Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jaderné války jsme prozatím ušetřeni, ale hrozba domácí tyranie zůstává. 

23.9.2022 

Jaderné války jsme možná prozatím ušetřeni, ale hrozba domácí tyranie zůstává.

Paul Craig Roberts

Mnoho mých sloupků je překládáno a publikováno v ruských novinách, včetně těch nedávných, v nichž jsem byl kritický vůči Putinovi. Svoboda ruského tisku silně kontrastuje s cenzurou západních médií.

------------------------------------------------------------

Jak čtenáři vědí, jsem přesvědčen, že Putinova tolerance urážek a provokací má za následek povzbuzení dalších a horších provokací, a nikoliv, jak zamýšlel, zlehčení konfliktu.

Jak také víte, jsem přesvědčen, že jeho "omezená vojenská operace" v Donbasu, jejímž cílem bylo ochránit donbaské Rusy, dříve součást Ruska, před strašlivým týráním ze strany ukrajinských sil a neonacistických milicí, byla chybou.

  • jaderne-valky-jsme-prozatim-usetreni-ale-hrozba-domaci-tyranie-zustava

Chybou proto, že Západ označil omezenou operaci za "invazi na Ukrajinu" a její pomalý postup použil jako důkaz ruského selhání. Je to chyba, protože pomalý charakter ruské ofenzivy s cílem minimalizovat dopady na životy civilistů a infrastrukturu poskytl Západu dostatek času, aby se přesvědčil, že se má stále více angažovat diplomatickou podporou, penězi, výzbrojí a municí, výcvikem a nyní i satelitními informacemi pro zaměření ruských sil.

Jak to vidím já, Putin se choval podobně, jako se údajně choval britský premiér Chamberlain, čímž podnítil agresivnější akce. Chtít mír za každou cenu přináší válku.

Protože už není možné, aby Kreml mluvil o "našich západních partnerech" nebo popíral, že Západ je ve válce s Ruskem, Kreml ve snaze vyhnout se válce, o níž ví, že by byla jaderná, dospěl k mému závěru z doby před osmi lety, že pokud by oblasti v dnešních umělých hranicích Ukrajiny, které vyžadují ruskou ochranu, byly znovu začleněny do Ruska, konflikt by musel ustat nebo se stát přímou vojenskou agresí Západu proti Rusku.

Vzhledem k tomu, že Biden říká, že na válku s Ruskem nemá žaludek a nedovolí ji, a vzhledem k tomu, že NATO není takové války schopno, slibují referenda, která dnes začínají v osvobozených oblastech Ukrajiny a která bezpochyby uspějí, snížení hrozby Armagedonu.

Ačkoli je podle mého názoru vedení všude v západním světě satanské a šílené, nemyslím si, že jsou západní vládnoucí elity připraveny spáchat sebevraždu útokem na ruské území. Západ může říkat, že neuznává právo lidí na sebeurčení, ale pokud Rusko řekne, že je to ruské území, tak je.

Abyste rozuměli, referenda jsou Putinovým způsobem, jak ukončit konflikt dříve, než se rozšíří do jaderné války. Putinovu záchranu světa před jadernou válkou západní presstituti, washingtonské loutkové vlády EU a Velké Británie ani loutka, která slouží jako generální tajemník NATO, neuznají.

Ale na jejich názoru nezáleží. Putin se opožděně snaží zachránit nás všechny před jadernou válkou. Modlete se, aby se mu to podařilo.

Putinův úspěch při odvracení jaderné války neznamená pro Rusko mír. Washingtonem provedený rozpad Sovětského svazu, který ze sovětských provincií či republik udělal nezávislé státy, spolu s volností, kterou měl Západ po 30 let při financování nevládních organizací a budování podvratných sítí v bývalých sovětských provinciích, dává Washingtonu možnost podněcovat války na hranicích Ruské federace, jak se to nyní děje mezi dvěma bývalými středoasijskými sovětskými republikami, Kyrgystánem a Tádžikistánem, a podněcovat převraty, jako byl nedávný pokus v Kazachstánu. Impérium sloužilo bezpečnostním účelům, k nimž se Rusko nakonec bude muset vrátit, pokud bude Západ pokračovat v operacích proti Rusku.

S dalšími hrozbami pro západní civilizaci, kterým čelíme, nám Putin nepomůže. Vnitřně čelí Západ útoku na sebe sama ze strany svých vlastních elit. Západ je všude diskreditován - na univerzitách, ve veřejných školách, v muzeích, v médiích, ve filmech, v Demokratické straně, v projektu 1619, v politice identity, v teorii kritické rasy, která se vyučuje na veřejných školách pro děti, v teorii genderu, která učí, že pohlaví určuje vlastní prohlášení, nikoli biologická skutečnost. Učit děti, aby byly zmatené ohledně svého pohlaví, je zlá věc.

To ukazuje, že v západním světě má lež přednost před fakty. Fakta jsou to, co říkají elity a jejich přisluhovači. Nemají žádný základ v realitě. Ti, kdo kladou důraz na realitu, jsou "domácími teroristy", protože nesouhlasí s oficiálním vyprávěním, které nelze podepřít faktickými důkazy. Multikulturalismus proměnil americký národ v babylonskou věž a politika identity zničila jednotu. Demokratická strana se zradikalizovala a je pevně postavena proti bílým Američanům, kteří procházejí procesem derakcinace a vyvlastňování.

Za mého života se USA proměnily z národa v babylonskou věž a z relativně svobodné společnosti v policejní stát. Přeměna v babylonskou věž byla záměrnou politikou, jejímž cílem bylo zbavit bílé obyvatelstvo moci. Policejní stát se v 21. století rychle rozvinul jako reakce na 11. září, které bylo částečně zinscenováno za tímto účelem. S legitimitou poloviny nebo více bílé populace zpochybňovanou Bílým domem, s erozí ústavní ochrany a s trestním soudnictvím vyzbrojeným proti Trumpovi a jeho příznivcům se Spojené státy připravují na občanskou válku.

V dřívějších dobách vláda USA jednala na ochranu lidu před monopoly pomocí progresivních opatření, jako byl Shermanův antimonopolní zákon, dnes mrtvá litera zákona. Počínaje Clintonovým režimem se monopolizace, již přítomná v důsledku ničení nezávislých podniků velkými obchodními řetězci, dramaticky rozrostla.

Clinton se podepsal pod koncentraci médií v několika málo rukou. Zrušením Glass-Steagallova zákona získaly velké banky obrovskou moc. Neregulovaná digitální revoluce vytvořila monopol na digitální komunikaci, který je využíván k cenzuře a potlačování svobody slova. Velká farmaceutická společnost a zdravotní pojišťovny právě dokončují svou kontrolu nad medicínou tím, že nutí nezávislé lékařské praxe k začlenění do velkých zdravotnických organizací, kde jsou lékaři zaměstnanci podléhající protokolům velké farmaceutické společnosti.

Toho dosáhly tím, že zdravotní pojištění a Medicare platí větší procento z částek účtovaných velkým byrokratickým subjektům než soukromým lékařům. Finanční rozdíl donutil lékaře prodat nebo sloučit své praxe do větších subjektů a znamená konec Hippokratovy přísahy, jak jsme viděli v případě přípravku Covid, kdy bylo lékařům, kteří jsou zaměstnanci nemocnic a HMO, zakázáno léčit pacienty HCQ a Ivermektinem.

Moc Big Pharma nad medicínou a zákonodárci se projevila minulý měsíc, kdy kalifornský zákonodárný sbor schválil návrh zákona Big Pharma o potrestání lékařů, kteří zachraňovali životy používáním HCQ a Ivermektinu. Návrh zákona definuje "vědecký konsenzus" jako cokoli, co říkají NIH, CDC a FDA ovlivňované/ovládané Velkou farmou. Podle návrhu zákona jsou lékaři vinni z "neprofesionálního chování" a mohou přijít o licenci za šíření "dezinformací nebo dezinformací týkajících se COVID-19, včetně nepravdivých nebo zavádějících informací o povaze a rizicích viru, jeho prevenci a léčbě; a o vývoji, bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19." https://www.globalresearch.ca/all-eyes-gov-newsom-california-looks-pass-nations-first-law-punish-doctors-covid-misinformation/5793420 Jinými slovy, lékaři a lékařští vědci, kteří nesouhlasili s Big Pharma shill Faucim a zachránili životy, mají být vyhozeni z lékařské praxe.

Big Pharma díky svým grantům lékařským fakultám, financování lékařského výzkumu, který slouží jejím ziskům, vlivu na lékařské časopisy a agentury a regulační orgány v oblasti veřejného zdraví, jako jsou NIH, CDC a FDA, a díky své lobbistické moci u zákonodárců získala kontrolu nad lékařskou praxí.

Ať se podíváte kamkoli v západním světě, autonomie mizí. Lidé mají stále menší kontrolu nad svými životy a svými dětmi. Pokud vyjádří myšlenky, které jsou v rozporu s oficiálními narativy, riskují své zaměstnání a finanční zabezpečení. Dnešní zásahy do rodiny byly před několika desetiletími nemyslitelné.

Digitální peníze, které se připravují, ukončí veškerou lidskou autonomii. Pokud naštvete vládu, budete odříznuti od svých finančních prostředků. To, za co můžete utrácet peníze, bude kontrolováno v zájmu zisku pro zvýhodněné a jakékoliv věci nebo ideologie, která převládne, například zdraví, zelený svět. Digitální peníze nejsou hotovost. Zásobu kupní síly si nemůžete nechat doma. Vlády mohou zabránit používání digitálních peněz k nákupu znevýhodněných produktů.

Jakmile se média stanou ministerstvem propagandy, jakým jsou západní média, je snadné ukrást lidem svobodu. Vždycky se najde záminka nebo se dá zinscenovat - národní bezpečnost (11. září), mimořádná zdravotní situace (pandemie Covidu), povstání republikánů MAGA. Než se důvěřivá veřejnost odhalí dřívější podvod, je už uprostřed nového. Protože eroze svobody je postupná, nic se s tím nedělá. Protože mladí lidé vědí jen to, do čeho se narodili, je pro ně rostoucí omezování svobody normou. Mladým nechybí to, co nikdy nezažili, a nevědí, co ztratili.

Pokud se Putinovi podaří zastavit pochod do jaderné války, stále čelíme výzvě, že se měníme v policejní stát. Putin nás nepřijde osvobodit, co tedy dělat? Jak si můžeme nárokovat vyšší postavení, když jsme byli marginalizováni jako rasisté a vzbouřenci? Jak se můžeme organizovat, když se na nás sesype FBI a prohlásí nás za domácí extremisty, kteří ohrožují Ameriku?

V Kanadě je svoboda ve smrtelné křeči. V Německu a dalších částech Evropy nemohou historici uvádět fakta, která odhalují nepravdivost oficiálních vyprávění. Výsledek listopadových voleb do Kongresu a prezidentských voleb v roce 2024 by nám mohl zanechat stát jedné strany, což je záměrem demokratů. S vědomím, že budou chráněni presstitutkami, mohou demokraté volby opět ukrást nebo Biden prohlásit, že bylo odhaleno volební spiknutí MAGA, a volby federalizovat.

Rusko, Čína, Indie, Írán a další země mimo západní svět postupují vpřed se Šanghajskou organizací pro spolupráci, která vytváří nové centrum moci, zatímco Západ upadá politicky, ekonomicky, morálně a kulturně, protože důvěra lidí, kteří dříve tvořili národy, je nadále ničena protibělošskou propagandou.

Chcete-li pochopit úpadek Západu, srovnejte například Liz Trussovou a její britskou vládu s britskou vládou kolem poloviny 19. století. James Grant ve svém životopise Waltera Bagehota například uvádí, že premiér Gladstone přeložil Horáce a Homéra, vydal zásadní díla o náboženství a neapolské politice a promluvil na jónském shromáždění v klasické řečtině. Poslanec Robert Lowe hovořil plynně sanskrtem. Sir George Lewis byl autorem knihy Survey of the Astronomy of the Ancients. Sněmovna lordů měla své učené členy. Henry Herbert, 4. hrabě z Carnarvonu, byl členem Královské společnosti, britské Národní akademie věd. Dnes máme prezidenty a premiéry, kteří neumějí anglicky.

V USA byly zásluhy nově definovány jako rasistické a standardy vzdělání se snížily natolik, že velké obchodní řetězce nevěří svým pokladním, že jim rozmění peníze.

Západní svět klesl tak hluboko do zkaženosti, že se dnes zkaženost oslavuje. Malé školní děti jsou vystavovány vystoupením transvestitů placených z daní z nemovitostí. Zkaženost má dnes svou vlastní vlajku a hrdé pochodující. Opravdu chceme jít tam, kam nás vedou?

Překlad CFP!

Zdroj: https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/23/we-might-be-spared-nuclear-war-for-now-but-the-threat-of-home-grown-tyranny-remains/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře