Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Víte co je Codex Alimentarius?

Před časem jsem napsal článek „Symbióza vlád a korporací“

(http://www.netsocan.cz/socan/num1210/vitcorp.html#vitcorp )  o novém zákonu, který má v USA název „Zákon o zákazu drobného pěstování potravin“. Pojednával o snaze korporací  ovládnout  výrobu potravin. Je samozřejmé, že při tom nezůstalo. Přesněji - ten zákon je vlastně třešnička na dortu zákonů Codex Alimentarius, které se připravují už dlouho. S několika cíli, přičemž ten hlavní  se dá shrnout do věty : Kontrolou potravin ovládat lidstvo.

  • vite-co-je-codex-alimentarius

Celý problém tkví v projektu nazvaném Codex Alimentarius. První kodex Alimentarius vymysleli už za císaře pána v Rakousku-Uhersku. Zaveden byl roku 1893 a platil do konce Rakousko-uherské monarchie po první světové válce.  Potřebovali pravidla, podle kterých by soudy řešily případy ze všech oblastí, včetně potravin. Ten byl neškodný.

Vzkříšení Kodexu přišlo až po druhé světové válce. V Norimberku soudili válečné zločince za zločiny proti lidskosti. Jedním z těchto lidí, obviněných ze zločinů proti lidskosti, byl ředitel obrovského koncernu IG Farben. Tato společnost vyráběla ocel, munici, chemikálie – vyráběla toho spousty. Vyráběli také léky. Po válce byla tato společnost rozdělena na jiné společnosti jako BASF, Hoechst, a Bayer. Dnes všechny tyto nové podniky jsou mnohem větší a silnější než byla původní IG Farben.

Ředitel IG Farben byl odsouzen na pár let, aby se neřeklo, ale protože to byl chytrý chlap - jeden z tvůrců nadpisu u vchodu do Auswitzu, který viděli mnozí jen jednou v životě a většinou naposledy. Arbait macht frei .

Když seděl ve vězení, nabídl se, že může pracovat na něčem, třeba v oblasti potravin. Kdo kontroluje potraviny - kontroluje svět. 

Když vyšel z vězení, spojil se svými americkými přáteli a řekl „mám pro vás nápad“ když ovládneme trh s potravinami celosvětově, máme celosvětovou moc.  Kamarádi na to řekli „to je ale skvělý nápad“. Tak vznikla obchodní dohoda s názvem „Codex Alimentarius“.

Nic z toho následujícího není přehnané, vykonstruované ani smyšlené. Podrobnosti jsou na stránkáchwww.HealthFreedomUSA.org.

Co to vlastně ten Kodex je? Není to zdravotní průvodce, ani zákoník o ochraně spotřebitelů, ale je to obchodní regulátor. A obchod je o čem? O penězích a profitu.

V rozporu s propagandou, Kodex Alimentarius, nemá nic společného s ochranou spotřebitele. Nic. Kodex je o ekonomických ambicích multi-národních korporací, zejména ve farmaceutickém průmyslu. 

Použitím svých multi-miliardových zdrojů zahájily tyto průmyslové komplexy masivní mediální propagandistickou kampaň k líčení Codexu Alimentarius jako dobročinného nástroje "ochrany spotřebitele".

V roce 1962 dostal projekt zelenou. Na popud OSN Světová zdravotní organizace a Potravinová zemědělská organizace zřídili Komisi. Kodex byl vytvořen jako obchodní oprávnění OSN pro kontrolu mezinárodního obchodu s potravinami. Jeho původní záměry mohly být opravdu dobré, ale brzy se organizace projektu zmocnily nadnárodní korporace, které okamžitě pochopily možnosti, které jim skýtá. A nebyly to jen nějaké korporace, šlo o nejmocnější a nejbohatší - především farmaceutické společnosti, výrobce pesticidů, biotechnologie a chemického průmyslu.

Je to zajímavé zejména proto, že by to mělo být o potravinách a zdraví ve světovém měřítku. Autoři si řekli, že zavedou Codex Alimentarius globálně do roku 2009. To byl dlouhý termín. Ale byl tak zvolen úmyslně - Codex Alimentarius měl globálně začít platit od roku 2010. Čím pomalejší byl ten proces, tím méně lidí je vyplašeno. To byla pravděpodobně logika tvůrců Codexu Alimentarius. Ale lidé nejsou vyplašení, protože nic nevědí. Média – noviny ani televize o problému neřekla ani slovo. Kdo z vás slyšel ta slova?

Potřebujeme pravidla, hodně pravidel, pravidel pro všechno, co má něco do činění s potravinami. Pravidla byla přijímána. Na začátku ještě na principu dobrovolnosti.

Kodex zrychluje a expanduje. Založil spousty komisí, na rybolov, na tuky a oleje, ovoce a zeleninu, speciální výživu  pro diabetiky atd.   Nyní existuje 27 kodexových výborů na různých úrovních a jde o obrovský byrokratický moloch. Kodex předepsal kolem 4 tisíc různých standardů, pokynů a regulací úplně na všechno, co si legálně můžete dát do úst s výjimkou léků. Léky nejsou součástí kodexu – a to je důležité.

Součástí nové agendy je např. soubor vitaminů a minerálů, jenž byl v roce 2008 presentován komisi, která jej následně schválila.

Začneme seznamem vitaminů a minerálů. V USA byl přijat dokument, který klasifikoval živiny a byliny jako potravinu. Bez jakéhokoli omezení. Přístup k těmto látkám byl neomezen, protože podle obecního práva - co není zakázané, je povolené. Ale to bylo jen do roku 1994, než vznikla Světová obchodní organizace a ta jedná podle napoleonského práva – což znamená, že všechno, co není povoleno, je zakázáno !! Světová obchodní organizace (WTO) nutí Codex Alimentarius státům a lidem po světě, přičemž hrozí masivními ekonomickými sankcemi, pokud se země WTO nepodrobí Codexu Alimentarius. A všichni členové celosvětové WTO přistupují ke slaďování všeho s kodexovými standardy. Ti, co se včas sladí s kodexem, mají větší šanci vyhrát. Když dva státy ve WTO budou soupeřit o jednu zakázku, a jeden bude sladěn s kodexem a druhý ne, tak automaticky vyhraje ten, jenž je sladěn, bez ohledu na jakoukoli další podmínku v soutěži. Kodex se bude používat jako účinná zbraň proti konkurenci. Každý stát na světě se musí snažit být kompatibilní s kodexem. Musíte mít na paměti, že kodex tady není proto, aby nás chránil, je zde jen aby sloužil velké pětce – Big pharma, Big chema, Big biotechna. WTO přijala Kodex, když byla založena Big agrobyz a Big medica. Všechno to jsou obchodní organizace – co ty mají najednou s potravinami??odpověď zní : všechno.

Komise Codexu Alimentarius má "Výbor Kodexu pro výživu a potraviny pro zvláštní Dietní Užití" (CCNFSDU), kterému předsedá Dr. Rolf Grossklaus, lékař, který tvrdí, že výživa nehraje v oblasti zdraví žádnou úlohu. Geniální myšlenka a všichni mu to žerou. Právě Dr. Grossklaus přišel s geniálním nápadem a od roku 1994 definoval živiny jako jedy. Musíme být od jedů chráněni. A jak se můžeme od jedů chránit? Podle toxikologie, která stanoví odhad rizik. Jak se to dělá? Podle pokusů na zvířatech. Kodex obsahuje seznam asi 18 méně nebezpečných živin. Na tomto seznamu není glukosamin, ale zato obsahuje fluorid, který nemá žádný pozitivní biologický účinek, ale umí lidi držet v poslušnosti. Proto byl používán v sovětských gulazích. Tam bylo zjištěno, že vězni, kteří pili fluorovanou vodu, byli poslušnější a mohli jste jim udělat cokoli vás napadlo. Takže máme povolených 18 živin a máme stanovené malinkaté dávky jako neškodné pro člověka. Doposud ale existují předpisy odporující novým normám. Musí se proto změnit zákony. Tak se stane, že se jednou probudíme a spousta vysoce účinných živin se stane protizákonných, stejně jako heroin.

Směrnice Kodexu o vitamínech a minerálních látkách povoluje jen velmi nízké dávky vitaminů a minerálních látek a přitom klinicky účinné živiny označuje za ilegální. Na základě čeho může směrnice omezit dávky vitaminů a minerálních látek? Dělá to posuzováním živin pomocí hodnocení rizik. 

Jenže to je to špatný způsob pro hodnocení živin. Posuzování živin by měla dělat  Biochemie, věda o životních procesech, která je jediná správná věda pro posouzení živin. Codex Alimentarius zachází s živinami jako s jedy, což je doslova šílené. Živiny nejsou jedy - jsou nezbytné pro život. 

Kodex je ve skutečnosti vážné ohrožení zdraví a svobody zdravotnictví. Pokud bude Kodex zaveden v EU, léčebné dávky vitamínů a minerálních látek (a později všech živin) se stanou nedostupnými, protože se stanou doslova ilegální.

Nyní se podívejme na mléko. Čtyři společnosti Monsanto, Eli Lilly, Upjohn, a americká Cyanamid začaly vyvíjet hormon, který je aplikován kravám za účelem zvýšení dojivosti mléka. Zvyšování hladiny tohoto hormonu v krvi krav zvyšuje produkci mléka, bohužel ale také způsobuje řadu problémů s mlékem, mezi nimi, zvyšování úrovně hnisu, následně rezidua antibiotik a vznik rakoviny. 

Všechny 4 společnosti mají velmi špatnou historii. Jejich závody jsou známé úniky toxických odpadů, smrtelně nebezpečných oblaků plynů a často explodují. Vyrábějí spotřební farmaceutické produkty, které zabíjejí lidi a produkují vrozené vady. V jejich praxi je spiknutí za účelem stanovení cen, porušení antimonopolních pravidel. „Zapomínají“ informovat Federální úředníky o úmrtích, spojených s jejich produkty.

Vždy, když jsou krávy nuceny produkovat více mléka, se stávají náchylnější k infekcím vemene tzv. mastitid. Mastitida zvyšuje množství kravského hnisu, které skončí v mléce. Hnis vemene se musí léčit antibiotiky. Ta ovšem také pronikají do mléka.

Přítomnost růstového hormonu v krvi krav stimuluje produkci jiného hormonu, zvaného inzulín - jako růstový faktor-1 či IGF-1. Tento růstový faktor IGF-1 ovlivňuje růst buněk a podporuje dělení buněk. Pokud je ho v krvi nadbytek (aby zvýšil dojivost krav), chová se jako akcelerátor rakoviny. Rakovina je nekontrolované dělení buněk. IGF-1 není zničen pasterizací, ani v lidském trávení a proto je biologicky aktivní u lidí. Jsou důkazy o jeho spojení s karcinomem prsu, prostaty, tlustého střeva čili rakoviny .

Tento růstový hormon je znám jako Bovine hormon. Přes všechny zápory se začíná používat. Zatím si spotřebitel může (na Západě – u nás naštěstí ještě ne) vybrat, zda chce mléko s hormonem či bez hormonu.

Ale s tím bude brzy konec. Podle Kodexu každá kráva na planetě musí být Recombinant Bovine  tj. bude muset být očkována hormonem od fy Monsanto. Navíc každé zvíře na této planetě určené ke konsumu, bez ohledu na to, zda se pohybuje na vzduchu, na souši či ve vodě, bude muset být očkováno antibiotiky a Growth (růstovým) hormonem.

Jako další Kodex také nařizuje, aby veškerá potrava byla ozařována radioaktivními izotopy. Veškeré potraviny včetně organických.

Řekneme, co ten Kodex způsobuje. Povíme si, co nás čeká. Už jsme mluvili o vitaminovém a minerálovém seznamu, schváleném 4. července 2009 . Také víte, že bylo řečeno, že tyto regulace budou dobrovolné – ale nejsou. Je to jen velká lež. Tedy přesně jsou povinné od 31.12. 2009. 

Kodex má limity pro nebezpečné chemické látky, jež mohou být obsaženy v naší stravě. Tyto limity jsou neuvěřitelně vysoké.

V roce 2001 se 176 států včetně USA shodly na tom, že existuje 12 opravdu nebezpečných organických látek označených jako POPS (persistent organic pollutants). Těch 12 je natolik nebezpečných, že nikdo nemůže nesouhlasit s jejich zákazem. Mezi jinými 9 z těchto látek jsou známy jako pesticidy. Jsou to zabijáci a používají se k hubení škůdců na polích. Jenže lidé jsou také součástí přírody, a tak nám to ubližuje podobně. Codex Alimentarius je však jiného názoru a povoluje 7 těchto látek ze zakázaných jedů. Kodex povoluje 7 z 9 zakázaných POPS.

Proti těmto jedům se státy nemohou bránit a potraviny s těmito jedy nebude možno zadržet na hranicích  - také takto pracuje Kodex.

V Googlu si můžete vyhledat tyto látky a zjistit si  jejich škodlivost. Vyhledejte si pak oficielní stránky kodexu a seznam škodlivých látek s limity. Povolené množství je hrozné a hlavně nebezpečné.

Kodex je podle světových zemědělských a potravinových organizací zhoubný – podle jejich společných  propočtů, pokud bude celosvětově zaveden, bude mít za následek 3 miliardy mrtvých. 1 miliarda z podvýživy, to budou ti, co nejsou ekonomicky úspěšní. Z pohledu korporací tak mají zemřít. Další 2 miliardy zemřou na preventabilní nemoci a z nedostatku živin. Rozmnoží se rakovina – nejvýnosnější nemoc v dějinách lidstva. Kardiovaskulární nemoci, taky dobré. I diabetes je velmi výnosná záležitost. A další nemoci, kterým se dá vyhnout.

Kdo zemře, kdo ví? Kdo bude žít? Pravděpodobně lidé, kteří mají dost peněz a moci, aby měli své osobní dodavatele nekontaminovaných potravin. Ti budou žít. Vy a já asi ne. Naše děti, taky ne. Ani vnuci.

Takže - když hovoříme o potravinových regulacích, jedná se ve skutečnosti o povinnou toxizaci potravin s následnou podvýživou. Bude trestné dodávat na trh vysoce výživné sušenky. To je, o čem tu mluvíme.

A proč to všechno? Jde o depopulaci lidí (krásný termín, že?) na planetě, přesně tak, jak se o tom mluví na schůzkách v Bilderberg klubu.

„V květnu se uskutečnila schůzka předních světových financiérů v New Yorku, svolaná Billem Gatesem, aby se poradili, jak sjednotit síly k překonání politických a náboženských překážek, zabraňujících v přijetí efektivních programů celosvětového omezení populačního růstu ve světě. Svojí troškou do mlýna mj. přispěli finančníci David Rockefeller Jr., Warren Buffett a George Soros, starosta New Yorku Michael Bloomberg, mediální magnát Ted Turner a televizní celebrita a vyznavačka hnutí New Age Oprah Winfreyová.

Bill Gates je většině lidí známý jen jako zakladatel počítačové firmy Microsoft. Již méně se už ví o tom, že dlouhodobě podporuje programy populační kontroly a že jeho nadace patří k nejštědřejším sponzorům organizací vyvážejících „kulturu smrti“ do rozvojového světa. Zakladatel CNN Ted Turner o potřebě redukce světového obyvatelstva hovoří také dlouho. V rozhovoru pro The Environmental Magazine poznamenal, že na Zemi by neměly žít více než dvě miliardy lidí“.(citát Reformy.cz)

Codex Alimentarius je praktické řešení pro jejich zrůdné plány. Pro ty, kteří se zúčastní takových schůzek určitě nebude problém si zaopatřit nezávadné potraviny.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře