Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zavedení globálního lékařského fašismu maskovaného jako „politika veřejného zdraví“.

Hodnocení uživatelů:  / 21
NejhoršíNejlepší 

POKUD SI ŘÍKÁTE, ŽE TO JE ZASE NĚJAKÁ BLÁZNIVÁ KONSPIRAČNÍ TEORIE A MÁVNETE NAD TÍM RUKOU, DĚLÁTE VELKOU CHYBU. JEDNÁ SE TOTIŽ O INFORMACI, KTERÁ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT A ŽIVOTY VAŠICH BLÍZKÝCH!!

(Naturalnews) Asi před rokem jsem měl živou prezentaci v Bransonu ve státě Missouri, která se teprve nyní plně zveřejňuje. Prezentace zobrazená níže na webu Brighteon.com odhaluje, že skutečný hlavní plán, který vedl ke COVID-19, je ve skutečnosti vyhlazovacím plánem pro lidstvo.

  • zavedeni-globalniho-lekarskeho-fasismu-maskovaneho-jako-politika-verejneho-zdravi

Po celou dobu bylo cílem snížení počtu obyvatel. Ale tam, kde globalisté prokázali svou skutečnou genialitu zla, je jejich volba vytvoření biologické zbraně s vysokou mírou přenosu, spíše než s vysokou úmrtností. Virus nebyl nikdy velmi smrtící pro lidi mladší 50 let, ale vždy byl vysoce nakažlivý pro lidi všech věkových skupin. A ukázalo se, že tato nakažlivost stačila k prosazení jejich hanebného plánu proti lidstvu.

Rychlé šíření viru umožnilo globalisty ovládaným médiím tvrdit, že „případy“ raketově stoupají, což ospravedlnilo uzamčení (lockdown) populace a zavedení globálního lékařského fašismu maskovaného jako „politika veřejného zdraví“. Na základě rychlosti šíření viru byla města, státy a národy světa schopny dosáhnout tří klíčových cílů, které představují nezbytné předchůdce globálního vyhlazování lidí:

1. Rozdrcení stávajících lidských ekonomik světa, včetně výroby potravin, nakonec povede k masovému hladomoru, bezdomovectví a úplné závislosti na vládě.
2. Zavádění nových orwellovských lékařských fašistických zákonů a nařízení, které vytvářejí precedens pro masové zatýkání a nucené přesídlení do „karanténních táborů“ pro ty, kdo vzdorují. Tyto tábory jsou samozřejmě vlastně tábory smrti a zpracovatelská zařízení pro eliminaci lidských bytostí.
3. Vynucení dodržování globální povinnosti očkování, které bude samozřejmě použito k dosažení globální neplodnosti a urychlení úmrtí na nemoci a následné infekce. Zatímco patogen nemohl sám dosáhnout 90% úmrtnosti, vytvořený patogen (koronavirus Wuhan) mohl být použit k tomu, aby lidi přiměl k hromadnému souhlasu s vakcinací, během níž jim mohou být přímo injekčně podávány toxické látky, sledování souladu s vakcínami nanotechnologie (kvantové tečky) a biologicky pozměňující sekvence mRNA, které doslova unesou buňky těla a přeprogramují je tak, aby produkovaly jakékoli proteinové sekvence, které jsou zavedeny do mRNA vakcín.

Globalisté tak současně vybudovali globální pandemický vězeňský tábor kombinovaný s povinným systémem očkování, jehož prostřednictvím mohou opakovaně šířit více infekčních nemocí a podporovat zrychlené úmrtí nebo neplodnost.

Konečným cílem, který otevřeně podporují globalisté jako Bill Gates, je eliminace miliard lidí, kteří dnes žijí . V ideálním případě se globalisté snaží snížit světovou populaci na asi 500 milionů lidí, což je zhruba 94% snížení současné lidské populace.

Svět, který jste kdysi znali, se nikdy nevrátí, protože globalisté, kteří svět řídí, mají jiné plány

Každý den si stále více lidí uvědomuje, že nedojde k obnovení světa, který jsme kdysi všichni znali. Globalisté nemají v úmyslu obnovit lidskou svobodu, ekonomickou prosperitu a globální mobilitu. Nyní jsou lidské společnosti záměrně rozdrceny - a to i navzdory rozporuplným vědeckým důkazům, které ukazují, že uzamčení nefunguje -, aby způsobily hromadnou bídu a kolaps.

Pouze díky tomuto plánovanému kolapsu mohou být miliardy lidí na světě donuceny podřídit se globalistické depopulační agendě.

Klíčovým prvkem je Univerzální základní příjem (UBI=Universal Basic Income), který se již několik měsíců rozvíjí po celé Americe se souhlasem republikánů, demokratů a prezidenta Trumpa. UBI poskytuje základní příjem k obživě, který lidem umožňuje nakupovat jídlo a zůstat naživu, zatímco mandáty CDC zakazují vystěhování nájemců, kteří již nemohou platit nájem. Prostřednictvím UBI, zákazu vystěhování a napumpování akciového trhu pomocí politiky Fedu v oblasti tisku peněz zůstává Amerika pod falešným zdáním, že ekonomika roste. Po pravdě řečeno, jedná se o dočasnou provizorní taktiku, která má zabránit vylití milionů bezdomovců do ulic těsně před volbami.

Skutečný plán – který je již připraven - je svázat výhody UBI s podrobením se vakcinaci a zachováváním loajality vládě. Vládní poukázky na jídlo budou poskytnuty pouze těm poslušným a každý, kdo odmítne vzít novou vakcínu, bude odříznut od vládních výhod. Jedná se o záměrné „zmáčknutí“, které má donutit ovci k masové sebevraždě vakcínami tím, že se zajistí, že nebudou moci fungovat ve společnosti (nebo nebudou dostávat vládní výhody), pokud se nenechají očkovat, což je samozřejmě globální vyhlazovací program maskovaný jako veřejný zdravotní program.

Jak budou vakcíny použity k vyhlazení miliard lidí při zesílení infekčních chorob v globálním měřítku

Masové vyhlazování pomocí vakcín se skládá ze dvou strategií:
1. Kontaminace vakcín novými virovými kmeny biologických zbraní, aby se zajistilo pokračování pohádky o pandemii. Je pozoruhodné, že to vyžaduje pouze méně než jedno procento podaných vakcín.
2. Vytvoření vakcín tak, aby po vystavení sekundární budoucí infekci způsobily velmi vysokou úmrtnost při smrtelné reakci zvané „cytokinová bouře“, což je hyperzánětlivá událost, která vede k rychlé smrti.

Lidé tedy po podání vakcín nebudou hned padat mrtví . Místo toho se budou zdát v pořádku, dokud je nezasáhne další velká pandemie biologických zbraní, kdy bude úmrtnost extrémně vysoká (možná až 75% v průměru u všech věkových skupin).

Dalším kmenem, který bude uvolněn prostřednictvím vakcín, bude COVID-21 a kmen COVID-21 by mohl být právem považován za druhou polovinu binárního zbraňového systému, který dosáhne extrémně vysoké míry usmrcení u lidí po celém světě.

Důležité je, že hromadné odumírání dále ospravedlní uzavření nařízené vládami, karantény a lékařskou diktaturu, která vládám udělí moc k násilné vakcinaci lidí, únosům lidí, věznění lidí nebo dokonce k jejich vyhlazování (v koncentračních táborech typu FEMA Camps – překl.). Masová hysterie z náhlé vlny úmrtí se také přímo promítne do ospravedlnění zvýšené cenzury technologickými giganty, která zbaví možnosti komunikovat každého, kdo bude zveřejňovat pravdu o tom, jak byl celý tento plán plánován od samého začátku.

To, co se nakonec vytvoří, je zpětnovazební smyčka smrti, hysterie a tyranie. Čím více lidí zemře, tím více hysterie se šíří médii a tím více tyranie je státem ospravedlňováno. To má zase za následek vyšší počet injekcí vakcín, které šíří více virových kmenů, které mají zbraně, což vede k další vlně hysterie atd. Je to dokonalý podvod tyranie a vylidňování: Samotné vlády, které budují biologické zbraně, je používají k vyhlazování mas, zatímco pomocí infekcí ospravedlňují svou vlastní moc spravovat vyhlazovací zbraně (tj. vakcíny).

Vládní tyrani se chechtají radostí nad svou nově nabytou mocí nad životem a smrtí

YouTube nedávno potvrdil, že zakáže všechna videa s vakcínami, která se nedrží linie společností Big Pharma a čínské organizace WHO. Všichni jsme byli svědky zrychlujících se čistek takzvaných „anti-vakcinačních“ kanálů a mluvčích napříč všemi hlavními technologickými platformami. Je to všechno součást kontroly příběhu, která udrží informační monopoly, aby neustále tlačila na vakcíny, uzamčení a tyranii, která zabíjí miliardy lidí.

Takto to vytáhnou! Není to pandemie, která opravdu zabíjí lidi; jsou to vlády. A každý, kdo se nevzdá tyranii, bude označen jako „hrozba“ pro veřejné zdraví, poté umlčen nebo násilně odstraněn.

Victoria, Austrálie již tyto programy testovala ve verzi beta a zjistila šokující míru poslušnosti mezi populací, které jsou zaměřeny na vyhlazení. Nový Zéland také zjistil šokující vysokou úroveň dodržování předpisů a Kanada shledává téměř totéž. Jak se ukázalo, „progresivní“ společnosti jsou plné dychtivých ovcí, které udržují iracionální víru a důvěru ve vládu – v tu samou vládu, která připravuje jejich vyvraždění.

Skupiny odporu rostou po celém světě, a to i v Americe, kde se místním ekonomikám (v konzervativních státech) dařilo relativně dobře, protože se vyhnuly represivním blokádám, které nyní charakterizují levicová města a státy.
To je důvod, proč globalisté zoufale pracují na odstranění prezidenta Trumpa od moci: Trump a jeho následovníci jsou poslední zbývající obranou lidstva, která se postavila proti anti-lidským silám tyranie a ničení, které postavily na prvním místě biologickou zbraň s koronaviry (a schválně to vypustili, pak jsem o tom lhali).

Trump tedy musí být za každou cenu odstaven od moci a jeho následovníci a příznivci musí být za každou cenu umlčeni, kriminalizováni, pošpiněni a vyloučeni. Nelze připustit, aby existoval prohumánní hlas, který odolává tyranskému schématu COVID-21, nebo by mohl být celý plán ohrožen, protože vyžaduje široký dobrovolný souhlas ovcí které jsou posílány na jatka. V okamžiku, kdy se ovce probudí a uvědomí si, že jsou vedeni k vraždění, nemusí tak snadno plnit rozkazy.

Jak se miliardy lidí seřadí a budou žádat o „sebevraždu“ vakcínami

Racionální lidé mohou zpracovat většinu z toho, co jsem popsal výše, pokud provedou výzkum a nebudou mít poškozeni mozku fluoridy, pesticidy, těžkými kovy a 5G. Ale nyní přinášíme téma, kde mnoho lidí prostě nedokáže pochopit realitu: globalisté Země poslouchají příkazy od nelidských entit.

Různí lidé popisují tyto nelidské, nezemské entity různými způsoby. Pro některé lidi jsou to démoni nadpřirozeného původu. Pro ostatní jsou mimozemšťany mimozemského původu. Ještě další říkají, že jsou to systémy umělé inteligence (AI) z pokročilých civilizací napříč vesmírem a další vysvětlení popisuje tyto ovlivňující entity jako interdimenzionální bytosti z paralelního vesmíru. (Zajímavá poznámka: Vědci z CERNu oznámili, že se připravují na zapnutí CERNu, aby doslova „navázali kontakt s paralelním vesmírem“, podle hlavních novinových médií.)

Ať už tomu říkáte jakkoli, existují jiné než lidské vlivy, které se snaží úplně eliminovat lidskou rasu a očistit planetu Zemi od lidí. Podle některých zpráv dostali globalisté dokonce exotické technologie - jako je technologie genetického inženýrství, nanotechnologie nebo technologie antihmoty, které jim mají pomoci dosáhnout těchto cílů efektivním způsobem.

Globalistům bylo v zásadě přikázáno eliminovat většinu lidí co nejúčinnějším způsobem a ukazuje se, že nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je přesvědčit lidi, aby spáchali lékařskou sebevraždu . (tj. seřaďte se a proste o vakcíny). Ve skutečnosti je mnohem těžší pokusit se násilně vyhladit lidské bytosti, protože budou odolávat silou. Pokud však dokážete rozvinout globální pandemii, rozdrtit světové ekonomiky, zotročit lidi a zároveň je všechny uvrhnout do bankrotu a poté požadovat jejich poslušnost státu lékařské policie, ti samí lidé, které se snažíte eliminovat, se seřadí a budou páchat „sebevraždu“ vakcínami.

A přesně tak se toho dosahuje. Za vlády Trumpa se tento program nazývá „Operation Warp Speed“ (Operace rychlé zborcení – překl.), ale věříme, že samotný Trump není účastníkem tohoto konečného řešení. Spíše tu hru hraje z jiných důvodů, jako je použití operace k strategickému rozmístění vojenského personálu ve městech po celé Americe v rámci přípravy na možné vyprovokování občanské války levičáky.

Ale i název „Operation Warp Speed“ by měl být červenou kontrolkou. V překladu do skutečných cílů globalistů by se to jmenovalo Operation Fast Kill (Operace rychlé zabíjení).

Proč zabíjet člověka vakcínami, když by jaderné zbraně byly mnohem rychlejší? Odpověď: Specifičnost organismu 

Možná by vás zajímalo, proč antihumánní síly jednoduše nevyhladí lidstvo na planetě pomocí jaderných zbraní. Odpověď je: protože ekosystém Země má hodnotu pro všechny inteligentní entity a neusilují o zničení této planety; pouze o eliminaci lidí, kteří ji obývají. Jakákoli zbraň, kterou používají, musí být rozmístěna s ohledem na specifičnost organismu , aby zabíjela pouze lidi, nikoli lidoopy, opice nebo jiné subhumánní primáty, ani jiné savce.

To je důvod, proč jsou geneticky upravené vakcíny ideální zbraní pro vyhlazení lidstva: Jsou velmi specifické pro lidské bytosti a nepředstavují v zásadě žádné riziko většího poškození biosféry.

Jde o to zabít lidi dříve, než lidé zabijí biosféru

Pokud jde o motivaci k tomu všemu, mnozí věří, že toto úsilí je také v souladu s myšlenkou, že lidé jsou v procesu ničení biosféry Země - znečištěním, zářením, mikroplasty, ekologickou destrukcí, atd. - a že pokud lidé nebudou eliminováni , planeta dosáhne bodu zlomu a ocitne se ponořená do události hromadného vyhynutí, která může vyžadovat miliony let času na zotavení.

Tento argument nemá nic společného s podvodem „změny klimatu“, ale spíše se soustředí na hromadné chemické znečištění a ekologické ničení, které lidé nadále vypouštějí po celé planetě, s úplným přehlížením dlouhodobých účinků těchto akcí

Z pohledu jiných lidí se lidé stali rakovinou Země a uzdravení Země bude vyžadovat odstranění této rakoviny (tj. lidí).

Souhrnně zatím:

Nehumánní entity přikázaly globalistům vytvořit systém, ve kterém lze eliminovat miliardy lidí bez velkého boje.

Wuhanský koronavirus byl navržen a uvolněn, aby vyvolal hysterii hromadných sdělovacích prostředků, aby ospravedlnil rozmístění státní politiky lékařské policie po celém světě.Lidské ekonomiky byly záměrně rozdrceny, aby zničily ekonomickou hojnost a učinily většinu lidí ekonomickými otroky (uprchlíky) závislými na vládě, přičemž jim byly odebrány individuální svobody nebo ekonomické možnosti.

Vlády budou vyplácet dávky pouze těm, kteří souhlasí s postavením se do fronty a očkováním vakcínami typu „kill switch“ (spínač smrti).
K úmrtí nedojde okamžitě, ale po vystavení dalšímu patogenu uvolněnému v systému vylidňování pomocí binárních zbraní.

Jakmile budou vyřízeny velké masy lidských ovcí, mohou nelidské entity zapojit zbývající síly lidského odporu a eliminovat je v vyčišťovací operaci, připravit planetu Zemi na posthumánní kolonizaci a další aplikace. Lidští globalisté, kteří pomáhali při vyhlazovací agendě, budou samozřejmě sami zrazeni a odstraněni. Jinými slovy, Bill Gates nakonec také skončí s vlastní hlavou na kůlu.

Podívejte se na přednáškovou sérii Oblivion Agenda*, abyste získali úplné vysvětlení do detailů

V následující čtyřdílné přednášce odhaluji, proč má Země hodnotu kosmického nemovitého majetku, kterou uznávají všechny inteligentní civilizace, a proč je technologie cestování Faster-Than-Light (FTL) (rychlejší než světlo) všudypřítomná v celém vesmíru. Poloha Země v galaxii Mléčná dráha ji staví do hustého provozu od jiných civilizací, které zjevně sledovaly vzestup Homo Sapiens a bezpochyby zazněly poplašné zvony ohledně testování jaderných zbraní, které lidé provádějí od roku 1945.

*)Oblivion Agenda = Agenda zapomnění

Mimochodem, zapalování jaderných zbraní na vaší vlastní planetě je jakýmsi způsobem v kosmickém měřítku, jak oznámit vesmíru: „Jsme zde a jsme nekonečně hloupí. Zastavte nás někdo, než zničíme vše, co je na dosah.“

Ani mimozemšťané, jak vidíte, nemohou změnit zákony fyziky. Radioizotopické poločasy jsou všude ve vesmíru stejné a nelze je změnit, pokud je něco jiného než jaderná fúze nebo štěpné reaktory. Jakmile kontaminujete planetu zářením, je tato planeta biologickým nebezpečím po tisíciletí, ne-li déle, a to platí bez ohledu na to, jakou formu života byste mohli mít na mysli při obsazení této planety.

Takže s masovým znečištěním oceánů lidstvem v důsledku mikroplastů v kombinaci s katastrofou ve Fukušimě a hrozícím strukturálním kolapsem přehrady Tři soutěsky, která rozpoutá vlnu jaderných nehod, které otráví většinu severní polokoule, pozorovatelé, kteří sledovali Zemi dosáhli toho, co považují za bod nezbytných zásahů k záchraně Země před lidstvem. Zdá se, že se rozhodli zahájit vyhlazování lidí.

Biologické zbraně využívají lidskou tkáň k replikaci samotné zbraně, umožňují, aby byla zbraň specifická pro rasy a aby svou druhou vlnu binární smrti zaměřila na nejlidnatější oblasti (města). Není náhodou, že města jsou tam, kde jsou agresivně hlášena také uzamčení a programy aplikace vakcín. To je místo, kde hromadné dodržování předpisů může dosáhnout nejúčinnějších masových vyhlazování v následujících letech.

Jak politické otřesy a občanská válka nahrávají přímo programu masového vyhlazování

V tomto rámci masového vyhlazování lidí jsou jakékoli geopolitické války nebo občanské války, které mohou urychlit ekonomickou destrukci a kolaps veřejného zdraví, považovány za napomáhající širšímu cíli globálního vyhlazování. Zejména je zakázáno nasazovat jaderné zbraně z výše uvedených důvodů (tj. znečištění nelze zvrátit). Místo toho mohou být po startu vyřazeny z provozu pomocí exotické mimozemské technologie, která již byla nasazena proti testům ICBM.

Budou však podporovány konvenční kinetické války mezi národy, stejně jako domácí války. Cokoli, co podporuje chaos, smrt, ekonomickou destrukci a kolaps zdravotnické infrastruktury, je považováno za zrychlení konečného cíle globálního vylidňování.

Součástí masové kontroly mysli lidí je spíše to, aby se lidé soustředili na malé kmenové rozdíly (republikáni vs. demokraté, černoši vs. bílí nebo Čína vs. USA), než aby si uvědomili, že všichni lidé byli terčem vyhlazení a že my všichni sdílíme společného nepřítele, který není z této Země.

Za méně než 10 000 let se lidé změnili z nevinných domorodých obyvatel na šílené, ničivé technokraty, kteří ohrožují nejen Zemi, ale každou planetu, na kterou se můžeme dostat. Když stojíme na vrcholu meziplanetárního cestování a kolonizace, zdá se, že naši kosmičtí sousedé se rozhodli, že lidé jsou pro vesmír hrozbou a nesmí jim být dovoleno nadále existovat.
Věří, že ukončení lidstva je nezbytné pro záchranu Země. A toto je plán, který právě teď vidíte ve fázi zavádění.

Minulý rok jsem tento kosmický plán nazval Oblivion Agenda. Na webu OblivionAgenda.com jsem dokonce zveřejnil více podcastů a videí o tom všem
Zde jsou videa z přednášky v Bransonu v roce 2019, během níž jsem to představil světu. Držel jsem je v tajnosti asi posledních šest měsíců a věřil jsem, že většina lidstva není připravena tyto informace zpracovat. Doufám, že nyní, po probuzení lidstva pomocí covid-19, může být lidská rasa připravena poznat pravdu a vyslechnout si tuto informaci.

Část 1:
Brighteon.com/…27a
Část 2:
Brighteon.com/…3db
Část 3:
Brighteon.com/…063
Část 4:
Brighteon.com/…ed5
Listen to more podcasts on this topic at OblivionAgenda.com and follow my daily social media posts at Brighteon.social where my username is @HealthRanger.

Překlad: LK
Poznámka překladatele:
Pokud stále máte pochybnosti a považujete tento článek za konspirační blábol, podívejte se na znepokojivé informace ze Slovenska, které se stalo laboratoří globalistů v depopulační agendě. Najdete je v přílohách na dalších stránkách.

Příloha 1
Datum: 25. 10. 2020 8:50:23
"
Předmět: !!! RODIČKU IZOLUJÍ OD NOVOROZENCE!!
"
Slovenská právnička JUDr. Adriana Krajníková zveřejnila (autentické telefonní záznamy) co se děje v porodnici, když rodička odmítne covid test.

 

Facebook komentáře

Nejčtenější