, 18. září 2012. http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/the-distancing-begins/0019363

[21] Tamtéž.

Článek Kerryho Boltona Innocence of Muslims: Antoher Zionist Provocation byl převzat ze stránek Counter-Currents Publishing.

Facebook komentáře