Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vladimír Jakunin - tisková konference prezidenta Světového veřejného fóra "Dialog civilizací" (I. část)

Jako jediné médium v ČR vám přinášíme přepis záznamu tiskové konference prezidenta Světového veřejného fóra "Dialog civilizací" Vladimíra Jakunina ze dne 28.9.2014, ke které došlo na 12. Rhodoském fóru.

  • vladimir-jakunin-tiskova-konference-prezidenta-svetoveho-verejneho-fora-dialog-civilizaci-i-cast

Otázka: Nacházíte se na sankčním seznamu USA a Austrálie, neobáváte se zavedení sankcí proti Vaší osobě i ze strany EU? Jak tyto sankce ovlivnily vztahy s Vašimi obchodními partnery?

V. Jakunin: V průběhu doby, kdy pracuji v manažerských pozicích společnosti Ruské železnice jsem byl oceněn řády a cenami v 8. různých zemích včetně Francie, Itálie, Řecka, Španělska a Rakouska. Tyto řády se nedávají jen tak za nic. Představitelé těchto zemí, kteří mi ty ceny udělili, považují tudíž moji práci za dobrou a užitečnou. Nebyl jsem dekorován jen proto, že jsem Rus a dělám dobré věci pro Rusko, ale proto, že jsem udělal něco i pro jejich země. Spolupracujeme s různymi zeměmi v oblasti carga (přepravy zboží i osob) a nikdo z našich partnerů nemůže ani jen naznačit, že by jakákoliv moje aktivita byla někdy namířena proti vzájemné spolupráci nebo zájmům evropských železnic, se kterými stále pracujeme na rozšiřování strategických plánů spolupráce. V podstatě nevidím praktické důvody pro uvalení sankcí ze strany EU na moji osobu. Nevidím ani žádné důvody pro zavedení sankcí na moji osobu ze strany americké administrativy, protože odůvodnění zavedení sankcí jen tím, že mám dobré vztahy s politickým vedením Ruska, je hloupé. Každý ředitel tak vyznamné společnosti, jakou jsou železnice v kterékoli zemi, musí mít blízký vztah s vedením dané země. To je osud každého vedení infrastrukturní státní organizace, takže je to falešný důvod.

Otázka: Genadij Nikolajevič Timčenko, který je také na sankčním seznamu prohlásil, že nehodlá v průběhu sankcí uvalených na něj raději opustit Rusko, protože se obává provokací ze strany CIA. Je jeho obava oprávněná?

V. Jakunin: Znám Genadije, je to můj osobní přítel, je také z Petrohradu a můžu jenom říct, že rozumím jeho znepokojení. Je-li znepokojen a obává-li se něčeho mimo území Ruska, tak proto má zcela jistě dobré důvody. Jak jistě víte CIA není žádná mateřská školka. Navíc když vás hlavy nějakých států prohlásí za nepřítele, tak jezdit do těchto států je, jestli ne nebezpečné, tak zcela jistě riskantní. Ale já osobně kvůli sankcím nebudu měnit svůj životní styl a styl mé práce.

Otázka: Obáváte se dalších sankčních opatření ze strany EU? Jaké další kroky ze strany EU očekáváte?

V. Jakunin: Není jednoduché správně odpovědět na Vaší otázku. Je možné, že ještě nějaká opatření ze strany Bruselu přijít mohou. Máme v Rusku takové rčení "papežštější než Papež", jestli víte co tím myslím. Je možné, že i USA ještě s něčím přijdou, co nepomůže rozvoji vzájemných vztahů mezi EU a Ruskem. Ale svět je příliš malý na to, aby se EU, Rusko a USA delší dobu ignorovaly. Dříve nebo později bude muset být tento přístup změněn.

Otázka: Co jste zamýšlel vytvořením Světového veřejného fóra, do kterého jste vložil tolik energie?

V. Jakunin: Já osobně jsem byl vychován v konceptu práva a odpovědnosti, takže pro mě myšlenka dialogu byla otázkou odpovědnosti, tzn., že když chcete udělat tento svět lepším pro naše děti, potom musíte přijmout i fakt, že dnešní politická generace dělá současný svět horším. Víte, prožil jsem období studené války a pamatuji si mnoho ohnisek napjetí, avšak nevzpomínám si, že by v průběhu těchto období byl v politice používán takový konfrontační jazyk, jako v současné době, jestli víte co tím myslím. Je to příklad velmi nízké vzdělanosti a politické kultury, těch, kteří tento konfrontační jazyk používají. Tito lidé si bohužel neuvědomují, že slova můžou často zranit více než činy.  Můj záměr ohledně fóra je ten, že myšlenky, které z něho vzejdou, přetrvají mnohem delší dobu, než jen po dobu konání fóra.

Otázka: Jakým způsobem vybíráte hosty na vaše fórum a proč jste nepozval více lidí z Ukrajiny?

V. Jakunin: My jsme s ředitelem fóra panem Kulikovem zaslali mnohem více pozvánek představitelům Ukrajiny, ale faktem zůstává, že přijelo jen několik, možná dva nebo, tři lidé z Ukrajiny. Je právo organizátorů vybrat místo, čas a hosty, kteří jsou schopni podat odborné a objektivní hodnocení současné mezinárodně-politické situace.

Na druhou stranu záleží i na tom, jestli pozvaná strana pozvání příjme. Rozeslali jsme přes 400 pozvánek na toto fórum a můžu Vás ujistit, že byli pozváni a přijeli i lidé, kteří s námi v mnohém nesouhlasí. Třeba na dnešním čínském panelu vystoupil pozvaný host z Kanady, který nás, Rusko, obvinil z vyvolání ekonomické krize. A pokud vím, tak je stále ještě naživu a v dobré náladě (smích).

V minulosti jsme dokonce měli diskusní panel, na kterém vystupovali islámští duchovní, představitelé ortodoxních židů a zástupci pravoslavné církve. Všichni seděli za jedním stolem a diskutovali o otázkách tolerance. Hlavním znakem tohoto fóra je jeho nekonfliktnost. Nikdy co si pamatuji, na fóru v oficiální a ani neoficiální části nevládla nálada intolerance a konfliktu.

Otázka: Co je Vašim přáním ve vztahu k fóru, jaké je Vaše očekávání k jeho výsledkům.

V. Jakunin: Přeji si, aby výsledky, závěry a myšlenky této konference její účastnici po návratu do svých zemí dále šířili tím nejvhodnějším způsobem. Aby ve svých zemích prosazovali myšlenky udržitelného růstu a dialogu. Je potřeba si uvědomit, že rozdílnost nemusí vést k nepřátelství. Tito lidé můžou myšlenky z Rhodoského fóra šířit ve svých zemích třeba i formou pořádání konferencí, na které můžou na oplátku pozvat oni nás.

(Pokračování)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Ivanovič Jakunin (rusky: Владимир Иванович Якунин ; narozen 30. června 1948 v Melenki, Vladimirská oblast) je ruský manažer, ředitel státní společnosti Ruské železnice.

Dne 20. března 2014 vláda Spojených států schválila sankce proti Jakuninovi jako odpověď na údajnou ruskou angažovanost v konfliktu na Ukrajině. Sankce zahrnují zákaz cestování do Spojených států, zmrazení všech aktiv Jakunina ve Spojených státech a zákaz obchodních transakcí mezi americkými občany a podniky, které Jakunin vlastní.

Dne 12.12.2012 byl V. Jakunin v Paříži na Valném shromáždění Mezinárodní železniční unie  jmenován předsedou této Unie.

Jakunin je také prezidentem "World Public Forum - Dialog civilizací", což je mezinárodní nevládní organizace, se sídlem ve Vídni, kterou spoluzaložil s C.Kapurem z Indie a N.Papanikolaosem z Řecka / USA. Světové veřejné fórum (World Public Forum) - Dialog civilizací je iniciativa se záměrem spojovat lidi z různých civilizací, tradic a náboženství. Organizuje se každoročně na ostrově Rhodos.

Vědecká činnost 

V roce 2005 absolvoval obhajobu disertační práce na téma "Rozvojové geostrategie v současném Rusku".  Má rovněž titul Ph.D. z politologie a z obrany. Od roku 2010 je vedoucím Katedry státní politiky MSU Fakulty politických věd.  Je hostujícím profesorem na Stockholm School of Economics.

Společenské aktivity

Je členem či předsedou správních rad a výborů mnoha nadací a organizací, například Rady Dětského fondu, který byl založen v roce 2007 a který poskytuje finanční podporu pro sirotky, handicapované děti, děti s těžkými zdravotními problémy. Jeho firma sponzoruje projekty fondu, mezi něž patří sociální adaptační programy pro sirotky a zdravotně postižené, jakož i pomoc při osvojení. 

Je prezidentem Světového veřejného fóra „Dialog civilizací“ a členem poroty Rhodoského fóra mládeže.

Vyznamenání a ocenění 

V. Jakunin je držitelem mnoha řádů a vyznamenání, například:

Velkého vyznamenání cti ve zlatě s hvězdou za zásluhy o Rakouskou republiku (Rakousko, 2011),

Řádu za zásluhy o Italskou republiku (Itálie, 9. června 2011),

Řádu Svatého Sávy první třídy (srbská pravoslavná církev 17. prosince 2005),

Řádu Svatého hrobu ( řecké pravoslavné církve v Jeruzalémě , 2004) - za mimořádný přínos k dialogu civilizací a národů a Pan-pravoslavné modlitby "Modlete se za mír Jeruzaléma",

Řádu svatého Cyrila a Metoděje (Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku, 2009) - pro jeho příspěvek k posílení přátelství mezi národy Ruska, České republiky a Slovenska….

zdroj: Wikipedia

---------------------------------------

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře