Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Albert Einstein a Hannah Arendtová o hroziacom fašizme v Izraeli

  • albert-einstein
V liste americkému denníku New York Times varovalo v roku 1948 niekoľko známych židovských intelektuálov jasnými slovami pred fašistickou hrozbou v židovskom štáte, pred sionistickými teroristami a pred neskorším izraelským premiérom Menachemom Beginom.

List vydavateľovi New York Times

4. december 1948

 

K najdesivejším politickým fenoménom našich čias patrí existencia „Strany slobody" (Tnuat Haherut) v novozaloženom štáte Izrael - politickej strany, ktorá sa svojou organizáciou, metódami, politickou filozofiou a spoločenskou príťažlivosťou podobá fašistickým a nacistickým stranám. Vznikla z členov a prívržencov bývalej teroristickej, pravicovej a šovinistickej organizácie Irgun Zvai Leumi v Palestíne.
Aktuálna návšteva Menachema Begina, vodcu tejto strany, v Spojených štátoch je evidentnou snahou o získanie americkej podpory v nadchádzajúcich izraelských voľbách a o upevnenie politického spojenia s konzervatívnymi sionistickými elementmi v USA. Veľký počet Američanov s celoštátnou reputáciou jeho návštevu otvorene privítal. Je len ťažko predstaviteľné, že by tieto osoby, ktoré na celom svete bojovali proti fašizmu, poskytli hnutiu pána Begina ich mená a podporu, ak by boli korektne informované o politickej dráhe a cieľoch tohto hnutia.

Skôr než veľká časť Ameriky podporí fašistické elementy v Izraeli prostredníctvom finančnej podpory, verejných manifestácií na podporu Begina, či vytvorením tlaku v Palestíne a vytvorí tak neodstrániteľný tieň, musí byť americká verejnosť informovaná o politickej dráhe a cieľoch pána Begina a jeho hnutia.

Oficiálne vyjadrenia Beginovej strany rozhodne nemôžu slúžiť ako zdroj informujúci o jej skutočnom charaktere. Dnes hovoria o slobode, demokracii a antiimperializme, kým len prednedávnom verejne hlásali doktrínu fašistického štátu. Pravdivý charakter tejto teroristickej strany možno rozpoznať na základe jej činov; vychádzajúc z jej predchádzajúcich skutkov môžeme usúdiť, čo možno očakávať v budúcnosti.

 

Útok na arabskú dedinu

Šokujúci príklad ukazuje jej správanie sa v arabskej dedine Deir Yassin. Táto dedina ležiaca mimo hlavných ciest a obklopená židovským územím sa nijako nezúčastnila na vojne, ba dokonca sa jej podarilo odraziť aj arabské bandy, ktoré sa tu pokúšali vytvoriť svoje základne. Dňa 9. apríla zaútočili židovské teroristické bandy na mierumilovnú dedinu, ktorá ani za vojny nebola vojenským cieľom a zavraždili väčšinu jej obyvateľov - 240 mužov, žien a detí - a nechali zopár z nich nažive, aby ich mohli ako zajatcov vláčiť ulicami Jeruzalemu. Väčšina židovského spoločenstva bola z týchto udalostí zdesená a Jewish Agency poslala kráľovi Transjordánska Abdullahovi ospravedlňujúci telegram.

Teroristi však za tento masaker rozhodne nepociťovali hanbu, ale práve naopak prejavovali hrdosť. O masakre šírili informácie a pozvali zahraničných korešpondentov do krajiny, aby si pozreli hrby mŕtvol a devastáciu Deir Yassinu. Prípad tohto masakru ukazuje charakter a správanie strany slobody.

 

Rozpory

V rámci židovského spoločenstva kázala strana zmes ultranacionalizmu, náboženského mysticizmu a rasistickej prevahy. Rovnako ako iné fašistické strany aj táto využívala tieto elementy, aby kazila štrajky a vytvárala tlak na zlikvidovanie nezávislých odborov. Namiesto nich navrhovala vytvorenie kooperujúcich odborov podľa fašistického talianskeho vzoru. Počas posledného roku začala IZL spolu so Sternovými skupinami (sionistické teroristické skupiny, z ktorých postupne vznikla izraelská armáda - pen) budovať teroristickú nadvládu nad židovským spoločenstvom v Palestíne. Niekoľko učiteľov, ktoré sa vyjadrovali proti nim, zmlátili, zastrelili dospelých, ktorí bránili vlastným deťom, aby sa k nim pridali. Gangsterskými metódami, bitkami, vybíjaním okien a početnými lúpežnými prepadnutiami naháňali teroristi strach obyvateľstvu a požadovali vzdávanie úcty.

Ľudia zo strany slobody nemajú žiaden podiel na budovateľských úspechoch v Palestíne. Nekultivovali krajinu, nebudovali osady, ale znehodnocovali židovské aktivity. Ich toľko publikované imigračné snahy sa venovali najmä fašistickým krajanom. Vo svetle predchádzajúcich úvah je nutné, aby sa táto krajina dozvedela pravdu o pánovi Beginovi a jeho hnutí. Je o to tragickejšie, že najvyššie kruhy amerického sionizmu sa zdráhajú agitovať proti Beginovým snahám, alebo čo i len odsúdiť kroky, prostredníctvom ktorých podpora Begina zvyšuje riziko pre Izrael.

Dole podpísaní preto zvolili prostriedok verejnej prezentácie niektorých do očí bijúcich faktov o Beginovi a jeho strane; ako pripomienka všetkým zainteresovaným, aby nepodporovali najnovšiu manifestáciu fašizmu.

 

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN,HERMAN EISEN, M.D.,HAYIM FINEMAN,M. GALLEN, M.D.,H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS,SIDNEY HOOK,FRED KARUSH,BRURIA KAUFMAN,IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAISEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, HARRY M. OSLINSKY,SAMUEL PITLICK,FRITZ ROHRLICH,LOUIS P.ROCKER,RUTH SAGIS,ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG,SAMUEL SHUMAN,M. SINGER,IRMA WOLFE, STEFAN WOLF.

Převzato z Utopia.sk

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře