Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Lukáš Beer: Hrozba o vymazání Izraele z mapy nikdy nezazněla

  • ahmadinejad
Dvojice německých občanů před 3. lety odhalila závažnou "nepřesnost" médií v citátu výroku íránského prezidenta Ahmadínežáda - za zfalšovaný citát se nakonec musela omluvit i německá televize ZDF.

V předvečer očekávaného zveřejnění zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o údajných snahách Teheránu o vývoj jaderných zbraní a pod palbou stupňované válečné propagandy ze strany izraelského státu, jehož vedení v posledních dnech zesílilo tlak na USA a Evropu, aby agresi vůči Íránu podpořily (Francie, Německo a Rusko však před rozpoutáním válečného konfliktu varují), si neuškodí připomenout jednu ze závažných skutečností, která něco vypovídá o běžné argumentaci, se kterou se často operuje, pokud dojde řeč na omluvu plánovaného "preventivního izraelského útoku" na Írán.

V médiích a diskusních fórech je běžně uváděn citát íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, který měl údajně prohlásit, že jeho cílem je "vymazat Izrael z mapy světa".Od října roku 2005 byla tato věta, která má především emotivně podkládat údajné snahy Íránu o zničení Izraele atomovými zbraněmi, opakována nesčetněkrát. Stejná údajná citace se ještě před třemi lety nacházela v průvodním úvodním textu ke sbírce dokumentů týkajících se problematiky antisemitismu, který na svých internetových stránkách zveřejnila německá Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung) - jedná se o speciální zařízení, spadající pod německé ministerstvo vnitra a založené v roce 1952 za účelem "německého příspěvku při výchově k demokracii" a soustředící se především na publikační a přednáškovou činnost.

V září 2010 si mimochodem tento německý "úřad lidové osvěty", abychom tak uvedli onu "spolkovou centrálu" jaksi do našich historických poměrů, vysloužil napomenutí spolkového ústavního soudu pro předpojatost, kterou "Spolková centrála pro politické vzdělávání" chovala ve své kritice na adresu politologa Konrada Löwa, který určitým způsobem relativizoval antisemitismus v rámci německého obyvatelstva za národního socialismu. Ústavní soud vyčítal spolkové centrále nevyrovnanost a tendenčnost, protože jí sice patří právo distancovat se od "extrémních názorů" (které měl reprezentovat Löw), ne však odvolávat se při tomto distancování se na základní právo na svobodu projevu jako soukromá osoba.

Němečtí občané Anneliese Fikentscherová a Andreas Neumann se 17. ledna 2008 obrátili v otevřeném dopise na "Spolkovou centrálu pro politické vzdělávání", ve kterém požadovali uvedení zdrojů citátu, podle kterého měl Ahmadínežád mluvit o vymazání Izraele z mapy. Úřad nejprve na dopis vůbec nezareagoval, až když se jmenovaní občané obrátili i na Spolkový sněm (konkrétně na 21 poslanců), odepsal jim konečně viceprezident oné spolkové centrály - nebyl však schopen uvést žádné konkrétní originální zdroje Ahmadínežádových výroků a odvolával se jen obecně na zpravodajství " seriózních médií ". Mezitím požádal německý pár o pomoc britského novináře Jonathana Steela z "The Guardian", který se touto tématikou také podrobně zabýval. Společné rešerše obou stran dospěli k závěru, že Ahmadínežád ve skutečnosti v daném projevu o Izraeli doslovně řekl: "okupační režim se musí stát historií" - a to je skutečně zdaleka něco jiného než to, co média na celém světě o výroku íránského prezidenta roznášela. Spolková centrála k výčitkám nadále mlčela, až v polovině března 2008 v "Süddeutsche Zeitung" vyšel článek Katajun Amirpurovej, známé expertky na islám, který inicioval širší veřejnou diskusi na téma zfalšovaného Ahmadínežádova citátu. Dvojice Němců se tedy znovu obrátila na petiční výbor Spolkového sněmu, na Spolkovou centrálu a její Kuratorium, a začali se konečně dít věci: koncem dubna 2008 musela spolková centrála odstranit onen zfalšován citát Ahmadínežáda ze svých internetových stránek a místo něj umístila doslovný překlad projevu íránského prezidenta .

Ahmadínežád vůbec nemluvil o vymazání Izraele z mapy

Překladatelé Spolkového sněmu předložili kompletní a správný překlad oné padělané pasáže projevu Ahmadínežáda: "Náš milý Imám [Khomeini] také řekl: Režim, který okupuje Jeruzalém, musí být vymazán z análů dějin. V této větě vězí mnoho moudrosti". Tím se prokázalo, že íránský prezident v projevu nemluvil o "Izraeli", ale o "režimu", a už vůbec ne o nějakém "vymazání z mapy". 14. května 2008 nakonec přiznává i německý "Der Spiegel" překroucený překlad projevu. Druhý program německé veřejnoprávní televize ZDF uvedl ve své reakci na dopis Fikentscherové a Neumanna v červnu 2008 toto: "Kritizujete ve svém dopise, že projev íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda byl nesprávně přeložen. Můžeme s Vaší kritikou souhlasit a také naše rešerše dospěly ke stejnému výsledku. Co se týče obsahu, jsme toho názoru, že Váš překlad cituje výroky íránského prezidenta ...".

Poznámka autora:

Pokud v diskusních fórech na dané téma, či při jiných příležitostech objevíte odkazování jednotlivců na údajný výrok íránského prezidenta, ve kterém měla být řeč o "vymazání Izraele z mapy", doporučte jim tato fakta předložit, resp. odkázat je i na zdrojový materiál v německém jazyce

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Iran/israel.html, ve kterém naleznete také kompletní text vyjádření německé televize ZDF k překroucení citátu.

Zdroj:/www.ag-friedensforschung.de/nassmer.blogspot.com

zdroj

Související:

Íránští Židé aneb je Ahmadinejad nový Hitler?

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře