Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nalejme si čistého vína, katolícka cirkev

Cirkev ako samotná inštitúcia, ako slovo, nemá s dobrom či zlom relatívne nič spoločné. Jednotliví ľudia s tým majú niečo spoločné! Dobro aj zlo by sa konalo aj pri absencii katolíckej cirkvi. Koniec koncov cirkev vytvorili ľudia. Takže nie cirkev spôsobuje dobro či zlo, ale ľudia v nej. Niektorí z nás teda z nejakých dôvodov tvoria veľké skupiny a spoločenstvá, a jednou z nich je aj cirkev. Tak poďme niečo málo k nej a jej predstaviteľom.

Mnoho ľudí navštevuje "nedeľné školy". Chodia si tam pre odpustky, poklebetiť o susedoch, zistiť kto je a ako nie je z ich okolia veriaci. Veriaci v jediného Boha, ktorý je označovaný za všemohúceho a najmilšieho z najmilších. Aj preto každý rok umrie 9 miliónov detí ešte pred svojimi piatimi narodeninami. Než ste sa v čítaní dostali sem, tak pravdepodobne niekoľko detí práve teraz umrelo v nesmiernych bolestiach, hlade a utrpení!


  • nalejme-si-cisteho-vina-katolicka-cirkev

 
Blázon a sadista

Mnohým veriacim hrá cirkev v živote dôležitú úlohu. Je to ich životná cesta. Martin Luther o sebe hovoril, že je mužom jedinej knihy. Áno, inteligentnej Biblie. Tej Biblie, kde sa ľuďom prihovára až podivne hlúpy, arogantný, zlomyseľný idiot - Boh. Prečo používam tak škaredé slová? Aj tie sú totiž na jeho pravé pomenovanie slabé.

Ak by ťa tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlastný život, tajne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! ktorých si nepoznal ani ty ani tvoji otcovia, 8 bohom okolitých národov, tebe blízkych alebo ďalekých, od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme, 9 nepovoľuj mu ani ho neposlúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, nemaj s ním súcit ani ho nekry, 10 ale musíš ho zabiť. Tvoja ruka nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruky všetkého ľudu. 11 Ukameňuj ho až na smrť, lebo ťa chcel zviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva...
DEUTERONOMIUM 13:7-11,13 -16

Ako môžem brať Bibliu vážne, keď sú tam tieto úryvky? Ako ju vôbec niekto môže brať vážne?! Prečo by som mal takú odpornú knihu s odpornými myšlienkami rešpektovať? Ak chcete obhajovať katolícku cirkev pred múdrymi a vzdelanými ľuďmi, tak jednoducho musíte začať s obrovským zoznamom úprimných ospravedlní!

Ospravedlnenia

Vatikánsky arcibiskup Piero Marini pri dlhom ospravedlňujúcom prejave povedal, citujem: „Vzhľadom k množstvu hriechov, ktorých sme sa počas dvadsať storočí dopustili, musí byť jednotlivé pojednanie o nich nevyhnutne stručné." Stručné?! Vážne?!

Mimochodom žiadal o odpustenie, pozorne čítajte:

Križiacke výpravy
Inkvizícia
Prenasledovanie židov
Nespravodlivosť voči ženám
Násilné obracanie domorodých obyvateľov na vieru (najmä Južná Amerika)
A ďalších cca 94 (!!!) odporných zločinov a ohavností od afrického obchodu s otrokmi cez priznanie, že Galileo mal pravdu - to bolo v roku 1992, po upálenie Jána Husa atď. Len si to predstavte! 94 odporných zločinov páchaných ľuďmi, ktorí sú vyvolení samotným Bohom!

Už v minulosti sa ľudia v cirkvi dopúšťali znásilňovania a mučenia detí takmer vo všetkých cirkevných školách na svete! A stále to pokračuje. Aj dnes sa vďaka médiám dozvedáme o znásilneniach a zneužívaní detí cirkevnými predstaviteľmi! Uvedomme si, že toto všetko pochádza od ľudí z cirkvi, ktorí majú patent na dobro od samotného Boha, ktorá má svoje jedinečné pravdy morálky. Tie pravdy, ktoré ľuďom zasahujú do súkromia, pretože zakazujú (okrem iného) masturbáciu, či pohlavný styk pred svadbou. Ako sa len opovažujú, keď čo sa týka morálky, nedokážu držať krok ani so širokou verejnosťou?!

Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria.
JÁN 15:6

Postavenie žien v katolíckej cirkvi

So ženami má katolícka cirkev taktiež problém. Zakladajúci mysliteľ latinského kresťanstva sv. Augustín veril, že Boh stvoril ženu s úmyslom, aby bola podriadená mužovi! V 13. storočí Tomáš Akvinský prijatím Aristotelovej mienky o rodoch situáciu ešte zhoršil. Podľa neho sú ženy svojou podstatou menej ako muži, lebo sú stvorené biologicky ako neúplné ľudské bytosti! To malo za následok, že ženy nemohli byť vysvätené, lebo nemohli reprezentovať Krista. Tým boli ženy vylúčené z vedúcich postavení v cirkvi a spoločnosti. Podľa Augustína je každý sexuálny akt objektívnym hriechom s výnimkou, ak sa udeje v manželstve s cieľom splodiť dieťa. Tento názor urobil hriechom aj každú formu antikoncepcie a je základom učenia katolíckej cirkvi o antikoncepcii dodnes!

Veľmi by ma zaujímalo, ako by štát zareagoval, ak by sa žena chcela stať farárkou a cirkev by jej to nedovolila. Nie je to náhodou diskriminácia?! Žena nemôže byť farárkou, biskupkou, pápežkou (dokonca Word mi tieto slová podčiarkuje) len preto, lebo je "biologicky neúplná ľudská bytosť" ?!

Na záver

Chcem podotknúť, že nie všetci veriaci, nie všetci ľudia v cirkvi páchajú ohavnosti. Sú tam aj morálni a múdri ľudia, a tým patrí odo mňa úprimná poklona. Dovolím si taktiež tvrdiť, že katolícka cirkev po tom všetkom čo spáchala a čo všetko pácha, mala byť dávno odstránená z povrchu Zeme. Vyššie som uviedol, že cirkev ako samotná inštitúcia za zlo a ani dobro nemôže. Môžu za to ľudia v nej, to je fakt. Lenže v dnešnom svete by mali byť inštitúcie a spoločnosti, v ktorých sa nemorálne indivíduá znásilňujúce deti v plnej miere prejavujú, zrušené. Činy, ktorých sa dopustili a stále dopúšťajú ľudia pod rúchom katolíckej cirkvi, sú neospravedlniteľné. Sú jasným príkladom toho, ako sa z človeka môže stať šialený a nemorálny blázon!

Tvoji otroci a otrokyne, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov; z nich si kupujte otrokov a otrokyne. 45 Aj z jednotlivých usadlíkov, ktorí sa ako cudzinci zdržujú pri vás, môžete si kupovať, aj z ich rodín, ktoré sú pri vás, ktoré oni splodili vo vašej krajine; môžu byť vaším vlastníctvom. 46 Smiete ich dediť pre svojich potomkov; smiete ich držať v stálom vlastníctve a používať ako otrokov. Ale nad svojimi bratmi, Izraelcami, nech nikto nevládne ukrutne.
LEVITICUS 25: 44-46

Ak chcete niekoho súdiť, pozrite sa najskôr do vlastných radov milí katolíci. Pozrite sa reálne bez prifarbení na vlastnosti vášho Boha. Podľa mňa je vysoko pravdepodobné, že vyššie postavení ľudia v katolíckej cirkvi, sú jedným zo zdrojov zla v tomto svete.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Petr Přecechtěl 2015-08-02 13:53
Autorovi: Pokud nemáte rád zlo, máte rád Boha. Není to ale "bůh", kterého dnes zastupuje katolická církev jako firma, naprosto stejně jako Islám jako firma, a naprosto stejně jako to dělal Hitler. Je to "bůh" lži, smrti a chaosu, bůh sionacistů, těch co říkají, že jsou židé ale nejsou. Satan. Zkuste si vygooglovat jak ve Vatikánu oslavují satana. To by vám mělo stačit. Zcela veřejně ! Na youtube hledejte "pope lucifer", mimo ostatních perverzí je to snad jasné jakému se klaní bohu . Pokud jste ještě ateista, volejte jediného Boha, Ježíše Krista. To je ten, Jehož učedníky dnes likvidují po celém světě. To je Ten, který právě podruhé přichází.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře